8. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

Bu bölümde öğrendiklerinizle 8. sınıf ingilizce 9. ünite kelimeleri ve anlamlarıyla ilgili herhangi bir eksiğiniz kalmayacak. Science ünitesini daha rahat kavrayacak cümle içindeki geçen kelimeleri öğrendiğiniz için anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz.

Kelimeleri daha iyi öğrenmek istiyorsanız kelimeleri 10’ar defa yazabilirsiniz. Unutmayın en güzel kelime ezberleme yöntemi kelimeyi cümle içinde görmektir. Bu yüzden bol bol kitap okumanızı tavsiye ederim.

Bu ünitede ağırlıklı olarak science yani bilimle ilgili kelimeleri öğrenip present continuous tense yani şimdiki zaman yapısıyla kullanacağız. Aşağıdaki 8. sınıf ingilizce 9. ünite kelimeleri ve türkçelerini mutlaka ezberlemelisiniz.

 8. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeler  8. Sınıf İngilizce 9. Ünite Anlamları
 science  bilim
 letter  mektup
 plant  bitki
 washing machine  çamaşır makinesi
 Words Related to Science  Bilimle ilgili kelimeler
 scientist  bilim insanı
 lab  laboratuvar
 test tube  test tüpü
 vaccination  aşılama
 design  dizayn etmek
 invent  icat etmek
 research  araştırma
 discover  keşfetmek
 Chinese  Çinli
 first  ilk
 toothbrush  diş fırçası
 planet  gezegen
 Pluto  Plüton
 Russians  Ruslar
 satellite  uydu
 Norway  Norveç
 special  özel
 tool  araç
 slice  dilimlemek
 cheese  peynir
 company  şirket
 fast  hızlı
 ketchup  ketçap
 come out  dışarı çıkmak
 bottle  şişe
 engineer  mühendis
 experiment  deneyim
 explosion  patlama
 model  model, örnek
 building  inşaat, bina
 bridge  köprü
 ice  buz
 float  şamandıra, duba
 windmill  yeldeğirmeni
 decide  karar vermek
 hit  vurmak, çarpmak
 tree  ağaç
 discovery  keşfetme
 test  test etmek
 myths  efsaneler, mitler
 spend  geçirmek (zaman)
 exploding pen  patlayıcı kalem
 really  gerçekten
 fill  doldurmak
 explosive  patlayıcı
 threw  atmak, fırlatma
 Guess what?  Tahmin et ne?
 ground  yer
 big explosion  büyük patlama
 another  diğer
 Pirates of the Caribbean  Karayip Korsanları
 cover  kapak
 go into  içine girmek
 dark place  karanlık yer
 better  daha iyi
 walk around  dolaşmak
 object  nesne
 serious  ciddi
 great  harika
 hear  duymak
 come into  girmek, katılmak
 kitchen  mutfak
 clean it up  temizlemek
 cloth  kıyafet
 chemical substance  kimyasal madde
 coin  bozuk para, jeton
 about  hakkında
 weird  garip
 Turn off  kapatmak
 Look out!  Dikkat et!
 pour  dökmek
 bionics  biyonik
 definition  tanım
 body parts  vücut parçaları
 science fiction  bilim kurgu
 stories  hikayeler
 Bionic Parts  Biyonik Parçalar
 sound  gibi gelmek
 replace  yerine koymak
 machine  makine
 study  çalışma
 living systems  canlı sistemler
 solve  çözmek
 engineering problem  mühendislik problemleri
 For example  Mesela
 bird  kuş
 fly  uçmak
 improve  geliştirmek
 airplane design  uçak dizaynı
 use  kullanmak
 information  bilgi
 artificial parts  yapay parçalar
 successfully  başarılı
 area  yer
 limb  uzuv (bacak, kol gibi)
 clumsy  biçimsiz
 prosthetic  protez
 control  kontrol
 electronically  elektronik
 behave  davranmak
 almost  hemen hemen
 like real ones  gerçek olanı gibi
 amazing  şaşırtıcı
 development  geliştirme
 within  içinde
 field  alan
 artificial eye  yapay göz
 blind  kör
 Similarly  Benzer bir şekilde
 artificial ears  yapay kulaklar
 send  göndermek
 sound signals  ses sinyalleri
 brain  beyin
 hearing-impaired people  işitme engelli insanlar
 regain  yeniden kazanmak
 even  hatta, bile
 skin  deri
 thanks to ….  sayesinde ….
 accident  kaza
 including  içermek
 complaint  şikayet
 A New Life  Yeni bir hayat
 leg  bacak
 became  olmak
 depressed  depresif
 athlete  atlet
 anything  hiçbirşey
 came along  ortaya çıkmak, görünmek, iyileşmek
 incredible  inanılmaz
 advance  gelişme
 physical skills  fiziksel kabiliyetler
 In fact  Aslında
 medicine  tıp
 Photosynthesis  fotosentez
 synthesis  sentez
 mean  anlamına gelmek
 sugar  şeker
 carbon dioxide  karbondioksit
