Hayat Bilgisi Müfredatı ve Konuları 2023-2024 MEB **Yeni**

1. Sınıf Hayat Bilgisi Müfredat ve Konular
1.Ünite Okulumuzda Hayat
1.1.1 Sınıf içi tanışma etkinliğine katılır.
1.1.2. Kendisi ve akranları ile benzer ve farklı yönlerini ayırt eder.
1.1.3. Okula geliş ve okuldan gidişlerde güvenlik kurallarına uyar.
1.1.4. Bayrak töreninde nasıl davranması gerektiğini kavrar.
1.1.5. Sınıf içerisinde bulunan ders araç ve gereçleri ile şeref köşesini tanır.
1.1.6. Sınıfının okul içindeki yerini bulur.
1.1.7. Sınıf içi kuralları belirleme sürecine katılır.
1.1.8. Okulunun bölümlerini tanır.
1.1.9. Okul çalışanlarını tanır.
1.1.10. İhtiyaç duyduğu durumlarda okul çalışanlarından yardım alır.
1.1.11. Okul kurallarına uyar.
1.1.12. Okulda iletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanır.
1.1.13. Okul içi etkinliklerde görev almaya istekli olur.
1.1.14. Okulla ilgili olumlu duygu ve düşünceler geliştirir.
1.1.15. Kullanacağı ders araç ve gereçlerini seçer.

2. Ünite Evimizde Hayat
1.2.1. Aile bireylerini tanıtır.
1.2.2. Aile hayatının önemini kavrar.
1.2.3. Evinin yerini tarif eder.
1.2.4. Evde aile bireyleri ile iletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanır.
1.2.5. Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır.
1.2.6. Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar.
1.2.7. İstek ve ihtiyaçları arasındaki farkı ayırt eder.

3. Ünite Sağlıklı Hayat
1.3.1. Kişisel bakımını düzenli olarak yapar.
1.3.2. Sağlığını korumak için alması gereken önlemleri fark eder.
1.3.3. Sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer.
1.3.4. Gün içerisinde öğünlere uygun ve dengeli beslenir.
1.3.5. Temizlik kurallarına dikkat ederek kendisi için yiyecek hazırlar.
1.3.6. Yemek yerken görgü kurallarına uyar.
1.3.7. Kitle iletişim araçlarını kullanırken beden sağılığını korumaya özen gösterir.

4. Ünite Güvenli Hayat
1.4.1. Okulda ve evde güvenlik kurallarına uyar.
1.4.2. Okula geliş ve okuldan gidişlerde insanların trafikteki davranışlarını gözlemler.
1.4.3. Okula geliş ve okuldan gidişlerde trafik kurallarına uyar.
1.4.4. Çevresindeki kişilerle iletişim kurarken güvenlik kurallarını uygular.
1.4.5. Acil durumlarda yardım almak için arayacağı kurumların telefon numaralarını bilir.
1.4.6. Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanır.
1.4.7. Kendisi için güvenli ve güvensiz alanları ayırt eder.

5. Ünite Ülkemizde Hayat
1.5.1. Yaşadığı yeri bilir.
1.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, doğal ve turistik yerleri fark eder.
1.5.3. Ülkesinin genel özelliklerini tanır.
1.5.4. Atatürk’ün hayatını bilir.
1.5.5. Millî gün ve bayramlara katılmaya istekli olur.
1.5.6. Dinî gün ve bayramlara katılmaya istekli olur.

6. Ünite Doğada Hayat
1.6.1. Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.
1.6.2. Yakın çevresinde bulunan bitkileri gözlemler.
1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir.
1.6.4. Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlılık gösterir.
1.6.5. Güneş, Ay, Dünya ve yıldızları gözlemler.
1.6.6. Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder.
1.6.7. Mevsimleri ve özelliklerini araştırır.
1.6.8. Mevsimlere göre doğada meydana gelen değişiklikleri kavrar.

2. Sınıf Hayat Bilgisi Müfredat ve Konular
1. Okulumuzda Hayat
2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.
2.1.2. Bireysel farklılıklara saygı duyar.
2.1.3. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar.
2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır.
2.1.5. Okulunun yakın çevresini tanıtır.
2.1.6. Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir.
2.1.7. Sınıfta ve okulda yapılan etkinliklerde grupla çalışma kurallarına uyar.
2.1.8. Okulda iletişim kurarken kendini anlaşılır ve açık bir dille ifade eder.
2.1.9. Okulda iletişim kurarken dinleme kurallarına uyar.
2.1.10. Okulda arkadaşlarıyla oyun oynarken kurallara uyar.
2.1.11. Okulda parasını ihtiyaçları doğrultusunda bilinçli bir şekilde harcar.

2. Evimizde Hayat
2.2.1. Yakın akrabalarını tanıtır.
2.2.2. Akrabalık ilişkilerinin önemini kavrar.
2.2.3. Yaşadığı evin adresini bilir.
2.2.4. Evde, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını fark eder.
2.2.5. Aile içi karar alma süreçlerine katılır.
2.2.6. Evdeki kaynakları tasarruflu kullanmanın aile bütçesine katkılarını araştırır.
2.2.7. Yakın çevresindeki yardıma ihtiyaç duyan insanlara karşı duyarlı olur.
2.2.8. Gün içerisinde planladığı işleri uygular.
2.2.9. İstek ve ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre listeler.

