6. Sınıf Aritmetik Ortalama ve Açıklık Konu Anlatımı

Aritmetik Ortalama ve Açıklık Konu Anlatımı

Birden fazla sayının aritmetik ortalamasını bulmak demek tüm sayıların toplamını sayı adedine bölmek demek.
Aritmetik Ortalama = Sayıların Toplamı / Sayı Adedi
Örnek 1 : Aralarında 6’şar fark bulunan üç sayının aritmetik ortalaması 32’dir. Bu sayılardan en büyüğü kaçtır?
a) 38
b) 32
c) 26
d) 20

Çözümü : 6-sinif-matematik-aritmetik-ortalama-ve-aciklik-1

Örnek 2 : 7 tane doğal sayının aritmetik ortalaması 56’dır. Bu sayılara sekizinci bir sayı eklenince ortalama 72 oluyor. Buna göre eklenen sekizinci sayı kaçtır?
a) 154
b) 170
c) 184
d) 198

Çözümü : 7 sayının toplamı : 7 . 56 = 392
8 sayının toplamı = 8 . 72 = 576
8. sayı = 576 – 392 = 184
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

Örnek 3 : Aritmetik ortalaması 26 olan iki basamaklı farklı 5 sayıdan biri en çok kaç olabilir?
a) 73
b) 84
c) 89
d) 94

Çözümü : Sayılardan birinin en çok olması için diğer 4 sayının en küçük seçilmesi gerekir. Sayılar birbirinden farklı olduğu için seçilecek en küçük iki basamaklı sayıların toplamı
10 + 11 + 12 + 13 = 46 olur.
5 tane sayının aritmetik ortalaması 26 olduğundan bu 5 sayının toplamı, 5 . 26 = 130’dur. En küçük seçilen 4 sayının toplamı 46 olduğuna göre seçilebilecek en büyük sayı;
130 – 46 = 84 olarak bulunur.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

Örnek 4 : Attığı her basket için 10 üzerinden puan alan Atakan attığı ilk iki basketten ortalama 7 puan almıştır. Attığı 3. Basket ile birlikte bu ortalama 8 puana yükseldiğine göre, Atakan üçüncü basketten kaç puan almıştır.
a) 10
b) 9
c) 8
d) 7
Çözümü : Atakan ilk 2 basketten toplam;
2 . 7 = 14 puan almıştır. 3. Basketle aldığı toplam puan 3 . 8 = 24 olmuştur. Demek ki, 3. Basketten 24 – 14 = 10 puan almıştır.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

Örnek 5 : Toplamları 157 olan dört sayıya beşinci bir sayı daha eklenince bu beş sayının ortalaması 52 oluyor. Buna göre, eklenen beşinci sayı kaçtır?
a) 103
b) 99
c) 91
d) 85
Çözümü : Beş sayının toplamı = 52 . 5 = 260 olur. Buradan beşinci sayı; 260 – 157 = 103 olarak bulunur.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.


6. Sınıf Matematik Ortalama ve Açıklık
# 6. Sınıf Matematik Ortalama ve Açıklık 1
# 6. Sınıf Matematik Ortalama ve Açıklık 2
# 6. Sınıf Matematik Ortalama ve Açıklık 3
# 6. Sınıf Matematik Ortalama ve Açıklık 4
# 6. Sınıf Matematik Ortalama ve Açıklık 5
# 6. Sınıf Matematik Ortalama ve Açıklık 6
# 6. Sınıf Matematik Ortalama ve Açıklık 7
# 6. Sınıf Matematik Ortalama ve Açıklık 8
# 6. Sınıf Matematik Ortalama ve Açıklık 9
# 6. Sınıf Matematik Ortalama ve Açıklık 10
# 6. Sınıf Matematik Ortalama ve Açıklık 11
# 6. Sınıf Matematik Ortalama ve Açıklık 12