Etiketlenmiş Sayfa "6. sınıf sosyal bilgiler testi"

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme Testleri 5

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme 5

Tebrikler - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Lidyalılar parayı ilk kullanan uygarlıktır. Bu ülkede paranın altından yapılmış olması neyin kanıtı olabilir?
A
Lidya topraklarında altın çıktığı
B
Lidya'nın ticaret nedeniyle zenginleştiği
C
Lidya'da altının kutsal sayıldığı
D
Lidya'da maden olarak altın kullanımına izin verildiği
Soru 2
Anadolu'da kurulan ilk uygarlıklarla özellikleri eşleştirildiginde hangisi açıkta kalır?
A
HİTİTLER: Başkenti Gordion'dur
B
URARTULAR: Sulama kanalları yapmışlardır.
C
FRİGLER: Agır yatırımlı tarım yasaları getirmişlerdir.
D
İYONLAR: Bilimsel düşünceye önem vermişlerdir.
Soru 3
On dört harfli alfabe geliştirilen Uygurlar, Farklı dinlerle etkileşim halinde yaşamışlardır. Ancak her terimin Türkçe karşılıklarını kullanarak dillerini korumuşlardır Bu durumu aşagıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?  
A
Toprak bütünlügünü koruma
B
Yönetim anlayışları
C
Milli kimliklerini korudukları
D
Tüm inançları benimsedikleri
Soru 4
Aşagıda verilen Türk devletlerinden hangisi Türk-İslam devletleri arasında sayılmaz?
A
Kök Türk Devleti
B
Gazneli Devleti
C
Büyük Selçuklu Devleti
D
Karahanlı Devleti
Soru 5
İlk Türk-İslam devletlerinden olan Gaznelilerin Hindistan'a yaptıkları seferlein, İslam tarihi açısından en önemli sonucu aşagıdakilerden hangisidir?
A
Gazne Devletinin sınırlarını genişletmesi
B
Kültür alışverişinin saglanması
C
Gazneli Devleti'nin güçlenmesi
D
İslamiyet'in Hindistan'a yayılması
Soru 6
İslamiyetten öncesi Türk devletlerinde ölen kişi mezarına sevdigi eşyalarla birlikta gömülürdü. Bu durum Türklerin nasıl inanca sahip oldugunun kanıtıdır?
A
Ölen kişiden geriye iz bırakmadıklarının
B
Ahiret inancına sahip olduklarının
C
Ölülerine deger verdiklerinin
D
Ülkesine hizmet eden kişileri ödüllendirdiklerinin
Soru 7
Aşagıdakilerden hangisi bir yere ait haritanın ölçegi küçültügünde degişmeyecek bir özellikler?
A
Matematik konum
B
Haritada gösterilen ayrıntı
C
Haritanın kapladıgı alan
D
Haritada bozulma oranı
Soru 8
Dogal bitki örtüsünün farklı oldugu iki komşu alanda, aşagıdaki özelliklerden hangisinin de farklı olması gerekir?
A
Hayvan türleri
B
Dagların uzanış yönğ
C
İklim özellikleri
D
Toprak yapısı
Soru 9
Aşagıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumuna ait özellik degildir?
A
Asya ve avrupa kıtaları arasındadır.
B
Ekvatorun kuzeyindedir
C
Engebeli ve yüksektir.
D
Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
Soru 10
Aşagıda numaralandırılarak verilen parçadaki cümlelerden hangisi bir görüş bildirmektedir? (1) Ahlat Anadolu Türk tarihi açısından çok önemli yeri olan bir ilçemizdir. (2) Bitlis iline baglı Ahlat 1044 km2 lik bir alana sahiptir. (3 ) İlçenin batısında Nemrut, dogusunda Süphan volkanları yer alır. (4) Nemrut volkanının kraterinde yeryüzünğn görebilecegi en güzel krater gölü olmuştur.
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 11
Kişisel özgürlükler arttıkça güvenlik önlemleri de artmaktadır. Bu durum aşagıdaki yargılardan hangisiyle açıklanır?  
A
Sonsuz özgürlük mğmkğn degildir.
B
Artan özgürlükler demokrasiyi tehlikeye sokmaktadır.
C
Her özgürlük, özgürlügü sınırlayan sorumlulukları getirir.
D
Demokrasilerde herkez diledigini düşünmekte ve yapmakta özgürdür.
Soru 12
Demokrasi ve hoşgörünün hakim oldufu bir toplumda aşagıdakilerden hangisinin daha çok görülmesi beklenir.
A
Farklı düşüncelere saygı gösterme
B
İhtiyaç sahiplerine yardım etme
C
suçluları bagışlama
D
üzüntüleri paylaşma
Soru 13
Farzı 4 rekat olan namazlar, hangi seçenekte birlikte verilmiştir.
A
Sabah ve ögle
B
İkindi ve akşam
C
Ögke ve ikindi
D
Akşam ve yatsı
Soru 14
Dogru kişilerden oluşan bir toplumda aşagıdakilerden hangisi oluşmaz?
A
Mutluluk
B
Sahtecilik
C
Adalet
D
Güven
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11121314Son
Geri dön

49 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : testleri - 19 Ekim 2011 at 14:07

Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler   Etiketler: ,

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme Testleri 4

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme 4

Tebrikler - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen tarih çağlarının başlangıçları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
İlk Çağ -> Yazının icadı ile başlar.
B
Orta Çağ -> Kavimler Göçü ile başlar.
C
Yeni Çağ -> İstanbul'un fethiyle başlar.
D
Yakın Çağ -> Sanayi Devrimi ile başlar
Soru 2
Orta Asya'da kurulmuş ilk Türk devletlerinden olan Hun ve Kök Türklere ait sanat eserleri genellikle taşınabilir malzemeden yapılmıştır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Kut inancının gereği
B
Savaşçı bir toplum olmaları
C
Hayvancılıkla uğraşmaları
D
Göçebe olarak yaşamaları
Soru 3
Hz. Muhammed'in (s.a.v. ) ardından İslam Devleti'ni seçimle işbaşına gelen dört halife yönetmiştir. Ancak daha sonra yönetim Emevi ailesinden onlar arasında paylaşılmıştır. Bu bilgide dört halife ve Emevi dönemi ile ilgili hangi alanda görülen farklılıktan söz edilmiştir?
A
Ülkenin yönetim merkezinde değişim
B
Fetih politikasında değişim
C
Hakimiyetin kaynağındaki değişim
D
Türklerle ilişkilerindeki değişim
Soru 4
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Karahanlılar döneminde yaşayan Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügat-it Türk adlı eseri yazmıştır.
B
Gazneliler en parlak dönemlerini Sultan Mahmut döneminde yaşamışlardır.
C
Dandanakan Savaşı Bizanslıllarla Büyük Selçuklular arasında yapılan ilk savaştır
D
Selçuklular'ın yapmış olduğu anıtsal mezarlara kümbet denir.
Soru 5
Havanın çok soğuk olduğu kutup bölgelerinde yada çöllerin bulunduğu alanlarda nüfus yoğunluğu çok düşüktür. Bu bilgide nüfus yoğunluğu etkileyen hangi faktör üzerinde durulmustur?
A
İklim Özellikleri
B
Ekonomik faaliyetler
C
Yeryüzü şekilleri
D
Ulaşım imkanları
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgilerin öğrencilere kazandıracağı becerilerden biri değildir.
A
Harita okuma
B
Atlas okuma
C
Araştırma yapabilme
D
Laboratuarda deney yapabilme
Soru 7
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasa yapan, yapılan yasaları uygulatan ve uygulamada çıkan sorunları çözen kurumlar vardır. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu kurumlar sırasıyla verilmiştir?
A
Meclis - Hükümet - Mahkemeler
B
Siyasi partiler - Meclis - Hükümet
C
Adalet Bakanlığı - Meclis - Hükümet
D
Mahkemeler - Hükümet - Siyasi partiler
Soru 8
Feridun BEy, nano teknoloji ile ürettiği akıllı kumaşın kenidisine ait olduğunu ve kendinden isinsiz kullanılmayacağını hangi hak veya özgürlükle güvence altına alabilir?
A
Patent hakkı
B
Telif hakkı
C
Bilim ve sanat hürriyeti
D
Çalışma hakkı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678Son
Geri dön

