Peygamberimizin Hayatı Müfredatı ve Konuları 2022-2023 MEB

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Konular
1. ÜNİTE PEYGAMBERİMİZ’İN ÇOCUKLUK YILLARI
1. Peygamberimiz’in Doğduğu Çevre
2. Beklenen Çocuk
3. Anne ile Geçen Yıllar
4. Dedenin Sevgili Torunu
5. Amcaya Emanet
6. Şam’a Yolculuk
7. Peygamberimiz’in Gençlik Yılları
8. Peygamberimiz’in Mekke ve Medine Yılları
9. Bir Hadis Öğreniyorum

2. ÜNİTE PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUKLAR
1. Peygamberimiz’in Ailesinde Çocuk Olmak
2. Çocukların Dostu Peygamberimiz
3. Yetimlerin Babası Peygamberimiz
4. Bir Hadis Öğreniyorum

3. ÜNİTE PEYGAMBERLİK VE PEYGAMBERİMİZ
1. Allah’ın İnsanlığa Lütfu: Peygamberlik
2. Hz. Âdem’den (a.s.) Hz. Muhammed’e (s.a.v) Peygamberlik
3. Peygamberlerin Özellikleri
4. Peygamberlerin Görevleri
5. Son Peygamber Hz. Muhammed
6. Bir Hadis Öğreniyorum

4. ÜNİTE EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
1. Peygamberimiz’in Allah Sevgisi
2. Peygamberimiz’in Hayatında Namaz
3. Peygamberimiz’in Samimiyeti ve İnsana Verdiği Değer
4. Peygamberimiz’in Hayatında Temizlik
5. Bir Hadis Öğreniyorum

5. ÜNİTE PEYGAMBERİMİZ VE SAHÂBÎLERİ
1. Peygamberimiz’in Yol Arkadaşları: Sahabe
2. Sahabenin Dilinden Peygamberimiz
3. Çocuk Sahabiler
4. Bir Hadis Öğreniyorum

6. ÜNİTE PEYGAMBERİMİZ’İN ŞEMÂİLİ
1. Peygamberimiz’in Beşeri Özellikleri
1.1. İsimleri
1.2. Fiziki Özellikleri
1.3. Davranış Özellikleri
2. Kültürümüzde Peygamberimiz İle İlgili Semboller
3. Bir Hadis Öğreniyorum

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Konular
1. ÜNİTE PEYGAMBERİMİZ’İN GENÇLİK YILLARI
1. Peygamberimiz’in Çocukluk Yılları
2. Kötülüklerden Uzak Duran Genç
3. Güvenilir ve Toplumsal Sorunlara Duyarlı Bir Genç: Hılfu’l-Fudûl
4. Adaletli Hakem: Kâbe Hakemliği
5. Peygamberimiz’in Hz. Hatice ile Evliliği ve Çocukları
6. Düşünceli Günler
7. Peygamberimiz’in Mekke ve Medine Yılları
8. Bir Hadis Öğreniyorum

2. ÜNİTE PEYGAMBERİMİZ VE GENÇLER
1. Gençlerin Arkadaşı Peygamberimiz
2. Asr-ı Saadette Genç Olmak
2.1. İslamın Tebliğinde Gençler
2.2. İlim Hayatında Gençler
2.3. Siyasi ve Askeri Hayatta Gençler
3. Bir Hadis Öğreniyorum.

3. ÜNİTE KUR’AN-I KERİM’DE PEYGAMBERİMİZ
1. Rahmet Peygamberi
2. Şefkat ve Merhamet Peygamberi
3. Müjdeleyen ve Uyaran Peygamberimiz
4. Ahlakı Tamamlayan Peygamberimiz
5. Bir Hadis Öğreniyorum

4. ÜNİTE EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
1. Peygamberimiz’in Allah’a Güvenmesi ve Sabrı
2. Peygamberimiz’in Hayatında Dua
3. Peygamberimiz’in Kararlılığı ve Cesareti
4. Peygamberimiz’in Hayatında Beslenme
5. Bir Hadis Öğreniyorum

5. ÜNİTE PEYGAMBERİMİZ İLE SAHÂBENİN İLETİŞİMİ
1. Ayetlerin Diliyle Sahabe
2. Peygamberimiz’in Dilinden Sahabe
3. Genç Sahabiler
4. Bir Hadis Öğreniyorum

6. ÜNİTE PEYGAMBER SEVGİSİ
1. Peygamberimiz’e Bağlılık ve İtaat
2. Peygamber Sevgisinin Sanata Yansımaları
3. Peygamberimiz’e Salâvat
4. Ehl-i Beyt Sevgisi
5. Bir Hadis Öğreniyorum

