7. Sınıf Fen ve Teknoloji Atomun Yapısı Testleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Atomun Yapısı

Tebrikler - 7. Sınıf Fen Bilimleri Atomun Yapısı adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi bir element mölekülüdür?
A
O ²
B
B²O
C
CO²
D
CO
Soru 2
Atomun yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A
Bir atom elek tron aldığında negatif (-) yüklü iyon durumuna geçer.
B
Elektronlar atomun enerji seviyelerindeki pozitif (+) yüklü iyon durumuna geçer.
C
Elektronlar atomun enerji sevielerindeki pozitif (+) yüklü taneciklerdir.
D
Nötr atomda proton sayısı elektron sayısına eşittir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi element ve bileşikler için ortaktır?
A
Saf maddelerdir.
B
Farklı cins atomlardan oluşurlar.
C
Tek cins atom içerirler
D
Kimyasal yollarla daha basit maddelerle ayrışabilirler.
Soru 4
Nötr bir atomdan pozitif (+) yüklü iyon oluşması için; 1. Nötron vermelidir. 2. Elektron vermelidir. 3. Elektorn almalıdır. yargılardan hangileri doğrudur?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 2
D
2 ve 3
Soru 5
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yüksüz bir atom için doğru değildir?
A
Elektron ve proton sayısı eşittir.
B
Kütle numarası proton ve nötron sayısının toplamına eşittir.
C
Elektronlar çekirdekteki çekim kuvvetiyle tutarlar.
D
Proton sayısı elektorn sayısından fazladır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi atomdan küçük taneciklerden değişdir?
A
Nötron
B
Molekül
C
Proton
D
Elektron
Soru 7
Bir atomun kütlesi ile ilgili; 1. Proton ve elektronların toplamıdır. 2. Elektron ve nötronların toplamıdır. 3. Proton ve nötronların toplamıdır. yargılardan hangileri doğrudur?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
Yalnız 3
D
1, 2 ve 3
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
7 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
67Son
Geri dön

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddenin Yapısı ve Özellikleri Diğer Testler
7. Sınıf Maddenin Yapısı ve Özellikleri Testleri (1)  Testi Çöz
7. Sınıf Maddenin Yapısı ve Özellikleri Testleri (2)  Testi Çöz
7. Sınıf Maddenin Yapısı ve Özellikleri Testleri (3)  Testi Çöz
7. Sınıf Maddenin Yapısı ve Özellikleri Testleri (4)  Testi Çöz
7. Sınıf Maddenin Yapısı ve Özellikleri Test (5)  Testi Çöz
7. Sınıf Maddenin Yapısı ve Özellikleri Testi (6)  Testi Çöz
7. Sınıf Maddenin Yapısı ve Özellikleri Online Test (7)  Testi Çöz
7. Sınıf Maddenin Yapısı ve Özellikleri Soruları (8)  Testi Çöz
7. Sınıf Elementlerin Sembolleri Testleri (9)  Testi Çöz
7. Sınıf Elementlerin Sembolleri Test (10)  Testi Çöz
7. Sınıf Atomun Yapısı Testleri (11)  Testi Çöz
7. Sınıf Atomun Yapısı Test (12)  Testi Çöz
7. Sınıf Atomun Yapısı Testi (13)  Testi Çöz
7. Sınıf Elektron Dizilimi Testleri (14)  Testi Çöz
7. Sınıf Elektron Dizilimi Test (15)  Testi Çöz
7. Sınıf Elektron Dizilimi Testi (16)  Testi Çöz
7. Sınıf Kimyasal Bağlar Testleri (17)  Testi Çöz
7. Sınıf Kimyasal Bağlar Test (18)  Testi Çöz
7. Sınıf Bileşikler Testleri (19)  Testi Çöz
7. Sınıf Bileşikler Test (20)  Testi Çöz
7. Sınıf Bileşikler Testi (21)  Testi Çöz
7. Sınıf Karışımlar ve Çözeltiler Testleri (22)  Testi Çöz
7. Sınıf Karışımlar Testleri (23)  Testi Çöz
7. Sınıf Karışımlar Test (24)  Testi Çöz
7. Sınıf Karışımlar Testi (25)  Testi Çöz