Etiketlenmiş Sayfa "7. sınıf tablo ve grafikler testi"

7. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler Testleri Çöz

7. sınıf öğrencileri matematik tablo ve grafikler ile ilgili testleri aşağıdaki linkleri kullanarak çözebilirsiniz. 7. sınıf matematik tablo ve grafikler testi çöz, 7. sınıf tablo ve grafikler testi çöz.

7. sınıf matematik öğrencileri aşağıdaki geniş kapsamlı tablo ve grafikler testlerini çözerek okuldaki başarılarını artırabilirler. Testi bitirdiğinizde kaç doğru ve kaç yanlış yaptığınızı kontrol edebilirsiniz. Sınava başlamak için aşağıdaki “Başla” butonuna tıklayabilirsiniz.

7. sınıf tablo ve grafikler testleri her sene yeni eğitim sistemine göre güncellenmektedir. Sınavdan önce buradaki testleri çözerek okuldaki başarınızı artırabilirsiniz. En geniş kapsamlı tablo ve grafikler testlerini sitemizden çözebilirsiniz.

Toplamda 19 test ve yaklaşık 190 adet tablo ve grafikler sorusu ve konu anlatımı bulunmaktadır. Sıkılmadan çözebilesiniz diye testleri 10’ar soruluk hazırladık. Bugünkü eğitim sisteminde sınavların önemi tartışılmaz. Bu zorlu yarışta ne kadar çok test çözerseniz o kadar başarılı olursunuz. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz!


6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler Konu Anlatımı
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 1
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 2
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 3
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 4
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 5
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 6
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 7
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 8
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 9
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 10
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 11
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 12
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 13
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 14
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 15
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 16
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 17
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 18
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 19


Tablo ve Grafikler Konu Anlatımı

Bir konu hakkında sonuç çıkarmak için gözlem ve araştırma yoluyla elde edilen bilgilerin sayılarla ifadesine istatistik denir.

İstatistik genel olarak geçmişi ve şimdiki durumu matematiksel tekniklerle analiz ederek, gelecek hakkında karar vermeyi sağlayan bir bilim dalıdır. Ancak biz, yapılan istatistik çalışmalarını doğru okumayı öğreneceğiz. Bu anlamda, rassal (rastgele) bir örneklemin, aritmetik ortalama, oran, mod, medyan gibi karakteristik değerlerini öğreneceğiz.

Örnek : Aşağıda, bir sınıfta öğrencilerin not dağılımını gösteren bir istatistik verilmiştir. 32 kişilik bir sınıfta, öğrencilerin Türkçe sınavından aldığı notlar ve öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir.
7-sinif-matematik-tablo-ve-grafikler-konu-anlatimi-1

Bilgi Toplama ve Bilgilerin Özetini Yapma

İstatistik çalışmalarının yapılabilmesi için belirlenen bir konuda doğru ve kesin bilgiler toplanır. Bilgileri toplama ve özetini yapmak için; anket yapma, rastgele seçme ve örnekleme olmak üzere üç yöntem kullanılır.

1. Anket Yapma :

Bu yöntemde, önceden hazırlanan sorular sorularak bilgi (veri) toplanır. Anket uygulaması bilimsel bir araştırmanın sadece veri toplama yöntemlerinden biridir. Daha sonra bu bilgiler yapılan araştırmalarda kullanılır.

Örnek : Piyasaya yeni çıkmış bir krem hakkında istatistik yapmak isteyen Gülşen aşağıdaki soruları hazırlamıştır.
I. Sürekli krem kullanır mısınız?
II. Bir kremde aradığınız özellikler nelerdir?
III. Bu kremi almaya nasıl karar verdiniz?
IV: Sonuçtan memnun musunuz?

Buna göre Gülşen hangi tip bilgi toplama ve özet yapma yöntemini kullanmıştır?

Genelleme

Rastgele Seçme

Anket Yapma

Örnekleme

Çözüm : Sadece anket yapma yönteminde önceden soru hazırlamak gerekir. Bu yüzden doğru cevap “Anket Yapma” olmalıdır.

Rastgele Seçme :

Örneğin bir televizyon kanalı yayınladığı programın izlenip izlenmediğini tespit etmek istediğinde bütün televizyon izleyicilerine ulaşamayacağı için, çeşitli kesimlerden rastgele seçtikleri kişilerin görüş ve isteklerine başvururlar. Bu şekilde yapılan araştırma yöntemine rastgele seçme denir?

Örnek : Çağlar yeni çıkan bir gazetenin Türkiye genelindeki günlük satış tirajına ait istatistikler oluşturmak için belli kesimlerden insanlar seçerek onların gazete hakkında fikirlerine başvuruyor. Buna göre, Çağlar hangi tip bilgi toplama ve özet yapma yöntemini kullanmıştır?

Genelleme

Rastgele Seçme

Anket Yapma

Örnekleme

Çözüm : Çağlar Türkiye genelindeki satışları tespit etmek için Türkiye’deki bütün insanlara ulaşamayacağı için belli bir kesim seçip orada araştırma yapıyor.

Örnekleme :

Örneğin bir çiftçinin yetiştirdiği zeytinin kalitesini belirlemek için kullanılır. Zeytinlerden örnekler alınarak bunların kalitesi incelenip, tüm zeytinlerin kalitesi tespit edilir. Bu yönteme örnekleme yöntemi denir?