 sunlight  güneş ışığı
 oxygen  oksijen
 way  yol
 cell  hücre
 Chloroplasts  Kloroplast
 make the plants green  bitkileri yeşil yapar
 die  ölmek
 a result of  sonucu olarak
 breathe  nefes almak
 follow  takip etmek
 speak  konuşmak
 miss  özlemek
 point  konu, mesele, nokta
 repeat  tekrarlamak
 Researcher  Araştırmacı
 fossil  fosil
 operate  çalıştırmak
 explore  keşfetmek
 space  uzay, boşluk
 implant  protez
 person born blind  kör doğan insan
 vaccinate  aşılama
 protect  korumak
 dangerous  tehlikeli
 illnesses  hastalık
 chemistry  kimya
 Gravity  yerçekimi
 Electricity  elektrik
 produce  üretmek
 current  şimdiki
 Penicillin  penisilin
 antibiotic  antibiyotik
 X-rays  X ışınları
 Atomic Bomb  Atom Bombası
 greatest  en büyük
 refine  geliştirmek
 uranium  uranyum
 built  inşaa etmek
 determine  belirlemek
 cause  sebep olmak
 Light Bulb  Lamba
 a long-lasting  uzun süreli
 powerful  güçlü
 drug  ilaç
 bacteria  bakteri
 Archeologist  Arkeolog
 human footprints  insan ayakizi
 report  rapor etmek
 Astronomer  Astronom, gökbilimci
 minor  küçük
 named  adlandirilmis
 beyond  ötesinde
 solar system  güneş sistemi
 develop  geliştirmek
 pitch  saha
 Chemist  Kimyager
 conduct  davranış
 examine  incelemek
 patient  hasta
 computed tomograph  bilgisayarlı tomografi
 microscope  mikroskop
 philosopher  filozof
 moon  ay
 arthritis  artrit
 best-selling  en çok satan
 painkiller  acı kesen
 world  dünya
 century  yüzyıl
 pressing  baskı
 a few  bir kaç
 buttons  tuş
 squeeze  sıkma
 sailor  denizci
 bag  çanta
 drop  sarkıtmak
 pull  çekmek
 huge  büyük
 bucket  kova
 wood  ağaç
 finger  parmak
 bottom  alt
 Later  sonra
 wringer  merdane
 Thankfully  Neyse ki, şükürler olsun
 fully automatic machine  tam otomatik makine
 in use  kullanımda
 By the 1960s  1960’larda
 cheaper  daha ucuz
 scientific  bilimsel
 chlorophyll  klorofil
 sunlight  güneş ışığı
 cellulose  selüloz
 grow  büyümek, yetişmek
 process  süreç
 Fundamental  temel, ana, esas
 Unlike  Aksine
 miracle  mucize
 Capture  yakalama
 leaves  yapraklar
 size  boyut
 replaceable  değiştirilebilir
 laboratory  laboratuvar
 true  gerçek
 correct  doğru
 clever  zeki
 cardboard  karton
 check  kontrol etmek
 something  birşeyler
 draw  çizmek
 plan  plan yapmak
 accelerate  hızlandırmak
 achievement  başarı
 amount  miktar
 astonishing  şaşırtıcı
 astronomy  astronomi
 award  ödül
 cancer  kanser
 compass  pusula
 cosmos  kozmos
 description  açıklama
 destroy  yok etmek
 diagnose  teşhis etmek
 discoverer  kaşif
 discussion  tartışma
 DNA computer  DNA bilgisayarı
 ecosystem  ekosistem
 environmental engineering  çevre mühendisliği
 genetic  genetik
 glacier melts  buzulların erimesi
 global worming  küresel ısınma
 humanity  insanlık
 imagine  hayal etmek
 inform  bilgilendirmek
 innovation  yenilik
 interactive  interaktif
 invention  buluş
 inventor  mucit
 investigator  araştırmacı
 major diseases  önemli hastalıklar
 material  malzeme, madde
 mechanical computer  mekanik bilgisayar
 micro-device  mikro cihaz
 motion picture camera  sinema kamerası
 nanomedicine  nanotıp
 nanotechnology  nanoteknoloji
 organism  organizma
 outstanding  seçkin
 phonograph  fonograf
 powered aircraft  motorlu uçaklar
 practical  pratik
 principle  prensip, ilke
 prototype  prototip
 science museum  bilim müzesi
 science show  bilim gösterisi
 specific  belirli
 spectacular  muhteşem
 steel  çelik
 store  mağaza
 surgery  ameliyathane
 synthetic  sentetik
 technician  teknisyen
 telescope  teleskop
 thesis  tez, sav
 ultra-delicate  ultra-ince
 universe  evren
 unlimited  limitsiz
 volunteer  gönüllü

Diğer Ünitelerin Kelimeleri ve Anlamları

Science İle İlgili Konu Anlatımı ve Alıştırmalar

9. Unit Science Videolu Konu Anlatımı Video İzle
8. Sınıf İngilizce Science Testleri (1) Testi Çöz
8. Sınıf İngilizce Science Boşluk Doldurma (2) Testi Çöz
8. Sınıf İngilizce Science Dialog (3) Testi Çöz
8. Sınıf İngilizce Science Sıralama (4) Testi Çöz