8. Sınıf Matematik Koordinat Sistemi Konu Anlatımı

Koordinat Sistemi

A. Sayı Doğrusu Üzerinde Bulunan Noktaların Koordinatları

Sayı doğrusu üzerinde her noktaya bir sayı karşılık gelir. Bu sayıya o noktanın koordinatı denir?

7-sinif-koordinat-sistemi-konu-anlatimi-1

O noktasına başlangıç noktası veya orjin denir. Orjinin sağındaki noktalar birer artar, solundaki noktalar birer azalır.

Örnek 1 : Yukarıdaki sayı doğrusunda;

A noktasının koordinatı A(-6)

B noktasının koordinatı B(-3)

C noktasının koordinatı C(+1)

D noktasının koordinatı D(+4)

B. Düzlemde Bir Noktanın Koordinatları

7-sinif-koordinat-sistemi-konu-anlatimi-2

Bir düzlemde başlangıç noktalarında dik kesişen iki sayı doğrusundan yatay olan x x’ sayı doğrusuna x ekseni veya apsis ekseni, düşey olan y y’ sayı doğrusuna da y ekseni veya ordinat ekseni denir.

O noktası başlangıç noktası yani orjin olan dik koordinat eksenlerinin oluşturduğu sisteme dik koordinat sistemi ve sistemin bulunduğu düzleme dik koordinat düzlemi denir.

Koordinat eksenleri koordinat düzlemini 4 bölgeye ayırır.

7-sinif-koordinat-sistemi-konu-anlatimi-3
I. bölge – x pozitif, y pozitif
II. bölge – x negatif, y pozitif
III. bölge – x negatif, y negatif
IV. bölge – x pozitif, y negatif

Dik koordinat sisteminde bir noktanın koordinatları A(x,y) şeklinde yazılır. Burada virgülden önceki sayı apsisi, virgülden sonraki sayı ordinatı gösterir.

 

Örnek 2 : Apsisi +5, ordinatı -3 olan B noktasının koordinatı B(5,-3) şeklinde yazılır.

Apsis ekseni üzerindeki noktaların ordinatları sıfırdır. Bir C noktası x ekseni üzerindeyse koordinatı C(x, 0) olur.

Ordinat ekseni üzerindeki noktaların apsisleri sıfırdır. Bir D noktası y ekseni üzerindeyse koordinatı D(0,y) dir.

Başlangıç noktasının koordinatları O(0, 0) dır.

Bir noktanın koordinatının bulunması için noktadan x ve y eksenlerine dikler çizilir.