7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

Rasyonel Sayılar

Sayı doğrusu üzerinde; ardışık tam sayılar arasında açıkta kalan çok sayıda nokta vardır. Bu noktaların bazılarına karşılık gelen sayılar, farklı bir küme oluşturur ve aşağıdaki gibi tanımlanır.

a ve b tam sayı, b ≠ 0 olmak üzere, a/b biçiminde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Rasyonel sayılar kümesi “Q” ile gösterilir.

Q = { …, – 3/2, -1, -3/5, 0, 1/2, 3/4, …}

Rasyonel sayılar kümesi; negatif rasyonel sayılar, pozitif rasyonel sayılar ve 0 (sıfır) dan oluşur.

Q = Q ∪ {0} ∪ Q+

N ⊂ Z ⊂ Q dur.

Her tam sayı, paydası 1 olan rasyonel sayıdır.

Bir bütün 4 eş parçaya bölünürse;

 

7-sinif-rasyonel-sayilar-konu-anlatimi-1 taralı kısım ¼ sayısı ile ifade edilir.

Örnek :

-1/3, 2/3, -7/6, ½ rasyonel sayılarını sayı doğrusunda gösterelim.

7-sinif-rasyonel-sayilar-konu-anlatimi-2

 

Alıştırmalar

 

 1. Aşağıda verilen sayı doğrusuna göre, A, B ve C noktalarına karşılık gelen rasyonel sayıları bulunuz.

7-sinif-rasyonel-sayilar-konu-anlatimi-3

 1. Sayı doğrusundaki balonların içine yazılması gereken rasyonel sayıları aşağıdakilerden seçerek yazınız.

-4/3, 4/5, 1/2, 7/2, -1/2

7-sinif-rasyonel-sayilar-konu-anlatimi-4

 

Rasyonel Sayılarla Toplama ve Çıkarma Konu Anlatımı

7-sinif-rasyonel-sayilar-konu-anlatimi-5

Şekilde modellenen toplama işlemine ait matematik cümlesi;

2/4 + 1/3 = 10/12’dur.

7-sinif-rasyonel-sayilar-konu-anlatimi-6

Şekilde modellenen çıkarma işlemine ait matematik cümlesi;

5/8 – 3/8 = 2/8’dir.

7-sinif-rasyonel-sayilar-konu-anlatimi-7

Sayı doğrusundaki matematik cümlesi;

6/12 + 4/12 = 10/12’dur.

7-sinif-rasyonel-sayilar-konu-anlatimi-8

Sayı doğrusundaki matematik cümlesi;

5/8 – 3/8 = 2/8’dir.

Örnek : 3 2/5 ile (-3/4) tam sayılı kesir bileşik kesre çevilir.

=(68/20) + (-15/20) paydaları eşittir.

=68-15 / 20 ortak paydaya yazılır.

= 53/20 = 2 13/20 sonuç bulunur.

 

Rasyonel sayılarda toplama işlemi yapılırken;

 • Tam sayılı kesir, bileşik kesre çevrilir.
 • Paydalar eşit değilse eşitlenir.
 • Ortak paydaya yazılır.
 • Paylar toplamı paya yazılarak sonuç bulunur.
 • Sonuç en sade şekilde bırakılır.

Rasyonel Saylarla Çarpma ve Bölme Konu Anlatımı

Kesirlerle Çarpma İşlemi

3/5 ile 6/7 kesirlerini modelleyerek çarpalım.

7-sinif-rasyonel-sayilar-konu-anlatimi-9

Rasyonel Sayılarla Çarpma İşlemi

Örnek :  7-sinif-rasyonel-sayilar-konu-anlatimi-10rasyonel sayılarının çarpımlarının sonucunu önce tahmin edelim.

Sonra işlem sonucu ile tahminimizi karşılaştıralım.

Tahmini Çözüm : 7-sinif-rasyonel-sayilar-konu-anlatimi-11

Çözüm : 7-sinif-rasyonel-sayilar-konu-anlatimi-12

Tahmin : -3

İşlem Sonucu : -2,7

Rasyonel sayılarla çarpma işlemi yaparken;

 • Tam sayı ve tam sayılı kesir varsa bileşik kesre çevrilir.
 • Paylar kendi aralarında, paydalar kendi aralarında çarpılacak şekilde yazılır.
 • İşaretleri çarpılır.
 • Varsa sadeleştirmeler yapılarak sonuç bulunur.

 

1. Q’da çarpma işleminin kapalılık özelliği vardır.

   Örnek :

7-sinif-rasyonel-sayilar-konu-anlatimi-13

2. Q’da çarpma işleminin değişme özelliği vardır.
7-sinif-rasyonel-sayilar-konu-anlatimi-14

3. Q’da çarpma işleminin etkisiz (birim) elemanı 1’dir. Etkisiz (birim) eleman e ile gösterilirse e = 1 ‘dir.
7-sinif-rasyonel-sayilar-konu-anlatimi-15

4. Q’da çarpma işleminin yutan elemanı 0 (sıfır) dır. Sıfırın herhangi bir sayı ile çarpımı sıfırdır.

7-sinif-rasyonel-sayilar-konu-anlatimi-16