6.Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme Testleri 2

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme 2

Tebrikler - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Günümüz Avrupa milletlerinin ortaya çıkmasını sağlayan Kavimler Göçü aşağıdaki olaylardan hangisi sonucu oluşmuştur?
A
Roma İmparatorluğu'nun Batı ve Doğu olmak üzere ikiye ayrılması
B
Anadolu'da kurulan uygarlıkların Avrupa'yı etkilemesi
C
Orta Asya'da kurulan Kök Türk Devleti'nin geniş alanlara yayılması
D
Hun Türklerinin Karadeniz'in kuzeyinden batıya geçmesi
Soru 2
Hz. Muhammed (s.a.v.) dönemiyle ilgili olarak aşağıda verilen olaylardan hangisi diğerlerine göre daha sonra ortaya çıkmıştır?
A
Uhud Savaşı
B
Hudeybiye Barışı
C
Mekke'nin fethi
D
Mekke'den Medine'ye hicret
Soru 3
Çinliler ile Araplar arasında meydana gelen ve Türklerin de Araplara yarım ettiği Talas Savaşi birçok önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Aşağıda verilen sonuçlardan hangisi Talas Savaşı'nın dünya kültür ve uygarlığının gelişmesine katkı sağladına kanıt gösterilebilir?
A
Çinlilerin, Orta Asya'nın kontrolünü Araplara bırakması
B
Türk - İslam Devletleri'nin kurulmaya başlaması
C
Kağıt üretiminin Orta Asya dışına yayılması
D
Türklerin kitleler halinde Müslüman olması
Soru 4
Türkler Müslüman olduktan sonra İslamiyet'e siyasi, kültürel ve pek çok alanda hizmetler vermişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin islamiyet'e yaptığı hizmetlerden değildir?
A
Haçlılara karşı savaşarak onları durdurmaları
B
İslamiyet'in Afrika'da yayılmasını sağlamaları
C
Bizans saldırılarını durdurmaları
D
Askeri yönetimde etkin görev almaları
Soru 5
Pamuk yetiştirilen Çukurova'da iplik fabrikası, domates yetiştiren Bursa'da konserve fabrikası, buğday yetiştiren Konya'da un fabrikası açılması aşağıdakilerden öncelikle hangisinin kanıtıdır?
A
Ülkemizin farkı yerlerinde çeşitli tarım ürünleri yetiştirildiğinin
B
Devletin bu yerlerde sanayi tesislerinin açılması desteklediğini
C
Türkiye'de sanayinin genel olarak tarıma dayalı olduğunun
D
Sanayi tesislerinin hammaddeye yakın yerlerde kurulduğunun
Soru 6
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi bir genelleme cümlesi değildir?
A
Gelilmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi uzundur.
B
Trafik kazaları çoğunlukla dikkatsizlikten kaynaklanır.
C
Okulda öğrenciler sosyal bireyler olarak yetişir
D
Egemenlik, halkın kendi kendini yönetmesidir.
Soru 7
Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Dedesi Abdulmuttalip'tir
B
Annesinin ismi Halime 'dir
C
571 yılında Mekke'de doğmuştur.
D
Kureyş kabilesine mensuptur
Soru 8
Aşağıda davranışlardan hangisi paylaşma ve yardımlaşmayı arttırır?
A
Kıskançlık
B
Kibirlilik
C
Cömertlik
D
Cimrilik
Soru 9
Yeme, giyinme ve barınma gibi temel gereksinimlerini ancak karşılabileyen bir Müslüman için İslam dini aşağıda verilen ibadetlerden hangisi yerine getirmeyle sorumlu tutmamıştır?
A
Abdest
B
Namaz
C
Oruç
D
Zekat
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön