Etiketlenmiş Sayfa "6. sınıf ingilizce 9. ünite kelimeleri ve türkçeleri"

6. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

Bu bölümde öğrendiklerinizle 6. sınıf ingilizce 9. ünite kelimeleri ve anlamlarıyla ilgili herhangi bir eksiğiniz kalmayacak. Saving The Planet ünitesini daha rahat kavrayacak cümle içindeki geçen kelimeleri öğrendiğiniz için anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz.

Kelimeleri daha iyi öğrenmek istiyorsanız kelimeleri 10’ar defa yazabilirsiniz. Unutmayın en güzel kelime ezberleme yöntemi kelimeyi cümle içinde görmektir. Bu yüzden bol bol kitap okumanızı tavsiye ederim.

Bu ünitede ağırlıklı olarak öğreneceğimiz kelimeler doğayı nasıl koruruz, çevreye zarar vermeden nasıl yaşarız bunlarla ilgili kelimeleri öğreneceğiz ve cümle içinde ifade edebileceğiz. Aşağıdaki 6. sınıf ingilizce 9. ünite kelimeleri ve türkçelerini mutlaka ezberlemelisiniz.

 6. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeler  6. Sınıf İngilizce 9. Ünite Anlamları
 saving the planet  gezegeni kurtarmak
 expressions  ifadeler
 Air pollution  hava kirliliği
 Ozone layer  ozon tabakası
 Recycle  geri dönüşüm
 clean  temiz
 dirty  kirli
 rubbish  çöp
 school garden  okul bahçesi
 glass  cam
 happy  mutlu
 paper  kağıt
 recycle box  geri dönüşüm kutusu
 picking up  toplamak
 earth day at our school  okulumuzda dünya günü
 putting it into  içine atmak
 waste bin  çöp kutusu
 city park  şehir parkı
 take care of  dikkat etmek
 buy  satın almak
 turn off  kapatmak
 leave  ayrılmak
 drop  düşürmek
 waste  atık
 help  yardım etmek
 ride  sürmek
 stop  durmak
 litter  çöp
 plastic  plastik
 cans  teneke kutu
 plastic bags.  plastik çanta
 electricity  elektrik
 animal in danger  tehlikedeki hayvan
 lights  ışıklar
 leave  ayrılmak
 water running
 brush my teeth  dişleri fırçalamak
 public transportation  toplu taşıma
 cycle  bisiklet sürmek
 waste water  atıık su
 plant trees  ağaç ekmek
 waste electricity  atık elektrik
 use public transport  toplu taşıma kullanmak
 use bicycle for transportation  ulaşım için bisiklet kullanmak
 put the rubbish out  çöpe atmak
 use recycle bins  geri dönüşüm kutusunu kullanmak
 put the dead batteries out  bitmiş pilleri atmak
 save energy  enerjiyi korumak
 use eco-friendly bulbs  tasarruflu ampüller kullanmak
 use more chemicals  daha fazla kimyasal kullanmak
 save the animals in danger  tehlikedeki hayvanları korumak
 unplug the TV  Tv’yi fişten çekmek
 taps  musluklar
 watch  izlemek
 documentary programs  belgesel
 preserving  korumak, muhafaza etmek
 environmentalist  çevreci
 protect environment  çevreyi korumak
 nuclear power  nükleer güç
 screams  çığlıklar
 carefully  dikkatlice
 use  kullanmak
 less  daha az
 chemicals  kimyasallar
 keep  tutmak
 Look out!  Dikkat et, Bak
 throw  atmak
 ground  yer
 embarrassed  utanmış
 electrical devices  elektrikli aletler
 planning  planlamak
 environmental campaign  çevresel kampanya
 Make a speech  konuşma yapmak
 gestures and mime  jestler ve mimikler
 explain  açıklamak
 repetition  tekrarlamak
 Reuse  yeniden
 reduce  azaltmak
 prepare  hazırlamak
 hang on  asmak
 cut down  kısmak
 damage  zarar vermek
 garbage  çöp
 harm  zarar
 harmful  zararlı
 remote control  uzaktan kontrol
 brushing teeth  dişleri fırçalamak
 don’t make a fire  yangın çıkarmamak
 swimming not allowed  yüzmeye izin verilmez
 recyclable  geri dönüşümlü
 keep off the grass  çimlere basma
 don’t feed the animals  hayvanları besleme
 hang up swings  salıncakta sallanmak
 go hiking  yürüyüşe çıkmak
 clean up  temizlemek

Saving The Planet İle İlgili Konu Anlatımı ve Alıştırmalar

9. Ünite Saving The Planet Videolu Konu Anlatımı Video İzle
6. Sınıf İngilizce Saving The Planet Soru Çöz Testi Çöz
6. Sınıf İngilizce Saving The Planet Boşluk Doldurma Testi Çöz
6. Sınıf İngilizce Saving The Planet Dialog Testi Çöz
6. Sınıf İngilizce Saving The Planet Sıralama Testi Çöz
6. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Kelimeleri ve Anlamları

Diğer Ünitelerin Kelimeleri ve Anlamları

3 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 5 Ocak 2016 at 10:57

Kategoriler: İngilizce   Etiketler: ,