4. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredatı ve Konuları 2024-2025

1. Birey ve Toplum
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.
4.1.5. Diğer bireylerin farklılıklarını saygı ile karşılar.

2. Kültür ve Miras
4.2.1. Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihini oluşturur.
4.2.2. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan öğeleri araştırarak örnekler verir.
4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
4.2.4. Milli Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Milli Mücadelenin önemini kavrar.

3. İnsanlar, Yerler ve Çevre
4.3.1. Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
4.3.4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.
4.3.5. Yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.

4. Bilim, Teknoloji ve Toplum
4.4.1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
4.4.2. Kullandığı teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar.
4.4.3. Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikleri dikkate alarak geçmişle bugünü karşılaştırır.
4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.
4.4.5. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.

5. Üretim, Dağıtım ve Tüketim
4.5.1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçim yapar.
4.5.2. Temel ekonomik kavramları kullanarak ailesi ve yakın çevresinin ekonomik faaliyetlerini tanır.
4.5.3. Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.
4.5.4. Kendi bütçesini oluşturur.
4.5.5. Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır.

6. Etkin Vatandaşlık
4.6.1. Çocuk olarak haklarının farkına varır.
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki kendi söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır.
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir.
4.6.4. İlgi ve istekleri doğrultusunda okulunda veya yakın çevresindeki eğitsel sosyal etkinliklere katılır.
4.6.5. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğünün ilişkisini ve kendisinin bu konudaki rolünü tanımlar.

7. Küresel Bağlantılar
4.7.1. Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanır ve tanıtır.
4.7.2. Yaşadığı yerleşim biriminin başka yerleşim yerleri ile olan ilişkilerini araştırır.
4.7.3. Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır.
4.7.4. Farklı kültürlere saygı gösterir.
sosyal-bilgiler-dersi-ogretim-programi-ogrenme-alanlari-ve-sureleri