7. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

Bu bölümde öğrendiklerinizle 7. sınıf ingilizce 10. ünite kelimeleri ve anlamlarıyla ilgili herhangi bir eksiğiniz kalmayacak. Planets ünitesini daha rahat kavrayacak cümle içindeki geçen kelimeleri öğrendiğiniz için anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz.

Kelimeleri daha iyi öğrenmek istiyorsanız kelimeleri 10’ar defa yazabilirsiniz. Unutmayın en güzel kelime ezberleme yöntemi kelimeyi cümle içinde görmektir. Bu yüzden bol bol kitap okumanızı tavsiye ederim.

Bu ünitede ağırlıklı olarak environment yani çevremizle ve doğayla ilgili kelimeleri öğreneceğiz. Aşağıdaki 7. sınıf ingilizce 10. ünite kelimeleri ve türkçelerini mutlaka ezberlemelisiniz.

 7. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeler  7. Sınıf İngilizce 10. Ünite Anlamları
 Planets  Gezegenler
 solar system  güneş sistemi
 centre  merkezi
 sun  güneş
 Mercury  Merkür
 closer  daha yakın
 other  diğer
 Neptune  Neptün
 further  daha uzak
 As far as we know  Bildiğim kadarıyla
 Earth  Dünya
 only  sadece
 intelligent life form  akıllı yaşam formu
 blue planet  mavi gezegen
 Jupiter  Jüpiter
 larger  daha büyük
 red surface  kırmızı yüzey
 red planet  kırmızı gezegen
 Saturn  Satürn
 giant  dev
 rings  yüzükler
 around  çevresinde
 Uranus  Uranüs
 ice giant  buz devi
 ice crystals  buz kristalleri
 pale blue colour  soluk mavi renk
 cooler  daha serin
 diameter  çap
 average temperature  ortalama sıcaklık
 number of moons  ayların sırası
 Draw  çizmek
 colour  renklendirmek (fiil hali)
 questionnaire  anket
 solid surface  katı yüzey
 gas giant  gaz devi
 rock giant  kaya devi
 burns up  yakmak
 enters  girmek
 atmosphere  atmosfer
 shooting star  kayan yıldız
 comet  kuyrukluyıldız
 meteor  meteor
 encounters  karşılaşmalar
 at once  bir kerede
 call  aramak, çağırmak
 meteor shower  meteor yağmuru
 comet shower  kuyrukluyıldız yağmuru
 machine  makine
 orbit  yörünge
 star  yıldız
 shuttle  mekik
 satellite  uydu
 systems of galaxies  galaksi sistemleri
 universe  evren
 space  uzay
 Man-made rubbish  insan yapımı çöp
 floating  yüzer
 space junk  uzay çöpü
 solar system body  güneş sistemi gövdesi
 zipping  sıkıştırmak
 big tale  büyük kuyruk
 NASA’s space transportation system  NASA’nın uzay ulaşım sistemi
 astronaut  astronot
 Earth orbit  Dünya yörüngesi
 space shuttle  uzay mekiği
 natural satellites  doğal uydular
 man-made satellites  yapay uydular
 harmful  zararlı
 advantages  faydaları
 to make our life easier  hayatımızı daha kolay yapar
 collect  toplamak
 data  bilgi
 more quickly  daha hızlı
 creating  yaratmak
 weather forecast  hava durumu
 communication  iletişim
 beaming  ışık saçan
 surface  yüzey
 scientists  bilim adamları
 discover  keşfetmek
 Pluto  Plüton
 really  gerçekten
 exist  var olmak
 found  bulmak (find 2. hali)
 some  bazı
 proof  kanıt
 object  nesne
 outer  dış, harici
 nearly  yakında
 same size  aynı ölçüde
 powerful  güçlü
 gravity  yerçekimi
 clear  açık, temiz
 facts  gerçekler
 enough  yeterli
 formally  resmi olarak
 announce  duyurmak
 existence  varoluş
 astronomer  astronom
 consider  düşünmek
 researchers  araştırmacılar
 explore  keşfetmek
 similar  benzer
 mass  kitle
 characteristic  karakteristik
 classify  sınıflandırmak
 dwarf  cüce
 Mars exploration mission  Mars keşif heyeti
 habitable  yaşanabilir
 condition  şart
 send  göndermek
 rover  avare, korsan, serseri
 observe  gözlemek
 piece  parça
 evidence  kanıt
 moon a  ay
 dirty  kirli
 snowball  kartopu
 ice  buz
 rock  kaya
 asteroid  göktaşı
 prettiest  en tatlı, en şeker, en sevimli
 twin  ikiz
 iron oxide  demir oksit
 go around the sun  güneş etrafında dönmek
 point  işaret etmek, elle göstermek
 far  uzak
 be made up of  oluşmak
 a bunch of sth  bir grup
 several  birkaç
 farthest  en uzak
 educated  eğitimli
 orbital debris  yörünge enkazları
 rocket  roket
 path  rota
 follow  takip etmek
 artificial  yapay
 spacecraft  uzay aracı
 space agency  uzay ajansı
 junkyard  çöplük
 keep sth low  azaltmak
 upper stage vehicles  üst kademe araçları
 location  konum, yer
 re-enter  yeniden girmek
 sooner  daha erken
 within  içinde
 height  yükseklik
 article  makale
 weigh  ağırlığında olmak
 attempt  girişimde bulunmak
 re-classify  tekrar sınıflandırmak
 status  durum, mevki
 officially  resmi olarak
 diary  günlük
 observation  gözlem
 advanced  gelişmiş
 enhancement  gelişme, ilerleme
 improved  iyileştirilmiş
 high resolution imagery  yüksek çözünürlük
 curiosity  merak
 online  çevirimiçi
 resource  kaynak
 circumference  daire çizgisi
 approximately  yaklaşık olarak
 provide  sağlamak
 squeeze  sıkıştırmak
 human  insan
 develop  geliştirmek
 discovery  keşif
 comparison  karşılaştırma
 curiosity  merak
 tiring  yorucu
 place  yer
 launch  fırlatmak
 aerospace  uzay
 instute  kurum
 clue  ipucu
 fall back  geri çekilmek
 upper  üst seviye
 debris  yer çöp
 junkyard  hurdalık
 remaining  kalan, artan
 make up  oluşmak

Diğer Ünitelerin Kelimeleri ve Anlamları

Planets İle İlgili Konu Anlatımı ve Alıştırmalar

10. Unit Planets Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Planets Konu Tarama Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Planets Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Planets Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Planets Sıralama Testi Çöz