Matematik

7. Sınıf Matematik Testleri

7. Sınıf Matematik Tüm Konular Açıklama Test Linkleri
I. Ünite Tam Sayılarla İşlemler
1. Tam Sayılarla İşlemler (26 Test – 260 Soru) 7. Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Testleri  Testi Çöz
II. Ünite Rasyonel Sayılarla İşlemler
2. Rasyonel Sayılar (32 Test – 320 Soru) 7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayılar Testleri  Testi Çöz
3. Rasyonel Sayılarla İşlemler (4 Test – 40 Soru) 7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayılarla İşlemler Testleri  Testi Çöz
4. Rasyonel Sayılarla Adım Adım İşlemler (10 Test – 100 Soru) 7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemler Testleri  Testi Çöz
5. Örüntüler ve İlişkiler (4 Test – 40 Soru) 7. Sınıf Matematik Örüntüler ve İlişkiler Testleri  Testi Çöz
III. Ünite Cebirsel İfadeler, Eşitlik ve Denklem
6. Cebirsel İfadeler (15 Test – 150 Soru) 7. Sınıf Matematik Cebirsel İfadeler Testleri  Testi Çöz
6. Eşitlik ve Denklem (5 Test – 50 Soru) 7. Sınıf Matematik Eşitlik ve Denklem Testleri  Testi Çöz
IV. Ünite Oran Orantı ve Yüzdeler
8. Oran Orantı (16 Test – 160 Soru) 7. Sınıf Matematik Oran Orantı Testleri  Testi Çöz
9. Yüzdeler (13 Test – 130 Soru) 7. Sınıf Matematik Yüzdeler Testleri  Testi Çöz
V. Ünite Doğrular, Çokgenler, Çember ve Daire
10. Doğrular ve Açılar (10 Test – 100 Soru) 7. Sınıf Matematik Doğrular ve Açılar Testleri  Testi Çöz
13. Çokgenler (16 Test – 160 Soru) 7. Sınıf Matematik Çokgenler Testleri  Testi Çöz
11. Çember ve Daire (15 Test – 150 Soru) 7. Sınıf Matematik Çember ve Daire Testleri  Testi Çöz
12. Çember ve Dairede Açılar (12 Test – 120 Soru) 7. Sınıf Matematik Çember ve Dairede Açılar Testleri  Testi Çöz
14. Dörtgenler (12 Test – 120 Soru) 7. Sınıf Matematik Dörtgenler Testleri  Testi Çöz
II. Ünite Denklemler
6. Denklemler (20 Test – 200 Soru) 7. Sınıf Matematik Denklemler Testleri  Testi Çöz
7. Koordinat Sistemleri (15 Test – 150 Soru) 7. Sınıf Matematik Koordinat Sistemleri Testleri  Testi Çöz
Karışık Testler
15. Örüntü ve Süslemeler (4 Test – 40 Soru) 7. Sınıf Matematik Örüntü ve Süslemeler Testleri  Testi Çöz
16. Eşlik ve Benzerlik (14 Test – 140 Soru) 7. Sınıf Matematik Eşlik ve Benzerlik Testleri  Testi Çöz
17. Türk Bayrağı (3 Test – 34 Soru) 7. Sınıf Matematik Türk Bayrağı Testleri  Testi Çöz
18. Geometrik Cisimler (10 Test – 95 Soru) 7. Sınıf Matematik Geometrik Cisimler Testleri  Testi Çöz

572 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : testleri - 6 Temmuz 2011 at 12:49

Kategoriler: Matematik   Etiketler: , , ,

7. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler Konu Anlatımı

Tablo ve Grafikler

Bir konu hakkında sonuç çıkarmak için gözlem ve araştırma yoluyla elde edilen bilgilerin sayılarla ifadesine istatistik denir.

İstatistik genel olarak geçmişi ve şimdiki durumu matematiksel tekniklerle analiz ederek, gelecek hakkında karar vermeyi sağlayan bir bilim dalıdır. Ancak biz, yapılan istatistik çalışmalarını doğru okumayı öğreneceğiz. Bu anlamda, rassal (rastgele) bir örneklemin, aritmetik ortalama, oran, mod, medyan gibi karakteristik değerlerini öğreneceğiz.

Örnek : Aşağıda, bir sınıfta öğrencilerin not dağılımını gösteren bir istatistik verilmiştir. 32 kişilik bir sınıfta, öğrencilerin Türkçe sınavından aldığı notlar ve öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir.
7-sinif-matematik-tablo-ve-grafikler-konu-anlatimi-1

Bilgi Toplama ve Bilgilerin Özetini Yapma

İstatistik çalışmalarının yapılabilmesi için belirlenen bir konuda doğru ve kesin bilgiler toplanır. Bilgileri toplama ve özetini yapmak için; anket yapma, rastgele seçme ve örnekleme olmak üzere üç yöntem kullanılır.

