9. Sınıf Biyoloji Müfredatı ve Konuları 2024-2025

1. Ünite Yaşam Bilimi Biyoloji
1.1 Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
Canlıların ortak özelliklerini irdeler.

1.2 Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar.

2. Ünite Hücre
2.1 Hücre
Hücre teorisine ilişkin çalışmaları açıklar.
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar.
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.

3. Ünite Canlılar Dünyası
3.1 Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması
Canlıların çeşitliliğinin anlaşılmasında sınıflandırmanın önemini açıklar.
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar.

3.2 Canlı Âlemleri ve Özellikleri
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar.
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar.
Virüslerin genel özelliklerini açıklar.