2. Sınıf Hayat Bilgisi Müfredatı ve Konuları 2024-2025

1. Okulumuzda Hayat
2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.
2.1.2. Bireysel farklılıklara saygı duyar.
2.1.3. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar.
2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır.
2.1.5. Okulunun yakın çevresini tanıtır.
2.1.6. Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir.
2.1.7. Sınıfta ve okulda yapılan etkinliklerde grupla çalışma kurallarına uyar.
2.1.8. Okulda iletişim kurarken kendini anlaşılır ve açık bir dille ifade eder.
2.1.9. Okulda iletişim kurarken dinleme kurallarına uyar.
2.1.10. Okulda arkadaşlarıyla oyun oynarken kurallara uyar.
2.1.11. Okulda parasını ihtiyaçları doğrultusunda bilinçli bir şekilde harcar.

2. Evimizde Hayat
2.2.1. Yakın akrabalarını tanıtır.
2.2.2. Akrabalık ilişkilerinin önemini kavrar.
2.2.3. Yaşadığı evin adresini bilir.
2.2.4. Evde, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını fark eder.
2.2.5. Aile içi karar alma süreçlerine katılır.
2.2.6. Evdeki kaynakları tasarruflu kullanmanın aile bütçesine katkılarını araştırır.
2.2.7. Yakın çevresindeki yardıma ihtiyaç duyan insanlara karşı duyarlı olur.
2.2.8. Gün içerisinde planladığı işleri uygular.
2.2.9. İstek ve ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre listeler.

3. Sağlıklı Hayat
2.3.1. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark
eder.
2.3.2. Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar.
2.3.3. Yemek yerken görgü kurallarına uyar.
2.3.4. Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar.
2.3.5. Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır.
2.3.6. Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder.
2.3.7. Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer.

4. Güvenli Hayat
2.4.1. Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırır.
2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar.
2.4.3. Trafikte yardıma ihtiyaç duyan bireylere yardımcı olur.
2.4.4. Çevresindeki kişilerle iletişim kurarken kişisel güvenlik kurallarını uygular.
2.4.5. Teknolojik ürünlerin güvenli bir şekilde kullanımı konusunda duyarlı olur.
2.4.6. Acil durumlarda yardım alabileceği kurumları ve kişileri bilir.
2.4.7. Oyun oynamak için güvenli alanları seçer.
2.4.8. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır.

5. Ülkemizde Hayat
2.5.1. Harita ve küre üzerinde yaşadığı yeri ve ülkesini gösterir.
2.5.2. Türk bayrağının ve İstiklal Marşı’nın vatanını ve milletini temsil ettiğini bilir.
2.5.3. Atatürk’ün çocukluğunu araştırır.
2.5.4. Millî gün ve bayramların önemini kavrar.
2.5.5. Dinî gün ve bayramların önemini kavrar.
2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini araştırır.
2.5.7. Yakın çevresinde yapılan üretim faaliyetlerini gözlemler.

6. Doğada Hayat
2.6.1. Bitki ve hayvanların yaşaması için gerekli olan şartları karşılaştırır.
2.6.2. Bitki yetiştirmenin ve hayvan beslemenin önemini fark eder.
2.6.3. Güneş’i gözlemleyerek yönleri gösterir.
2.6.4. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin insan yaşamına etkilerini araştırır.
2.6.5. Doğa olaylarını tanır.
2.6.6. Doğal afetlere örnekler verir.
2.6.7. Doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri açıklar.
2.6.8. Yakın çevresindeki doğal unsurların insan yaşamına etkisine örnekler verir.
2.6.9. Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur.
2-sinif-hayat-bilgisi-mufredat-ve-konular