1. Anket Yapma :

Bu yöntemde, önceden hazırlanan sorular sorularak bilgi (veri) toplanır. Anket uygulaması bilimsel bir araştırmanın sadece veri toplama yöntemlerinden biridir. Daha sonra bu bilgiler yapılan araştırmalarda kullanılır.

Örnek : Piyasaya yeni çıkmış bir krem hakkında istatistik yapmak isteyen Gülşen aşağıdaki soruları hazırlamıştır.
I. Sürekli krem kullanır mısınız?
II. Bir kremde aradığınız özellikler nelerdir?
III. Bu kremi almaya nasıl karar verdiniz?
IV: Sonuçtan memnun musunuz?

Buna göre Gülşen hangi tip bilgi toplama ve özet yapma yöntemini kullanmıştır?

Genelleme

Rastgele Seçme

Anket Yapma

Örnekleme

Çözüm : Sadece anket yapma yönteminde önceden soru hazırlamak gerekir. Bu yüzden doğru cevap “Anket Yapma” olmalıdır.

Rastgele Seçme :

Örneğin bir televizyon kanalı yayınladığı programın izlenip izlenmediğini tespit etmek istediğinde bütün televizyon izleyicilerine ulaşamayacağı için, çeşitli kesimlerden rastgele seçtikleri kişilerin görüş ve isteklerine başvururlar. Bu şekilde yapılan araştırma yöntemine rastgele seçme denir?

Örnek : Çağlar yeni çıkan bir gazetenin Türkiye genelindeki günlük satış tirajına ait istatistikler oluşturmak için belli kesimlerden insanlar seçerek onların gazete hakkında fikirlerine başvuruyor. Buna göre, Çağlar hangi tip bilgi toplama ve özet yapma yöntemini kullanmıştır?

Genelleme

Rastgele Seçme

Anket Yapma

Örnekleme

Çözüm : Çağlar Türkiye genelindeki satışları tespit etmek için Türkiye’deki bütün insanlara ulaşamayacağı için belli bir kesim seçip orada araştırma yapıyor.

Örnekleme :

Örneğin bir çiftçinin yetiştirdiği zeytinin kalitesini belirlemek için kullanılır. Zeytinlerden örnekler alınarak bunların kalitesi incelenip, tüm zeytinlerin kalitesi tespit edilir. Bu yönteme örnekleme yöntemi denir?

Örnek : Sabun fabrikasında çalışan bir kimyager farklı maddelerle yapılmış sabunları inceliyor ve kalitelerine göre bir istatistik çıkarmayı planlıyor. Buna göre bu kimyager hangi tip bilgi toplama ve özet yapma yöntemini kullanmıştır?

Genelleme

Rastgele Seçme

Anket Yapma

Örnekleme

Çözüm : Farklı sabun örnekleri alınıp inceleniyor. İncelenmek üzere alınan her sabun bir “örnek” olduğuna göre “örnekleme” olmalıdır.

Örneklem : Üzerinde araştırma ve deney yapılacak gruba örneklem denir. Örneğin sivrisinek sayıları ile kurbağa sayıları arasında istatistik oluşturmak isteyen bir araştırmacının örneklem alanı bataklıklar olabilir. Çünkü sivrisinek ve kurbağa sayıları hakkındaki verilere en rahat bataklıkta ulaşılabilir.

Örnek : Özlem fast food yiyeceklerle beslenen insandaki kilo artışı üzerine bir istatistik yapmak istiyor. Bu konu hakkında anket yaparak veri toplamak isteyen Özlem’in örneklem alanı neresi olabilir?

Okullardaki 10. Sınıf öğrencileri

Oturduğu apartmandaki insanlar

Babasının iş arkadaşları

Fast food yiyeceklerin satıldığı bir yerdeki müşteriler

Çözüm : Fast food yiyeceklerle beslenen insanlara ulaşmak için en iyi yol, fast food yiyeceklerinin satıldığı yerlerdir.

Tablo Oluşturma :

Toplanan veriler, uygun bir tablo oluşturarak çetele şeklinde yazılır. Yapılan tabloya muhakkak bir başlık yazılmalıdır. Bu tabloları yorum yapmak için de kullanacağız. Daha sonra oluşturduğumuz bu tabloları grafik haline dönüştürmeyi öğreneceğiz.

Örnek : Ebru pazartesi 200, Salı 150, Çarşamba 150, Perşembe 100, Pazar 240 sayfa kitap okuyor. Ebru’nun kitap okuma istatistiğini çıkarmak için bir tablo hazırlayan öğretmeni aşağıdaki tablolardan hangisini yapmalıdır?

7-sinif-matematik-tablo-ve-grafikler-konu-anlatimi-2

Çözüm : Haftanın günleri 1, 2, 3, …….. şeklinde göstermek üzere okunan sayfa sayılarını tabloya yerleştirmeliyiz. Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

Grafik Çeşitleri :

Verileri toplayıp özetledikten sonra bunları resim, şekil veya çizgiler yardımıyla gösteririz. Bu gösterime grafik denir. Grafikler istatistiki bilgileri anlamayı kolaylaştırır.
1. Çizgi Grafiği

7-sinif-matematik-tablo-ve-grafikler-konu-anlatimi-3
Yukarıdaki grafik, bir ilin Mayıs ayının ilk haftasına ait, sıcaklık değerlerini göstermektedir. Örneğin 5. gün sıcaklık 15 derece olur.
2. Sütun Grafiği

7-sinif-matematik-tablo-ve-grafikler-konu-anlatimi-4
Yukarıdaki grafikte bir okulun sınıflarındaki öğrenci sayıları gösterilmiştir.

Grafiğe göre;
1. sınıfta 200 öğrenci, 2. Sınıfta 150 öğrenci, 3. Sınıfta 250 öğrenci, 4. Sınıfta 100 öğrenci ve 5. Sınıfta 50 öğrenci görmektedir.
3. Şekil Grafiği
Bir sınıftaki öğrencileri şekil grafiğiyle gösterelim.

7-sinif-matematik-tablo-ve-grafikler-konu-anlatimi-5

Grafiğe göre;

Erkek öğrenci sayısı: 4 X 5 = 20 kişi

Kız öğrenci sayısı : 3 X 5 = 15

Sınıfta toplam : 20 + 15 = 35 öğrenci vardır.

Örnek :

7-sinif-matematik-tablo-ve-grafikler-konu-anlatimi-6

Yukarıdaki şekil bir arabanın aldığı yola göre harcadığı benzin miktarını göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İlk 50 km’de harcanan benzin miktarı ile son 50 km’de harcanan benzin miktarı aynıdır.
b) İlk 30 km’de harcanan benzin miktarı ile son 30 km’de harcanan benzin miktarı birbirine eşittir.
c) En çok benzin III aralığında kullanılmıştır.
d) En çok benzin II aralığında kullanılmıştır.

Çözüm : Seçenekleri sırayla inceleyelim:
a) İlk 50 km’de 12 L, son 50 km’de 16 – 4 = 12 L benzin kullanılmıştır.
b) İlk 30 km’de 4 L, son 30 km’de 16 – 12 = 4L benzin kullanılmıştır.
c) I aralığında 4 L, II aralığında 12 – 4 = 8 L, III aralığında 16 – 12 = 4 L benzin kullanılmıştır. En çok benzin II aralığında kullanılmıştır.
d) En çok benzin II aralığında kullanılmıştır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.


6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 1
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 2
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 3
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 4
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 5
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 6
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 7
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 8
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 9
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 10
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 11
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 12
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 13
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 14
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 15
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 16
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 17
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 18
# 6. Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler 19

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 24 Temmuz 2015 at 15:12

Kategoriler: Matematik   Etiketler:

7.Sınıf Matematik Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri Konu Anlatımı

Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri

Aritmetik Ortalama :

Aritmetik orta, elimizde bulunan bütün sayıların toplamının sayı adedine bölümüdür.
Aritmetik Orta = Tüm Sayıların Toplamı/Sayı Adedi

Aralık :

Bir merkezi dağılım ölçüsüdür. Verilerin en büyük değeri ile en küçük değeri arasındaki farktır.
Aralık = En büyük değer – En küçük değer

Örnek : Bir mağazanın haftanın 7 gününe ait günlük satış 20, 18, 20, 12, 15, 17, 20 pantolondur. Buna göre bu mağazanın satış aralığı nedir?
a) 2
b) 3
c) 5
d) 8

Çözüm : Aralık = En büyük değer – En küçük değer

= 20 – 12

= 18

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

2. Aritmetik Ortalama :

İki veya daha fazla sayının toplanarak, terim sayısına bölünmesine aritmetik ortalama denir.

7-sinif-matematik-merkezi-egilim-ve-yayilma-olculeri-konu-anlatimi-1

Örnek : 12, 15, 23, 98, 9, 125 sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır?
a) 45
b) 46
c) 47
d) 48

Çözüm : 7-sinif-matematik-merkezi-egilim-ve-yayilma-olculeri-konu-anlatimi-2

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

Örnek : 7-sinif-matematik-merkezi-egilim-ve-yayilma-olculeri-konu-anlatimi-3

Yukarıdaki grafikte, bir öğrencinin bir hafta içinde harcadığı para miktarları gösterilmiştir. Bu öğrencilerin günlük harcadığı ortalama para miktarı kaç TL’dir.
a) 30
b) 40
c) 45
d) 50

Çözüm : 7-sinif-matematik-merkezi-egilim-ve-yayilma-olculeri-konu-anlatimi-4

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

Örnek : 7-sinif-matematik-merkezi-egilim-ve-yayilma-olculeri-konu-anlatimi-5

Grafikte 35 öğrencinin aldığı notlar verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) 7 öğrenci 60 almıştır.
b) En düşük ve en yüksek not alan toplam öğrenci sayısı 6’dır.
c) Sınıf mevcudu 50 alanların 7 katıdır.
d) Sınıfın not ortalaması 66’dır.