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Konular
1. ÜNİTE PEYGAMBERİMİZ’İN MEKKE YILLARI
1. Peygamberimiz’in Çocukluk ve Gençlik Yılları
2. İlk Vahyin Gelişi
3. İlk Çağrı ve İlk Müslümanlar
4. Çağrının Yaygınlaşması ve Sonuçları
5. Taif’e Yolculuk
6. İsra ve Miraç olayı
7. Yeni Yurt Arayışları ve Yesrib’e Hicret
8. Peygamberimiz’in Medine Yılları
9. Bir Hadis Öğreniyorum

2. ÜNİTE PEYGAMBERİMİZ VE YAKIN ÇEVRESİ
1. İdeal Bir Eş Olarak Peygamberimiz
2. Şefkatli Bir Baba Olarak Peygamberimiz
3. Vefalı Bir Akraba Olarak Peygamberimiz
4. Hayırlı Bir Komşu Olarak Peygamberimiz
5. Bir Hadis Öğreniyorum

3. ÜNİTE PEYGAMBERİMİZ’İN EVRENSEL MESAJLARI
1. Can, Din, Namus ve Mal Dokunulmazlıklarının Gözetilmesi
2. Adaletin Gözetilmesi
3. Kul Hakkının Gözetilmesi
4. Emanetin Gözetilmesi
5. Bir Hadis Öğreniyorum

4. ÜNİTE EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
1. Peygamberimiz’in Kulluk Bilinci
2. Peygamberimiz’in Hayatında Ramazan ve Oruç
3. Peygamberimiz’in Giyim Kuşamı
4. Peygamberimiz’in Nezaket ve Hilmi
5. Bir Hadis Öğreniyorum

5. ÜNİTE SAHABÎLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞLAR
1. Sahabenin Cesaret ve Sadakati
2. Sahabenin Dayanışması
3. Sahabenin Azmi ve Fedakarlığı
4. Bir Hadis Öğreniyorum

6. ÜNİTE EDEBİYATIMIZDA PEYGAMBERİMİZ
1. Şiirlerde Peygamberimiz
2. Musikide Peygamberimiz
3. Atasözlerinde Peygamberimiz
4. Bir Hadis Öğreniyorum

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Konular
1. ÜNİTE PEYGAMBERİMİZİN MEDİNE YILLARI
1. Peygamberimiz’in (s.a.v.) Çocukluk ve Gençlik Yılları
2. Peygamberimiz’in (s.a.v.) Mekke Yılları ve Hicret
3. Medine’de İslam Toplumunun Oluşumu
4. Müşriklerle Mücadele ve Yahudilerle İlişkiler
5. Mekke’nin Fethi
6. Peygamberimiz’in (s.a.v.) Haccı ve Veda Hutbesi
7. Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı
8. Bir Hadis Öğreniyorum

2. ÜNİTE PEYGAMBERİMİZ VE SOSYAL HAYAT
1. Adaletli Yönetici Peygamberimiz
2. Sosyal Sorunların Çözümünde Peygamberimiz
3. Çalışma Hayatı ve Peygamberimiz
4. Tabiat Sevgisi ve Peygamberimiz
5. Bir Hadis Öğreniyorum

3. ÜNİTE PEYGAMBERİMİZİN DİNDEKİ KONUMU
1. Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vahyi İnsanlığa Ulaştırması
2. Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vahyi Açıklaması
3. Peygamberimiz’in (s.a.v.) Hüküm Vermesi
4. Peygamberimiz’in Vahyi Yaşayarak Örnek Olması
5. Peygamberimiz’in (s.a.v.) İnsanı Kötülüklerden Arındırması
6. Bir Hadis Öğreniyorum

4. ÜNİTE EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
1. Peygamberimiz’in (s.a.v.) Hayatında Dünya ve Ahiret Dengesi
2. Peygamberimiz’in (s.a.v.) Hayatında İnfak ve Sadaka
3. Peygamberimiz’in (s.a.v.) Sade Yaşamı
4. Peygamberimiz’in (s.a.v.) Affedici Olması
5. Bir Hadis Öğreniyorum

5. ÜNİTE İSLAM DİNİNDE SAHÂBENİN YERİ VE ÖNEMİ
1. İslam Davetinde Sahabenin Rolü
2. Alim Sahabiler
3. Şehit Sahabiler
4. Bir Hadis Öğreniyorum

6. ÜNİTE KÜLTÜRÜMÜZDE PEYGAMBERİMİZE VEFA
1. Osmanlı’da Peygamber Sevgisinin Yansımaları
2. Kutsal Emanetler
3. Bir Hadis Öğreniyorum