19 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : testleri - 19 Ekim 2011 at 14:07

Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler   Etiketler: ,

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme Testleri 3

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme 3

Tebrikler - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Gök Tanrı Türk milleti yok olmasın diye babam İlteriş Kağan ile annem İl Bilge Hatun'u tahta çıkarmış. Orhan Kitabelerinde geçen bu söze dayanarak Kök Türklere ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
Göl Tanrı inancına sahiplerdir.
B
Ülke yönetiminde kağanla birlikte hatunda söz sahibidir
C
Ülke yönetiminde oğulların da yetkisi vardır.
D
Hükümdar ülkeyi yönetme yetkisini Tanrı'dan almaktadır.
Soru 2
Uygurların devlet yönetiminde kendinden önceki Türk devletlerine göre daha köklü bir teşkilat kurmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A
Çin'in etkisinde kalmalarıyla
B
Matbaa ve kağıdı kullanmalarıyla
C
Yerleşik hayata geçmeleriyle
D
Alfabeyi kullanmalarıyla
Soru 3
Dört halifeden biri olan Hz.Ömer, İslam Devleti'nde birçok teşkilatı kuran yöneticidir. Onun döneminde vilayetlere (il) valilerin yanında adalet işlerine bakacak kadılar da tayin edilmiştir. Bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirildiği söylenebilir?
A
Çıkabilecek isyanlara engel olunmuştur.
B
İllerin güvenlik yapılandırması gerçekleşmiştir.
C
Ekonomik anlamda canlılık sağlanmıştır.
D
Yargı ile yönetim birbirinden ayrılmıştır.
Soru 4
Türkler İslam dinini kabul etmiş, ancak Arap kültüründen uzak kalmışlardır. Bu sayede milli kimliklerini koruyabilmişlerdir. Türklerin milli kimliklerini korumaları aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A
İslam dinini kitleler halinde kabul etmelerinin
B
Türklerin köklü bir kültüre sahip olmasının
C
Yaşadıkları bölgelerin Araplara uzak olmasının
D
Türk, Arap ilişkisiningeç başlamasının
Soru 5
Vergi vermenin gerekliği ile ilgili bir araştırma yapan Begüm bazı sloganlar üretmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Begüm'ün verdiği konusundan ürtettiği sloganlar olamaz.?
A
Önce alışveriş, sonra fiş
B
Vergini ver devlete , sonra hizmetini bekle
C
Daha indirimli alışveriş için fişe son
D
Herkes gelirine göre vergi vermeli
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi namazı bozan bir davranış olarak kabul edilmez?
A
Namaz kılarken esnemek
B
Namaz kılarken gülmek
C
Namaz kılarken yemek , içmek
D
Namaz kılarken sakız çiğnemek
Soru 7
Ilahi kitaplar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
İncil Hz. İsa'ya gönderilmiş kutsal kitabın adıdır.
B
İlahi kitaplar. Allah tarafından gönderilmiştir.
C
İndirilen ilk kutsal kitap Kur'an-I Kerim'dir.
D
Tevrat Yahudilerin kutsal kitabıdır.
Soru 8
Atatürk'ün " Yurtta barış dünyada barış " sözünün ana teması aşağıdakilerden hangisidir?
A
İnsan sevgisi
B
Bayrak Sevgisi
C
Yurt sevgisi
D
Tarih sevgisi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678Son
Geri dön

22 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : testleri - 19 Ekim 2011 at 14:04

Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler   Etiketler: ,

Sonraki sayfa »