Çözüm : 7-sinif-matematik-merkezi-egilim-ve-yayilma-olculeri-konu-anlatimi-6

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.


7. Sınıf Matematik Açıklama Test Linki
1. Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri 7. Sınıf Matematik Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri Testleri  Teste Başla
2. Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri 7. Sınıf Matematik Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri Online Test  Teste Başla
3. Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri 7. Sınıf Matematik Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri Soruları  Teste Başla
4. Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri 7. Sınıf Matematik Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri İle İlgili Test Çöz  Teste Başla

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 24 Temmuz 2015 at 14:58

Kategoriler: Matematik   Etiketler:

7. Sınıf Matematik OIasılık Konu Anlatımı

Olasılık

Olasılık İle İlgili Temel Kavramlar :

Olasılık, rastlantı ya da kesin olmayan olaylarla uğraşır. Bu sonucu kesin olmayan ya da rastlantıya bağlı olaylara “olasılık” denir.

Şans oyunları, bir zarın atılınca 4 gelmesi gibi hesaplar olasılık ile ilgilidir.

Deney :

Sonuçları belirlenebilen olaylardır. Örneğin bir paranın havaya atılması sonucunda yazı yada tura gelecektir.

Çıktılar :

Bir deneyde elde edilebilecek sonuçlara denir. Örneğin, para atma deneyinde çıktılar “yazı” ve “tura”dır.

Örnek Uzay :

Bütün çıktıların oluşturduğu kümeye denir. Ö harfi ile gösterilir.
Olay : Örnek uzayın elemanlarının birbirine denir.

Eş olasılıklı olma :

Yapılan bir deneydeki her bir çıktının olma olasılığı eşittir.

E örnek uzayında herhangi bir olay A olsun. Bu A olayının olasılığı p (A) ile gösterirsek.

7-sinif-matematik-olasilik-konu-anlatimi-1

Örnek 1 : İki metal para atıldığında her ikisinin yazı, birinin yazı diğerinin tura, her ikisinin tura gelme olasılığını bulalım.

Çözüm:

Deney :

İki metal paranın atılması

Örnek Uzay :

İki metal para atıldığında çıkabilecek tüm sonuçlar.

Ö = {TT, TY, YT, YY} ise s(Ö] = 4

7-sinif-matematik-olasilik-konu-anlatimi-2
Olay :
İki metal paranın yazı gelmesi

A = {YY} ise s(A) = 1

Olayın çıktıları = YY
7-sinif-matematik-olasilik-konu-anlatimi-3
Olay : İki metal paranın tura gelmesi

A = {TT} ise s(A) = 1

Olayın çıktıları = TT

Olay : İki metal paradan birinin yazı diğerinin tura gelmesi

A = {YT, TY} ise s(A) = 2

Olayın çıktıları = TT.YY

7-sinif-matematik-olasilik-konu-anlatimi-4
Örnek 2 : Bir torbada 1’den 6’ya kadar numaralandırılmış 6 tane top vardır. Buna göre, torbadan rastgele seçilen bir topun üzerindeki sayının çift sayı olma olasılığını bulalım.

Çözüm :

Deney :

Aynı özelliğe sahip toplar üzerine yazılmış olan 1,2,3,4,5,6 rakamlarından birinin seçilmesi

Örnek Uzay :

Bir top çekildiğinde çıkabilecek tüm sonuçlar

Ö = {1,2,3,4,5,6}, s(Ö) = 6

Olay : Çift sayı çekilmesi

A = {2, 4, 6}, s(A) = 3

Olayın çıktıları : 2, 4, 6

Eş olasılıklı olma :

Her bir sayının çekilme olasılığı eşittir.
7-sinif-matematik-olasilik-konu-anlatimi-5
Not : Evrensel kümede her bir eleman bir kez yazılır fakat örnek uzayda çıktılar kaç tane ise o kadar yazılır.

Örnek 3 : “KELEBEK” kelimesinin harflerinden oluşan evresel küme: E = {K, E, L, B} kümesidir. Örnek Uzay : Ö = {K, E, L, E, B, E, K} dir.

1 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 24 Temmuz 2015 at 14:53

Kategoriler: Matematik   Etiketler:

Sonraki sayfa »