Etiketlenmiş Sayfa "7. sınıf ingilizce 4. ünite kelimeleri ve türkçeleri"

7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

Bu bölümde öğrendiklerinizle 7. sınıf ingilizce 4. ünite kelimeleri ve anlamlarıyla ilgili herhangi bir eksiğiniz kalmayacak. Wild Animals ünitesini daha rahat kavrayacak cümle içindeki geçen kelimeleri öğrendiğiniz için anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz.

Kelimeleri daha iyi öğrenmek istiyorsanız kelimeleri 10’ar defa yazabilirsiniz. Unutmayın en güzel kelime ezberleme yöntemi kelimeyi cümle içinde görmektir. Bu yüzden bol bol kitap okumanızı tavsiye ederim.

Bu ünitede ağırlıklı olarak vahşi doğada ve yaşam alanlarında yaşayan hayvanlarla ilgili kelimeleri öğreneceğiz. Aşağıdaki 7. sınıf ingilizce 4. ünite kelimeleri ve türkçelerini mutlaka ezberlemelisiniz.

 7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeler  7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Anlamları
 Wild Animals  Vahşi Hayvanlar
 radio programme  radyo programı
 guess  tahmin etmek
 about  hakkında
 tiger  kaplan
 lion  aslan
 panda  panda
 crocodile  timsah
 elephant  fil
 rhino  gergedan
 polar bear  kutup ayısı
 last year  geçen yıl
 three years ago  üç yıl önce
 every day  hergün
 usually  genellikle
 Caring Hands  bakımlı eller
 visit  ziyaret etmek
 animal shelters  hayvan barınakları
 feed  beslemek
 street animals  sokak hayvanları
 member  üye
 Save Future  Geleceği Kurtar
 leader  lider
 work  çalışmak
 in danger  tehlikede
 hunt  avlamak
 often  sık sık
 together  birlikte
 prey  av
 enjoy  hoşlanmak
 cage  kafes
 zoo  hayvanat bahçesi
 raised  kaldırmak, yükselmek
 arms  kollar
 loud noise  yüksek ses
 attacked  saldırmak
 African safari guide  Afrika safari rehberi
 expert  uzman
 job  iş, meslek
 natural habitat  doğal yaşam alanı
 enormous  büyük, muazzam
 find  bulmak
 great hunters  büyük avcılar
 Zebra  zebra
 good preys  kolay avlanan
 catch  yakalamak
 strong claws  güçlü pençeler
 rest  dinlenmek
 seem  görünmek
 lazy  tembel
 human  insan
 experience  deneyim
 safari tour  safari turu
 old lady  yaşlı bayan
 rolled her window down  pencereyi açmak
 Unfortunately  maalesef
 three metres  üç metre
 escape  kaçmak
 leopard  leopar, pars
 gorilla  goril
 hippopotamus  su aygırı
 ostrich  devekuşu
 king  kral
 jungle  balta girmemiş orman
 wild cat  vahşi kedi
 black spots  siyah noktalar
 poisonous reptile  zehirli sürüngenler
 climb up trees  ağaca tırmanmak
 easily  kolayca
 omnivore  hepçil
 plants  bitkiler
 meat  et
 neck  boyun
 white stripes  beyaz çizgiler
 herbivore  otobur hayvan
 sharp teeth  keskin diş
 carnivore  etobur hayvan
 huge animal  büyük hayvan
 big mouth  büyük ağız
 big bird  büyük kuş
 wings  kanatlar
 fly  uçmak
 whale  balina
 mammals  memeli
 oceans  okyanus
 shark  köpekbalığı
 fish  balık
 dolphin  yunus
 friendly  arkadaş canlısı
 intelligent  akıllı, zeki
 domestic  yerli
 poisonous  zehirli
 not poisonous  zehirli olmayan
 desert  çöl
 swim  yüzmek
 brown  kahverengi
 green  yeşil
 rats  sıçan
 spider  örümcek
 frog  kurbağa
 rain forests  yağmur ormanları
 organization  organizasyon
 extinct  soyu tükenmek
 different  farklı
 reasons  sebepler
 dodos  dodo (nesli tükenmiş bir kuş)
 mammoth  mamut
 dinosaur  dinazor
 Tasmanian tiger  Tazmanya kaplanı
 turtle  kablumbağa
 Siberian tiger  Sibirya kaplanı
 protect  korumak
 wildlife  vahşi hayat
 First of all  Herşeyden önce
 survive  hayatta kalmak
 cut down  kesmek
 tree  ağaç
 water pollution  su kirliliği
 Sea creatures  deniz canlıları
 real owners  gerçek sahipleri
 world  dünya
 stop wearing fur  kürk giymeyi bırak
 no chemicals  kimyasal yok
 stop deforestration  ağaçları yok etmeyi bırak
 keep our environment clean  çevreni temiz tut
 recycle  geri dönüşüm
 each  her, her bir
 favourite  favori
 feeling  duygu, his
 angry  kızgın
 match  eşleştirmek
 highlighted  vurgulanan
 phrase  sözcük grubu, ifade
 non-domesticated  evcil olmayan
 specy  tür
 rainforest  yağmur ormanı
 plain  düzlük
 grassland  otlak
 area  alan
 type  tip, tür
 feather  tüy
 give birth  doğurmak
 baby  bebek
 feed  beslemek
 scaly  pullu
 skin  deri
 lay egg  yumurtlamak
 insect  böcek
 endangered  soyu tükenmekte olan
 overkilling, overhunting  aşırı öldürme, aşırı avlanma
 including  içeren
 pet  evcil hayvan
 parrot  papağan
 fur  kürk
 lower  azaltmak
 population  nüfus
 medicine  ilaç
 trade  ticaret
 agriculture  tarım
 deforestation  ormansızlaştırma
 right now  derhal, şimdi
 meaning  anlam
 removal  yok etme, temizleme
 camel  deve
 middle east  orta doğu
 sand  kum
 feet  ayak
 lizard  kertenkele
 hippo  su aygırı
 gorilla  goril
 lake  göl
 arctic  kutup
 river  ırmak
 savannah  ağaçlı bozkır
 sharp  keskin
 scale  pul
 ear  kulak
 beak  gaga
 teeth  diş
 claw  pençce
 tail  kuyruk
 tusk  fildişi
 trunk  fil hortumu
 leaflet  kitapçık, broşür
 narrate  anlatmak
 island  ada
 settling  yerleşme
 foreign  yabancı
 native  yerli

Diğer Ünitelerin Kelimeleri ve Anlamları

Wild Animals İle İlgili Konu Anlatımı ve Alıştırmalar

4. Unit Wild Animals Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Wild Animals Online Test Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Wild Animals Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Wild Animals Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Wild Animals Sıralama Testi Çöz

3 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 6 Ocak 2016 at 13:55

Kategoriler: İngilizce   Etiketler: , ,