Örnek : Sabun fabrikasında çalışan bir kimyager farklı maddelerle yapılmış sabunları inceliyor ve kalitelerine göre bir istatistik çıkarmayı planlıyor. Buna göre bu kimyager hangi tip bilgi toplama ve özet yapma yöntemini kullanmıştır?

Genelleme

Rastgele Seçme

Anket Yapma

Örnekleme

Çözüm : Farklı sabun örnekleri alınıp inceleniyor. İncelenmek üzere alınan her sabun bir “örnek” olduğuna göre “örnekleme” olmalıdır.

Örneklem : Üzerinde araştırma ve deney yapılacak gruba örneklem denir. Örneğin sivrisinek sayıları ile kurbağa sayıları arasında istatistik oluşturmak isteyen bir araştırmacının örneklem alanı bataklıklar olabilir. Çünkü sivrisinek ve kurbağa sayıları hakkındaki verilere en rahat bataklıkta ulaşılabilir.

Örnek : Özlem fast food yiyeceklerle beslenen insandaki kilo artışı üzerine bir istatistik yapmak istiyor. Bu konu hakkında anket yaparak veri toplamak isteyen Özlem’in örneklem alanı neresi olabilir?

Okullardaki 10. Sınıf öğrencileri

Oturduğu apartmandaki insanlar

Babasının iş arkadaşları

Fast food yiyeceklerin satıldığı bir yerdeki müşteriler

Çözüm : Fast food yiyeceklerle beslenen insanlara ulaşmak için en iyi yol, fast food yiyeceklerinin satıldığı yerlerdir.

Tablo Oluşturma :

Toplanan veriler, uygun bir tablo oluşturarak çetele şeklinde yazılır. Yapılan tabloya muhakkak bir başlık yazılmalıdır. Bu tabloları yorum yapmak için de kullanacağız. Daha sonra oluşturduğumuz bu tabloları grafik haline dönüştürmeyi öğreneceğiz.

Örnek : Ebru pazartesi 200, Salı 150, Çarşamba 150, Perşembe 100, Pazar 240 sayfa kitap okuyor. Ebru’nun kitap okuma istatistiğini çıkarmak için bir tablo hazırlayan öğretmeni aşağıdaki tablolardan hangisini yapmalıdır?

7-sinif-matematik-tablo-ve-grafikler-konu-anlatimi-2

Çözüm : Haftanın günleri 1, 2, 3, …….. şeklinde göstermek üzere okunan sayfa sayılarını tabloya yerleştirmeliyiz. Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

Grafik Çeşitleri :

Verileri toplayıp özetledikten sonra bunları resim, şekil veya çizgiler yardımıyla gösteririz. Bu gösterime grafik denir. Grafikler istatistiki bilgileri anlamayı kolaylaştırır.
1. Çizgi Grafiği

7-sinif-matematik-tablo-ve-grafikler-konu-anlatimi-3
Yukarıdaki grafik, bir ilin Mayıs ayının ilk haftasına ait, sıcaklık değerlerini göstermektedir. Örneğin 5. gün sıcaklık 15 derece olur.
2. Sütun Grafiği

7-sinif-matematik-tablo-ve-grafikler-konu-anlatimi-4
Yukarıdaki grafikte bir okulun sınıflarındaki öğrenci sayıları gösterilmiştir.

Grafiğe göre;
1. sınıfta 200 öğrenci, 2. Sınıfta 150 öğrenci, 3. Sınıfta 250 öğrenci, 4. Sınıfta 100 öğrenci ve 5. Sınıfta 50 öğrenci görmektedir.
3. Şekil Grafiği
Bir sınıftaki öğrencileri şekil grafiğiyle gösterelim.

7-sinif-matematik-tablo-ve-grafikler-konu-anlatimi-5

Grafiğe göre;

Erkek öğrenci sayısı: 4 X 5 = 20 kişi

Kız öğrenci sayısı : 3 X 5 = 15

Sınıfta toplam : 20 + 15 = 35 öğrenci vardır.

Örnek :

7-sinif-matematik-tablo-ve-grafikler-konu-anlatimi-6

Yukarıdaki şekil bir arabanın aldığı yola göre harcadığı benzin miktarını göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İlk 50 km’de harcanan benzin miktarı ile son 50 km’de harcanan benzin miktarı aynıdır.
b) İlk 30 km’de harcanan benzin miktarı ile son 30 km’de harcanan benzin miktarı birbirine eşittir.
c) En çok benzin III aralığında kullanılmıştır.
d) En çok benzin II aralığında kullanılmıştır.

Çözüm : Seçenekleri sırayla inceleyelim:
a) İlk 50 km’de 12 L, son 50 km’de 16 – 4 = 12 L benzin kullanılmıştır.
b) İlk 30 km’de 4 L, son 30 km’de 16 – 12 = 4L benzin kullanılmıştır.
c) I aralığında 4 L, II aralığında 12 – 4 = 8 L, III aralığında 16 – 12 = 4 L benzin kullanılmıştır. En çok benzin II aralığında kullanılmıştır.
d) En çok benzin II aralığında kullanılmıştır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

5 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : testleri - 13 Aralık 2012 at 17:13

Kategoriler: Matematik   Etiketler: , , , , ,