6.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Konu Anlatımı

Doğal Sayılarla İşlemler

Toplama İşlemi

İki doğal sayının birbiri üzerine sayılmasıyla devam edilen işleme toplama işlemi denir ve bu iki sayıya toplanan sayılar denir. Toplanan sayılar arasına toplama işareti “+” konulur.

Toplama İşleminin Temel Özellikleri

1. Toplamada toplananların yerleri değiştirilebilir.
A + b = b + a ( Değişme özelliği )
2. Parantezlemelerin sırası önemli değildir.
A + (b + c) = (a + b) + c ( Birleşme Özelliği )
3. Toplamaya göre etkisiz eleman “0”dır. A + 0 = a
Çıkarma işlemi toplama işleminin tersidir.
İpucu : İkinin katları olan doğal sayılara çift doğal sayı, çift olmayan doğal sayılara da tek doğal sayılar denir.

Çıkarma İşlemi

Toplama işleminin tersine çıkarma işlemi geriye doğru sayma işlemidir.
İpucu : İki sayıdan azalan sayıya eksilen, çıkartılan sayıya çıkan, sonuca ise fark denir.
Çıkarma işleminin birleşme ve değişme özellikleri yoktur.
Şematik olarak çıkarma işlemi;
K – Eksilen
L – Çıkan
=————
M – Fark şeklinde gösterilir.

Buradan üstte bulduğumuz sonuçlar şematik olarak,
L + M = K veya K – M = L şeklinde gösterilir.
* K + L gösterimi K sayısının L fazlasını ifade eder.
* K – L gösterimi K sayısının L eksiğini gösterir.
* Eğer bir a doğal sayısının b fazlası c ediniyor denilirse,
A = c – b yazarız ve a doğal sayısını buluruz.
* Eğer bir a doğal sayının b eksiği c ediyor denilirse,
A = b + c yazarız ve a doğal sayısını buluruz.

Çarpma İşlemi

Toplama özel olarak toplananlar birbirinin aynı ise kısa yoldan toplamak için çarpma işlemi kullanır. Çarpma işlemi “x” veya “.” Sembollerinden biriyle gösterebiliriz. Yan yana çarpma işlemlerinde bazı karışıklıkları önlemek amacıyla çoğunlukla “.” Sembolünü kullanacağız.
• Buna göre, 7 ile 8 sayılarının çarpımını 7.8 ile gösteririz.
• A ile b sayılarının çarpımı a.b dir.

İpucu : Çarpma işleminin sonucuna çarpım, çarpılan sayılara da çarpan denir.
• Çarpma işleminin tanımını daha iyi anlamak için şöyle bir örnek verelim;
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 işleminin sonucunu bulmak istiyoruz. Toplananların tamamı aynıdır ve toplamda 7 tane 2 vardır. Burada tane sözcüğü çarpma ile aynı anlamdadır.

7 tane 2 = 7 . 2 demektir. O halde toplamın sonucu 7 . 2 = 14 olacaktır. Bu işlemi sayı doğrusuna da taşıyabiliriz.

6-sinif-matematik-dogal-sayilarla-islemler

Bölme İşlemi

Bölme işlemi, belirlenen bir oranda verilen bir sayıyı parçalara ayırma işidir. Çarpma işleminin tersi bölme işlemidir.
8 . 5 = 40 çarpma işleminden
40 : 5 = 8 sonucu yazılır.
40 (bölünen) : 5 (bölen) = 8 (kalan) kısımlarıdır.
Bölme işlemi yapılırken kalan kısım bölenden küçük kalıncaya kadar devam edilir. Sonuçta kalan sıfır oluyorsa bölme işlemine kalansız bölme denir. 40 : 5 = 8 bölme işlemi kalansız bölmeye örnektir.


6. Sınıf Doğal Sayılarla İşlemler Açıklama Test Linki
1. Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Çözümlü Sorular  Teste Başla
2. Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Çözümlü Testler  Teste Başla
3. Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Testleri  Teste Başla
4. Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Test  Teste Başla
5. Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Testi  Teste Başla
6. Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Online Test  Teste Başla
7. Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Test Çöz  Teste Başla
8. Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Problemleri  Teste Başla
9. Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Soruları  Teste Başla
10. Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler İle İlgili Sorular  Teste Başla
11. Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler İle İlgili Test Çöz  Teste Başla
12. Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler İle İlgili Soru Çöz  Teste Başla
13. Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Doğal Sayılarla İşlemler Testleri  Teste Başla
14. Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Doğal Sayılarla İşlemler Testleri  Teste Başla
15. Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Doğal Sayılarla İşlemler Testleri  Teste Başla
16. Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Doğal Sayılarla İşlemler Testleri   Teste Başla
17. Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Doğal Sayılarla İşlemler Testleri  Teste Başla
18. Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Doğal Sayılarla İşlemler Testleri  Teste Başla
19. Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Doğal Sayılarla İşlemler Testleri  Teste Başla
20. Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Doğal Sayılarla İşlemler Testleri  Teste Başla
21. Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Genel Değerlendirme  Teste Başla