6. Sınıf İngilizce 8. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

Bu bölümde öğrendiklerinizle 6. sınıf ingilizce 8. ünite kelimeleri ve anlamlarıyla ilgili herhangi bir eksiğiniz kalmayacak. Detectives At Work ünitesini daha rahat kavrayacak cümle içindeki geçen kelimeleri öğrendiğiniz için anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz.

Kelimeleri daha iyi öğrenmek istiyorsanız kelimeleri 10’ar defa yazabilirsiniz. Unutmayın en güzel kelime ezberleme yöntemi kelimeyi cümle içinde görmektir. Bu yüzden bol bol kitap okumanızı tavsiye ederim.

Bu ünitede ağırlıklı olarak hırsızlıkla ilgili terimleri öğrenip bunları cümle içinde kullanabileceğiz. Aşağıdaki 6. sınıf ingilizce 8. ünite kelimeleri ve türkçelerini mutlaka ezberlemelisiniz.

 6. Sınıf İngilizce 8. Ünite Kelimeler  6. Sınıf İngilizce 8. Ünite Anlamları
 Detectives At Work  Dedektifler İş Başında
 on  üzerinde
 under  altında
 next to  yanında
 in  içinde
 in front of  önünde
 behind  arkasında
 computer  bilgisayar
 table  masa
 rabbit  tavşan
 hat  şapka
 ball  top
 guitar  gitar
 bed  yatak
 cat  kedi
 aquarium  akvaryum
 Match  karşılaştırmak
 numbers  numaralar
 with  ile
 words  kelimeler
 Then  sonra
 say  söylemek
 ages  yıllar
 family  aile
 members  üyeleri
 forty – two  kırk iki
 fifty – four  elli beş
 eighteen  on sekiz
 seventy – three  yetmiş üç
 ninety – seven  doksan yedi
 twenty – five  yirmi beş
 father  baba
 How many  kaç tane
 students  öğrenciler
 class  sınıf
 glasses  gözlük
 mother  anne
 draw out  çizmek
 cash  nakit para
 cash machine  para makinesi
 wants  istemek
 buy  satın almak
 needs  ihtiyacı olmak
 How much  Ne kadar
 mobile phone  telefon
 One thousand and seven hundred  bin yediyüz
 Four thousand two hundred and fifty  dört bin iki yüz elli
 One thousand  bin
 One million  bir milyon
 Nine thousand three hundred and ten  dokuz bin üç yüz on
 Five thousand two hundred and twenty  beş bin iki yüz yirmi
 find  bulmak
 rubber  silgi
 help  yardım etmek
 Look  bakmak
 desk  sıra
 like  beğenmek
 What kind of  ne tür
 robbery  hırsızlık
 escape  kaçmak
 prison  hapishane
 magnifier  büyüteç
 gun  silah
 How much money  ne kadar para
 stealing  çalmak
 security guard  güvenlik görevlisi
 in front of the bank  bankanın önünde
 behind the bank  bankanın arkasında
 running away  kaçmak
 chasing  kovalamak
 robber  hırsız
 hand  el
 bag  çanta
 Guess  tahmin etmek
 meanings  anlamı
 words  kelimeler
 protects a building  binayı korumak
 steals money  para çalmak
 run after someone  birinin arkasından koşmak
 catch  yakalamak
 run away  kaçmak
 Fingerprints  parmak izi
 show  göstermek
 lines  hatlar
 finger  parmak
 marks  izler
 lends money  borç para vermek
 objects  nesneler
 appear  görünmek
 further  daha uzak
 bigger  daha büyük
 binoculars  dürbün
 burglar  hırsız
 break into  zorla girmek
 diamond  mücevher
 necklace  kolye
 barking  havlamak
 watch  izlemek
 investigate  araştırmak
 burglary  hırsızlık
 possible  muhtemel
 suspect  şüpheliler
 alone  yalnız
 horror film  korku filmi
 of course  tabiki
 theatre  olay yeri, tiyatro
 lie  yalan söylemek
 because  çünkü
 change  değiştirmek
 Become language detectives  dil dedektifi ol
 a million  bir  milyon
 painting  tablo
 immediately  acilen, hızlı bir şekilde
 hurry up  acele et
 calm down  sakin ol
 criminals  suçlular
 witnesses  tanıklar
 police officers  polis memurları
 inspector  müfettiş
 reporter  muhabir
 security camera  güvenlik kamerası
 records  kayıtları
 inform  bilgilendirmek
 jewellery  mücevher
 location  yer, konum
 whale  balina
 extinction  nesli tükenme
 donate  bağışlamak
 animal shelter  hayvan barınağı
 against  -e karşı
 answer  cevaplamak
 around  etrafında
 ask  sormak
 briefcase  evrak çantası
 crime theatre  suç mahalli
 corner  köşe
 day by day  günden güne
 daylight  gündüz
 entrance  giriş
 footstep  adım
 frame  çerçeve
 put in  içeri koymak
 safe  güvenli
 jail  hapishane
 find out  öğrenmek, anlamak
 handcuffs  kelepçe
 drawer  çekmece
 hide  saklanmak

Detectives At Work İle İlgili Konu Anlatımı ve Alıştırmalar

8. Ünite Detectives At Work Videolu Konu Anlatımı Video İzle
6. Sınıf İngilizce Detectives At Work İle İlgili Test Çöz Testi Çöz
6. Sınıf İngilizce Detectives At Work Boşluk Doldurma Testi Çöz
6. Sınıf İngilizce Detectives At Work Dialog Testi Çöz
6. Sınıf İngilizce Detectvives At Work Sıralama Testi Çöz

Diğer Ünitelerin Kelimeleri ve Anlamları