6. Sınıf Fen Bilimleri Güneş Sistemi ve Tutulmalar 2

6. Sınıf Fen Bilimleri Güneş Sistemi ve Tutulmalar 2

Tebrikler - 6. Sınıf Fen Bilimleri Güneş Sistemi ve Tutulmalar 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yamaçlardan hızla akan yağmur ve sel suları, kültelerin kum ve kil gibi yumuşak kısımlarını sürükler.Granit gibi sert külteler aşınmadan sürüklenmeden kalır.
Sürüklenmeden kalan bu yapılara ne denir?
A
Traverten
B
Peri bacası
C
Başkalaşım kaya
D
Delta
Soru 2
Organik atıklar bakımından en zengin toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Humuslu
B
Kumlu
C
Kireçli
D
Killi
Soru 3
Fosillerle ilgili çalışmalar yapan bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Biyoloji
B
Jeoloji
C
Paleontoloji
D
Coğrafya
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisinin meydana gelişinde, havadaki sıcaklık değişiminin etkisi görülmez?
A
Toprak
B
Rüzgar
C
Sıcak su kaynakları
D
Suyun dolanımı
Soru 5
Aşağıdakilerden hangileri, kültelerin parçalanmasına sebep olur?
I.Sıcaklık değişimi II.Yüksek basınç III.Suyun hal değişimi IV.Rüzgar
A
I-II
B
I-II-IV
C
II-III
D
I-II-III-IV
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde suyun çözücülük özelliği etkili değildir?
A
Yer altındaki doğal mağaraların oluşumunda
B
Yer kabuğundaki çatlakların oluşumunda
C
Sudaki canlıların solunumunda
D
Sarkıt ve dikitlerin meydana gelişinde
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi fosilleşme için uygun ortamdır?
A
Akarsu yatakları
B
Büyük bataklıklar
C
Humuslu topraklar
D
İri kristalli kayalar
Soru 8
Akarsu kenarlarında kimi çeşitli renkte, kimi tek renkte, yuvarlak çakıl taşlarını inceleyen bir öğrenci, taşlarla ilgili belirtilen bilgilerin hangisine ulaşamaz?
A
Sular tarafından çok sürüklendiklerine
B
Farklı kayalardan koptuklarına
C
Kayalardan hangi zamanda koptuklarına
D
Sert olup olmadıklarına
Soru 9
Erozyonu meydana getiren aşağıdaki durumların hangilerinde insan etkisi vardır?
I.Orman alanlarının azalmasında II.Otlakların azalmasında III.Eğimli yerlerdeki tarım toprağının sürüklenmesinin artmasında
A
Yalnız I
B
I-II
C
II-III
D
I-II-III
Soru 10
Petrol ürünlerinin usulüne uygun olarak kullanılmaması sonucu,aşağıdakilerden hangileri olumsuz etkilenebilir?
I.Atmosfer II.Su kaynakları III.Ormanlar
A
Yalnız I
B
I-II
C
II-III
D
I-II-III
Soru 11
Dünyadaki su sıkıntısının giderilmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili değildir?
A
Su kullanımı konusunda duyarlılığın geliştirilmesi
B
Hızlı nüfus artışının önüne geçilmesi
C
Atıkların çevreye bırakılmasının önlenmesi
D
Kaynak suyu kullanımının teşvik edilmesi
Soru 12
Yer kabuğu kalınlığının en az olduğu yerler aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ovalar
B
Okyanuslar
C
Vadiler
D
Yaylalar
Soru 13
Yerküre'nin iç katmanlarının sıcak olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmaz?
A
Çöllerdeki sıcaklığın fazla olması
B
Yeryüzünden derinlere inildikçe sıcaklıkta artış olması
C
Yeryüzüne çıkan lavların sıcak olması
D
Kaplıca sularının sıcak olması
Soru 14
Aşağıdakilerden hangileri yer kabuğunu oluşturan kayaç çeşitlerindendir?
I.Magmatik kayaçlar II.Tortul kayaçlar III.Başkalaşım kayaçları
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I-II ve III
Soru 15
Kaplıca sularının enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Güneş
B
Yer yuvarlağının iç yapısı
C
Bitki örtüsü
D
Kayaçlar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön