7. Sınıf İngilizce 7. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

Bu bölümde öğrendiklerinizle 7. sınıf ingilizce 7. ünite kelimeleri ve anlamlarıyla ilgili herhangi bir eksiğiniz kalmayacak. Superstitions ünitesini daha rahat kavrayacak cümle içindeki geçen kelimeleri öğrendiğiniz için anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz.

Kelimeleri daha iyi öğrenmek istiyorsanız kelimeleri 10’ar defa yazabilirsiniz. Unutmayın en güzel kelime ezberleme yöntemi kelimeyi cümle içinde görmektir. Bu yüzden bol bol kitap okumanızı tavsiye ederim.

Bu ünitede ağırlıklı olarak fal ve batıl inançlar konusu ilgili kelimeleri öğreneceğiz. Aşağıdaki 7. sınıf ingilizce 7. ünite kelimeleri ve türkçelerini mutlaka ezberlemelisiniz.

 7. Sınıf İngilizce 7. Ünite Kelimeler  7. Sınıf İngilizce 7. Ünite Anlamları
 Superstitions  Batıl İnançlar
 Fortune telling  falcı, kahin
 Story telling  hikaye anlatıcı
 fortune cookies  fal kurabiyecesi
 coffee reading  kahve falı
 palm reading  el falı
 tarot reading  tarot falı
 study  çalışmak
 abroad  yurtdışı
 marriage  evlilik
 healthy  sağlıklı
 successful  başarılı
 relationship  ilişki
 housework  ev işi
 probably  muhtemelen
 popular  popüler
 cook  pişirmek
 food tablets  yemek tabletleri
 work  çalışmak
 everything  herşey
 via  ile
 computers  bilgisayarlar
 school  okul
 healthier  daha sağlıklı
 live  yaşamak
 longer  daha uzun
 eat  yemek
 restaurant  lokanta
 know  bilmek
 Friday  cuma
 the thirteenth  onüçüncü
 unlucky  şanssız
 walking under a ladder  merdiven altından yürümek
 seeing a black cat  kara kedi görmek
 cutting nails at night  gece tırnak kesmek
 horseshoe  at nalı
 spilling salt  tuz dökmek
 four-leaf clover  dört yapraklı yonca
 Friday the thirteenth  13. cuma
 opening an umbrella indoors  içerde şemsiye açmak
 whistling at night  gece ıslık çalmak
 blue beads  mavi boncuk
 ladder  merdiven
 umbrella  şemsiye
 number 13  13 numara
 different  farklı
 countries  ülkeler
 bring  getirmek
 bad luck  kötü şans
 but  fakat
 Britain  Britanya, Birleşik Krallık İngiltere
 a shooting star  kayan yıldız
 mean  anlamı
 good luck  iyi şans
 because  çünkü
 make a wish  dilek dilemek
 it means someone is dead  biri öldü anlamına gelir
 number 4  numara 4
 seeing a spider  örümcek görmek
 hang  asmak
 over  üzerinde
 the door  kapı
 buy  satın almak
 lottery ticket  piyango bileti
 carry  taşımak
 charms  sandalyeler
 pass  geçmek
 someone  biri
 stair  merdiven
 word  kelime
 Of course  tabiki
 nowadays  bugünlerde
 believe  inanmak
 repel  püskürtmek
 evil eyes  kem göz
 really  gerçekten
 Listen  dinlemek
 horoscope  burç
 I hope so  umarım öyledir
 Actually  Aslında
 trick  numara, hile
 charm  nazarlık
 misfortune  talihsizlik
 magic  büyü
 touch wood  tahtaya vurmak
 luck  şans
 belief  inanç
 unscientific  bilimsel olmayan
 lucky number  şanslı numara
 object  nesne
 coin  bozuk para, jeton
 bring luck  şans getirmek
 bold  koyu ile yazılmış
 breaking a mirror  ayna kırılmak
 above the door  kapı üstü
 bald  kel
 otherwise  aksi takdirde
 shave  traş olmak
 endless debt  bitmeyen borç
 cut off  kesmek
 fortune  şans, talih
 scissors  makas
 new year’s day  yılbaşı
 wash  yıkamak
 the day before  den önceki gün
 exam  sınav
 Russian Federation  Rus Federasyonu
 item  eşya, nesne
 guess  tahmin
 under  altında
 realise  fark etmek
 worried  endişeli
 guess  tahmin etmek
 calm down  sakinleşmek
 magic ball  sihirli küre
 astrology  astroloji
 future  gelecek
 hope  umut, ummak
 definitely  kesinlikle
 watch out  dikkat etmek
 make a prediction  tahminde bulunmak
 invention  icat
 something bad will happen  kötü birşey olacak
 a serious illness  ciddi hastalık
 strengthen  güçlendirmek
 come true  gerçekleşmek
 relative  akraba
 friendship  arkadaşlık
 truth  gerçek
 beauty  güzellik
 health  sağlık
 wealth  varlık, zenginlik
 travel  yolculuk yapmak
 adventure  macera
 consider  değerlendirmek
 related  ilişkin
 complain  şikayet etmek
 irrational  mantıksız
 interview  görüşme
 urge  dürtü
 mystery  gizem
 scare  korku
 recommend  önermek
 wonder  merak etmek
 instinct  içgüdü
 impress  etkilemek
 get rest  dinlenmek
 waste  boşa harcanan
 path  yol
 signify  anlamına gelmek
 circle  daire, yuvarlak
 glue  yapıştırıcı
 fold  katlamak
 thumb  başparmak
 index finger  işaret parmağı
 middlie finger  orta parmak
 hold together  bir arada tutmak
 sort of  çeşitlilik

Diğer Ünitelerin Kelimeleri ve Anlamları

Superstitions İle İlgili Konu Anlatımı ve Alıştırmalar

7. Unit Superstitions Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Superstitions İle İlgili Sorular Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Superstitions Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Superstitions Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Superstitions Sıralama Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce 7. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Kelimeleri ve Anlamları