Etiketlenmiş Sayfa "13. ve 14. asır türk edebiyatı soruları çöz"

10. Sınıf Edebiyat 13. ve 14. Asır Türk Edebiyatı Testleri

10. Sınıf Edebiyat 13. ve 14. Asır Türk Edebiyatı

Tebrikler - 10. Sınıf Edebiyat 13. ve 14. Asır Türk Edebiyatı adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında büyük rol oynamıştır. 13. asırda başlamış ve uzun bir dönem birçok halk ve divan şairini etkilemiştir. Bu düşünce zamanla ekolleşmiş ve kurumsallaşmıştır. Parçada bilgisi verilen düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tasavvuf
B
Müslümanlık
C
İnsan-ı kamil
D
Anadoluculuk
E
Vahdet-i vücut
Soru 2
13. yüzyılda yaşamıştır. Dinî, tasawufî Türk şiirinin en büyük temsilcisidir. İyi bir medrese eğitimi almış, Arapça ve Farsça’yı öğrenmiştir. Şiirlerinde lirik bir anlatımı vardır. Genellikle heceyi kullanmış ama zaman zaman aruzla da şiir söylemiştir. Divân'ı yanında Risaletü'n-Nushiyye isimli bir de mesnevisi vardır. Yukarıda tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mevlânâ
B
Hacı Bektaş Velî
C
Yunus Emre
D
Gülşehrî
E
Ahmedi
Soru 3
Yunus Emre ve Mevlana'nın dünya çapında sevilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çok güzel şiirler yazmış olmaları
B
Şiirlerinin dilin sade olması
C
Evrensel sevgi ve hoşgörüyü işlemeleri
D
İslam dinini çok iyi bilmeleri
E
Başka insanlar için şiir yazmaları
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Mevlânâ'ya ait bir eserdir?
A
Makalat
B
Risaletü'n- Nushiyye
C
Fakirname
D
Felekname
E
Divan-ı Kebir
Soru 5
İyi bir mutasavvıf olan şair Kırşehirlidir. İran şairi Feridüddin Atar'ın Mantıku't - Tayr adlı eserini Türkçeye çevirmiştir. Bu eser mesnevi tarzında yazılmıştır, içinde tasavvufi öyküler vardır. Kendisi aynı zamanda bir tasavvuf büyüğüdür. Bu parçada hakkında bilgi verilen mutasavvıf  şair aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gülşehrî
B
Mevlânâ
C
Fuzûlî
D
Âşık Paşa
E
Pir Sultan Abdal
Soru 6
Selçuklular döneminde yaşamış bu Türk büyüğü Türk milletinin nüktedanlığını, hazırcevaplığını simgeler. Anadolu insanının espri kabiliyetini en iyi o yansıtır. Pek çok nüktesi dilimize atasözü ve deyim olarak yerleşmiştir. Yukarıda sözü edilen Türk büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yunus Emre
B
Mevlânâ
C
Âşık Paşa
D
Nasrettin Hoca
E
Gülşehrî
Soru 7
13. yüzyılda yaşamıştır. Ortaasya'dan Anadolu'ya gelmiştir. Klasik şiirin nazım şekillerini kullanarak aruz ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Yaşadığı dönemde edebiyat dilinin Farsça olması sebebiyle eserlerini Farsça yazmıştır. En önemli eserleri: Mesnevi ve Divan-ı Kebir'dir. Sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yunus Emre
B
Gülşehri
C
Hacı Bektaş Veli
D
Ahmedi
E
Mevlana
Soru 8
Aşağıdakilerde hangisi Âşık Edebiyatı nazım türlerinden  değildir?
A
Taşlama
B
Koşuk
C
Güzelleme
D
Koçaklama
E
Ağıt
Soru 9
Aşağıdakilerin hangisi Yunus Emre'nin mesnevi tarzındaki eseridir?
A
Felekname
B
Makalet
C
Risaletü'n Nushiye
D
Yunus Emre Divanı
E
Fihi Mafih
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi 13. ve 14. asır için yanlış bir bilgidir?
A
Çok büyük mutasavvıflar yetişmiştir.
B
Destan geleneğinden halk hikâyeciliğine geçiş başlamıştır.
C
Dünya edebiyatına mal olan Sâdî bu dönemde yaşamıştır.
D
Aruz ölçüsü ilk defa bu dönemde kullanılmıştır.
E
Şiir dili olarak Türkçe kullanılmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

14 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : testleri - 26 Mart 2012 at 14:01

Kategoriler: Edebiyat   Etiketler: ,