3. Sağlıklı Hayat
2.3.1. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark
eder.
2.3.2. Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar.
2.3.3. Yemek yerken görgü kurallarına uyar.
2.3.4. Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar.
2.3.5. Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır.
2.3.6. Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder.
2.3.7. Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer.

4. Güvenli Hayat
2.4.1. Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırır.
2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar.
2.4.3. Trafikte yardıma ihtiyaç duyan bireylere yardımcı olur.
2.4.4. Çevresindeki kişilerle iletişim kurarken kişisel güvenlik kurallarını uygular.
2.4.5. Teknolojik ürünlerin güvenli bir şekilde kullanımı konusunda duyarlı olur.
2.4.6. Acil durumlarda yardım alabileceği kurumları ve kişileri bilir.
2.4.7. Oyun oynamak için güvenli alanları seçer.
2.4.8. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır.

5. Ülkemizde Hayat
2.5.1. Harita ve küre üzerinde yaşadığı yeri ve ülkesini gösterir.
2.5.2. Türk bayrağının ve İstiklal Marşı’nın vatanını ve milletini temsil ettiğini bilir.
2.5.3. Atatürk’ün çocukluğunu araştırır.
2.5.4. Millî gün ve bayramların önemini kavrar.
2.5.5. Dinî gün ve bayramların önemini kavrar.
2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini araştırır.
2.5.7. Yakın çevresinde yapılan üretim faaliyetlerini gözlemler.

6. Doğada Hayat
2.6.1. Bitki ve hayvanların yaşaması için gerekli olan şartları karşılaştırır.
2.6.2. Bitki yetiştirmenin ve hayvan beslemenin önemini fark eder.
2.6.3. Güneş’i gözlemleyerek yönleri gösterir.
2.6.4. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin insan yaşamına etkilerini araştırır.
2.6.5. Doğa olaylarını tanır.
2.6.6. Doğal afetlere örnekler verir.
2.6.7. Doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri açıklar.
2.6.8. Yakın çevresindeki doğal unsurların insan yaşamına etkisine örnekler verir.
2.6.9. Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur.

3. Sınıf Hayat Bilgisi Müfredat ve Konular
1. Okulumuzda Hayat
3.1.1. Kendisinin güçlü ve zayıf yönlerini fark eder.
3.1.2. Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.
3.1.3. Arkadaş seçiminde nelere dikkat etmesi gerektiğini kavrar.
3.1.4. Sınıfının ve okulunun krokisini çizer.
3.1.5. Okulunun tarihini araştırır.
Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmalara katılmaya istekli olur.
3.1.7. Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik yollarla ifade eder.
3.1.8. Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.

2. Evimizde Hayat
3.2.1. Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini
karşılaştırır.
3.2.2. Komşuluk ilişkilerinin ailesine ve kendisi açısından önemine örnekler verir.
3.2.3. Ev adresinin krokisini çizer.
3.2.4. Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
3.2.5. Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir.
3.2.6. Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.
3.2.7. Planlı olmanın kişisel yaşamına olan katkılarına örnekler verir.
3.2.8. İstek ve ihtiyaçlarını karşılarken kendisinin ve ailesinin bütçesini dikkate alır.

3. Sağlıklı Hayat
3.3.1. Kişisel bakımını yaparken kaynakları verimli kullanır.
3.3.2. Yiyecek ve içecekler satın alınırken bilinçli tüketici davranışları gösterir.
3.3.4. Vücudun gereksinimi olan besinleri yeterli miktarlarda, uygun zamanlarda ve dengeli bir şekilde
tüketir.
3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen
kurallarına uyar.

4. Güvenli Hayat
3.4.1. Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır.
3.4.2. Trafikte kurallara uymanın gerekliliğini örneklerle açıklar.
3.4.3. Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazalara örnekler verir.
3.4.4. Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar.
3.4.5. Güvenliğini tehdit eden bir kişi ya da acil durum olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım
isteyebileceğini bilir.
3.4.6. Teknolojik araç ve gereçlerin güvenli bir şekilde kullanılmamasının sonuçlarını fark eder.

5. Ülkemizde Hayat
3.5.1. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.
3.5.2. Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır.
3.5.3. Ülkemizin yönetim şeklini açıklar.
3.5.4. Yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.
3.5.5. Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi arasında bağlantı kurar.
3.5.6. Milletin ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur.
3.5.7. Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını araştırır.
3.5.8. Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır.
3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır.

6. Doğada Hayat
3.6.1. İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini kavrar.
3.6.2. Meyve ve sebzelerin yetişme koşullarını araştırır.
3.6.3. Doğadan yararlanarak yönleri bulur.
3.6.4. İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkisine yakın çevresinden örnekler verir.
3.6.5. Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır.
3.6.6. Geri dönüşümün kendisine ve yaşadığı çevreye olan katkısına örnekler verir.