7. Sınıf Testleri

7. sınıf testleri, 7. sınıf matematik testleri, 7. sınıf türkçe testleri, 7. sınıf sosyal testleri, 7. sınıf fen testleri, 7. sınıf ingilizce testleri, 7. sınıf testleri çöz, 7. sınıf soruları

7. Sınıf Testleri Çöz

7. sınıf öğrencileri matematik, fen ve teknoloji, türkçe, sosyal bilgiler ve ingilizce ile ilgili testleri aşağıdaki linkleri kullanarak testleri çözebilirsiniz. 7. sınıf matematik testi çöz, 7. sınıf fen ve teknoloji çöz, 7. sınıf türkçe testi çöz, 7. sınıf sosyal bilgiler testi çöz, 7. sınıf ingilizce testi çöz.

7. Sınıf Dersler ve Testler Test Linkleri
7. Sınıf Matematik 7. Sınıf Matematik Testleri Çöz  Testi Çöz
7. Sınıf Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Testleri Çöz  Testi Çöz
7. Sınıf Türkçe 7. Sınıf Türkçe Testleri Çöz  Testi Çöz
7. Sınıf Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri Çöz  Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce 7. Sınıf İngilizce Testleri Çöz  Testi Çöz
7. Sınıf Din Kültürü 7. Sınıf Din Kültürü Testleri Çöz  Testi Çöz

4.506 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : testleri - 7 Mart 2013 at 18:28

Kategoriler: 7. Sınıf Testleri   Etiketler: , , , , , , , ,

7. Sınıf Matematik Eşitlik ve Denklem Testleri Çöz

7. Sınıf Matematik Açıklama Test Linki
Eşitlik ve Denklem 7. Sınıf Eşitlik ve Denklem Test 1  Testi Çöz
Eşitlik ve Denklem 7. Sınıf Eşitlik ve Denklem Test 2  Testi Çöz
Eşitlik ve Denklem 7. Sınıf Eşitlik ve Denklem Test 3  Testi Çöz
Eşitlik ve Denklem 7. Sınıf Eşitlik ve Denklem Test 4  Testi Çöz
Eşitlik ve Denklem 7. Sınıf Eşitlik ve Denklem Test 5  Testi Çöz

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 12 Ekim 2018 at 07:15

Kategoriler: Fen ve Teknoloji   Etiketler:

7. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

Bu bölümde öğrendiklerinizle 7. sınıf ingilizce 10. ünite kelimeleri ve anlamlarıyla ilgili herhangi bir eksiğiniz kalmayacak. Planets ünitesini daha rahat kavrayacak cümle içindeki geçen kelimeleri öğrendiğiniz için anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz.

Kelimeleri daha iyi öğrenmek istiyorsanız kelimeleri 10’ar defa yazabilirsiniz. Unutmayın en güzel kelime ezberleme yöntemi kelimeyi cümle içinde görmektir. Bu yüzden bol bol kitap okumanızı tavsiye ederim.

Bu ünitede ağırlıklı olarak environment yani çevremizle ve doğayla ilgili kelimeleri öğreneceğiz. Aşağıdaki 7. sınıf ingilizce 10. ünite kelimeleri ve türkçelerini mutlaka ezberlemelisiniz.

 7. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeler  7. Sınıf İngilizce 10. Ünite Anlamları
 Planets  Gezegenler
 solar system  güneş sistemi
 centre  merkezi
 sun  güneş
 Mercury  Merkür
 closer  daha yakın
 other  diğer
 Neptune  Neptün
 further  daha uzak
 As far as we know  Bildiğim kadarıyla
 Earth  Dünya
 only  sadece
 intelligent life form  akıllı yaşam formu
 blue planet  mavi gezegen
 Jupiter  Jüpiter
 larger  daha büyük
 red surface  kırmızı yüzey
 red planet  kırmızı gezegen
 Saturn  Satürn
 giant  dev
 rings  yüzükler
 around  çevresinde
 Uranus  Uranüs
 ice giant  buz devi
 ice crystals  buz kristalleri
 pale blue colour  soluk mavi renk
 cooler  daha serin
 diameter  çap
 average temperature  ortalama sıcaklık
 number of moons  ayların sırası
 Draw  çizmek
 colour  renklendirmek (fiil hali)
 questionnaire  anket
 solid surface  katı yüzey
 gas giant  gaz devi
 rock giant  kaya devi
 burns up  yakmak
 enters  girmek
 atmosphere  atmosfer
 shooting star  kayan yıldız
 comet  kuyrukluyıldız
 meteor  meteor
 encounters  karşılaşmalar
 at once  bir kerede
 call  aramak, çağırmak
 meteor shower  meteor yağmuru
 comet shower  kuyrukluyıldız yağmuru
 machine  makine
 orbit  yörünge
 star  yıldız
 shuttle  mekik
 satellite  uydu
 systems of galaxies  galaksi sistemleri
 universe  evren
 space  uzay
 Man-made rubbish  insan yapımı çöp
 floating  yüzer
 space junk  uzay çöpü
 solar system body  güneş sistemi gövdesi
 zipping  sıkıştırmak
 big tale  büyük kuyruk
 NASA’s space transportation system  NASA’nın uzay ulaşım sistemi
 astronaut  astronot
 Earth orbit  Dünya yörüngesi
 space shuttle  uzay mekiği
 natural satellites  doğal uydular
 man-made satellites  yapay uydular
 harmful  zararlı
 advantages  faydaları
 to make our life easier  hayatımızı daha kolay yapar
 collect  toplamak
 data  bilgi
 more quickly  daha hızlı
 creating  yaratmak
 weather forecast  hava durumu
 communication  iletişim
 beaming  ışık saçan
 surface  yüzey
 scientists  bilim adamları
 discover  keşfetmek
 Pluto  Plüton
 really  gerçekten
 exist  var olmak
 found  bulmak (find 2. hali)
 some  bazı
 proof  kanıt
 object  nesne
 outer  dış, harici
 nearly  yakında
 same size  aynı ölçüde
 powerful  güçlü
 gravity  yerçekimi
 clear  açık, temiz
 facts  gerçekler
 enough  yeterli
 formally  resmi olarak
 announce  duyurmak
 existence  varoluş
 astronomer  astronom
 consider  düşünmek
 researchers  araştırmacılar
 explore  keşfetmek
 similar  benzer
 mass  kitle
 characteristic  karakteristik
 classify  sınıflandırmak
 dwarf  cüce
 Mars exploration mission  Mars keşif heyeti
 habitable  yaşanabilir
 condition  şart
 send  göndermek
 rover  avare, korsan, serseri
 observe  gözlemek
 piece  parça
 evidence  kanıt
 moon a  ay
 dirty  kirli
 snowball  kartopu
 ice  buz
 rock  kaya
 asteroid  göktaşı
 prettiest  en tatlı, en şeker, en sevimli
 twin  ikiz
 iron oxide  demir oksit
 go around the sun  güneş etrafında dönmek
 point  işaret etmek, elle göstermek
 far  uzak
 be made up of  oluşmak
 a bunch of sth  bir grup
 several  birkaç
 farthest  en uzak
 educated  eğitimli
 orbital debris  yörünge enkazları
 rocket  roket
 path  rota
 follow  takip etmek
 artificial  yapay
 spacecraft  uzay aracı
 space agency  uzay ajansı
 junkyard  çöplük
 keep sth low  azaltmak
 upper stage vehicles  üst kademe araçları
 location  konum, yer
 re-enter  yeniden girmek
 sooner  daha erken
 within  içinde
 height  yükseklik
 article  makale
 weigh  ağırlığında olmak
 attempt  girişimde bulunmak
 re-classify  tekrar sınıflandırmak
 status  durum, mevki
 officially  resmi olarak
 diary  günlük
 observation  gözlem
 advanced  gelişmiş
 enhancement  gelişme, ilerleme
 improved  iyileştirilmiş
 high resolution imagery  yüksek çözünürlük
 curiosity  merak
 online  çevirimiçi
 resource  kaynak
 circumference  daire çizgisi
 approximately  yaklaşık olarak
 provide  sağlamak
 squeeze  sıkıştırmak
 human  insan
 develop  geliştirmek
 discovery  keşif
 comparison  karşılaştırma
 curiosity  merak
 tiring  yorucu
 place  yer
 launch  fırlatmak
 aerospace  uzay
 instute  kurum
 clue  ipucu
 fall back  geri çekilmek
 upper  üst seviye
 debris  yer çöp
 junkyard  hurdalık
 remaining  kalan, artan
 make up  oluşmak

Diğer Ünitelerin Kelimeleri ve Anlamları

Planets İle İlgili Konu Anlatımı ve Alıştırmalar

10. Unit Planets Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Planets Konu Tarama Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Planets Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Planets Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Planets Sıralama Testi Çöz

5 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 6 Ocak 2016 at 17:40

Kategoriler: İngilizce   Etiketler: , ,

7. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

Bu bölümde öğrendiklerinizle 7. sınıf ingilizce 9. ünite kelimeleri ve anlamlarıyla ilgili herhangi bir eksiğiniz kalmayacak. Environment ünitesini daha rahat kavrayacak cümle içindeki geçen kelimeleri öğrendiğiniz için anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz.

Kelimeleri daha iyi öğrenmek istiyorsanız kelimeleri 10’ar defa yazabilirsiniz. Unutmayın en güzel kelime ezberleme yöntemi kelimeyi cümle içinde görmektir. Bu yüzden bol bol kitap okumanızı tavsiye ederim.

Bu ünitede ağırlıklı olarak environment yani çevremizle ve doğayla ilgili kelimeleri öğreneceğiz. Aşağıdaki 7. sınıf ingilizce 9. ünite kelimeleri ve türkçelerini mutlaka ezberlemelisiniz.

 7. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeler  7. Sınıf İngilizce 9. Ünite Anlamları
 Environment  Çevre
 global warming  küresel ısınma
 deforestation  ağaçları yok etme
 air pollution  hava kirliliği
 water pollution  su kirliliği
 Earth’s climate  Dünya’nın iklimi
 main  ana, başlıca, esas
 cause  sebep olmak
 death  ölüm
 loss  kayıp
 habitats  doğal ortamları
 species  türler
 responsible  sorumlu
 environmental problems  çevresel problemler
 CARBON DIOXIDE HEATS THE EARTH  Karbondioksit dünyayı ısıtıyor
 air  hava
 warming  ısınmak
 Earth’s temperature  Dünya’nın ısısı
 because of air pollution  hava kirliliği yüzünden
 DEATH OF A RIVER  Nehrin ölümü
 Study  Çalışma
 find  bulmak
 high dose  yüksek doz
 harmful  zararlı
 insecticides  böcek
 pesticides  tarım ilacı, böcek zehri
 river’s water  nehir suyu
 use  kullanmak
 wash  yıkamak
 vegetables  sebzeler
 fruits  meyveler
 leading  önemli
 natural  doğal
 defences  savunma
 against  karşı
 absorb  emmek
 capacity  kapasite
 fight  savaşmak
 climate change  iklim değişikliği
 nearly  yakın olarak
 half of the forest  ormanın yarısı
 disappear  kaybolmak
 without  olmadan
 precaution  önlem
 in forty years  kırk yıl içinde
 stop using  kullanmayı durdurmak
 prevent  önlemek
 stop destroying  yok etmeyi durdurmak
 renewable energy  yenilenebilir enerji
 energy-saving bulbs  enerji tasarruflu ampuller
 public-transportation  toplu taşıma
 junk food  abur cubur
 rain forests  yağmur ormanları
 recycling  geri dönüşüm
 aerosol products  sprey ürünleri
 natural home-made cleaners  doğal ev yapımı temizleyiciler
 efficient energy  etkili enerji
 eco-friendly technology  çevre dostu teknoloji
 oxygen  oksijen
 health  sağlık
 carefully  dikkatlice
 waste oil  atık yağ
 increasing  artmak
 add  eklemek
 put  koymak
 shake  sallamak
 mix  karıştırmak
 washing soda  sodayla yıkamak
 borax  boraks
 soap  sabun
 next step  sonraki adım
 last step  son adım
 vegetable oil  bitkisel yağ
 food colouring  yemek renklendirici
 Hug a tree with me  Benimle ağacı kucakla
 Help keep our waters clean  Sularımızı temiz tutmamıza yardım et
 Heed the warning of Global Warming  Kürsel Isınma uyarısına dikkat
 Stop the Pollution or the future will be unBEARable  Kirlenmeye durdur yoksa gelecek dayannılmaz olacak
 environmental issues  çevre sorunları
 pollution  kirlilik
 acidity  asit derecesi
 ozone  ozon
 toxic  zehir
 sea level  deniz seviyesi
 greenhouse  sera
 overgrazing  aşırı otlatma
 conservation  koruma, muhafaza
 waste  atık
 pesticide  haşere ilacı
 fossil fuel  fosil yakıtı
 degradation  bozulma
 overpopulation  aşırı nüfus
 descruction  yıkım, tahrip etme
 fallout  radyoaktif yayılma
 irrigation  sulama
 over farming  aşırı tarım
 invasive  istilacı
 process  süreç
 pollute  kirletmek
 increase  artmak
 sea life  deniz hayatı
 beach  sahil
 fruit  meyve
 grain  tahıl
 warm  sıcak, ılık
 glass  cam
 trap  tutmak
 sun  güneş
 inside  içeride
 even in winter  kışın bile
 shine  parlamak (güneş ışını)
 atmosphere  atmosfer
 earth  dünya
 surface  yüzey
 sunlight  güneş ışığı
 cool  soğumak
 release  salmak
 heat  ısı
 greenhouse gases  sera gazları
 keep warm  sıcak tutmak
 greenhouse effect  sera etkisi
 coal  kömür
 gasoline  sıvı gaz
 tree  ağaç
 take in  almak
 give off  vermek
 burn yakmak
 cut down  kesmek
 unfortunately  maalesef
 sparkling water  maden suyu
 plain  sade
 taste  tatmak
 sour  ekşi
 bubble  hava kabarcığı
 juice  meyve suyu
 oyster  istiridye
 shell  kabuk
 turn  dönmek, çevirmek
 key  anahtar
 idle  boşta, başıboş
 throw  atmak
 factory  fabrika
 run (water)  su akmak
 switch off  tv ya da ışık kapatmak
 electronic device  elektrikli alet
 public transportaion  toplu taşıma
 take the bus  otobüsü kullanmak
 cyle up to somewhere  bisikletle gitmek
 water plant  çiçek sulamak
 consume  tüketmek
 fresh (air)  temiz hava
 necessary  gerekli
 bottle  şişe
 can  teneke
 time for change  değişim zamanı
 lake  göl
 wild life  vahşi hayat
 feel pity  acımak
 ocean  okyanus
 garbage  çöp
 oil  petrol, yağ
 cause  neden olmak
 creature  yaratık
 absorb  içine çekmek
 acidic  asidik
 campaing  kampanya
 reduce  azaltmak
 drop  bırakmak
 destroy  yoketmek
 renewable  yenilenebilir
 pan  tava
 sail  denize açılmak
 wide  geniş
 variety  çeşitlilik
 modified  değiştirilmiş
 soil  toprak
 label  etiket
 ingredient  bileşen maddeleri
 avoid  kaçınmak
 partially  kısmen
 fructose  fruktoz
 sufficient  yeterli
 reconstitute  sulandırmak
 grape  üzüm
 flavor  tat
 artificial  yapay
 insect repellent  böceksavar
 waterproof  su geçirmez

Diğer Ünitelerin Kelimeleri ve Anlamları

Environment İle İlgili Konu Anlatımı ve Alıştırmalar

9. Unit Environment Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Saving Environment Soru Çöz Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Saving Environment Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Saving Environment Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Saving Environment Sıralama Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Kelimeleri ve Anlamları

1 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 6 Ocak 2016 at 17:13

Kategoriler: İngilizce   Etiketler: , ,

Sonraki sayfa »