Etiketlenmiş Sayfa "tam sayılar konu anlatımı"

7. Sınıf Tam Sayılar

Tam Sayılar Konu Anlatımı

Sayma sayılar N= {1,2,3,…}

Doğal sayılar N = {0,1,2,….}

Tam sayılar Z = {…-2,-1,0,1,2…}

 • Sıfırın işareti yoktur
 • N=Z+
 • NÌ Ì Z
 • En büyük pozitif tam sayı +1’dir.

 

Örnek : – 7 ile 5 arasında kaç tane tam sayı vardır.

Çözüm : (+5)-(-7)=12, 12-1=11 tam sayı vardır.

Bir Sayının Mutlak Değeri

Sayı doğrusunda bir sayının sıfıra olan uzaklığına, sayının mutlak değeri denir. “||” işareti ile gösterilir.

|-4| = 4 |-2| = 2
|4| = 4 |2| = 2
|0| = 0

 • Mutlak değerin sonucu en az sıfırdır.

Alıştırmalar

 1. |a| = 7 olduğuna göre, a nın alabileceği değerlerin kümelesini bulunuz.
 2. |b| = 4 olduğuna göre, b nin alabileceği değerler toplamını bulunuz.
 3. |c| = 4 ve |d| = 5 olduğuna göre, c+d toplamının alabileceği en küçük ve en büyük değerleri bulunuz.

 

Bir Sayılarda Sıralama

 

Sayı doğrusunda sağa doğru gidildikçe sayılar büyür, sola doğru gidildikçe sayılar küçülür.

 

…-5 < -4 < -3 < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 …

-3 < 0,
9 < 14,
-7 < -5,
0 < 2,

 

Alıştırmalar

 1. -9, 6, 3, 0, -12, 8 tam sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
 2. -25, 34, 47, -13, 0 tam sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
 3. 11, -11, 35, -35, 50, -50 tam sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
 4. |44|, |-22|, |15|, |-67| sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
 5. |-14|, -39, 6, 13 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
 6. -3, 0, |+8|, 4, |-9| sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
 7. Aşağıdaki tam sayılar arasına <,>,= işaretlerinden uygun olanı yerleştiriniz.
 8.  |-7| … |-9|
 9.  |14| … |-2|

   

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : testleri - 24 Kasım 2012 at 21:56

Kategoriler: Matematik   Etiketler: , ,