İngilizce

7. Sınıf İngilizce Testleri

Unit 1 Appearance and Personality

1. Unit Appearance and Personality Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Appearance and Personality Testleri Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Appearance and Personality Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Appearance and Personality Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Appearance and Personality Sıralama Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Kelimeleri ve Anlamları

Unit 2 Sports

2. Unit Sports Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Sports Testi Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Sports Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Sports Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Sports Sıralama Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Kelimeleri ve Anlamları

Unit 3 Biographies

3. Unit Biographies Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Biographies Test Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Biographies Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Biographies Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Biographies Sıralama Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Kelimeleri ve Anlamları

Unit 4 Wild Animals

4. Unit Wild Animals Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Wild Animals Online Test Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Wild Animals Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Wild Animals Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Wild Animals Sıralama Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Kelimeleri ve Anlamları

Unit 5 Television

5. Unit Television Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Television Test Çöz Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Television Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Television Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Television Sıralama Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce 5. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Kelimeleri ve Anlamları

Unit 6 Parties

6. Unit Parties Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Parties Soruları Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Parties Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Parties Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Parties Sıralama Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce 6. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Kelimeleri ve Anlamları

Unit 7 Superstitions

7. Unit Superstitions Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Superstitions İle İlgili Sorular Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Superstitions Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Superstitions Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Superstitions Sıralama Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce 7. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Kelimeleri ve Anlamları

Unit 8 Public Buildings

8. Unit Public Buildings Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Public Building İle İlgili Test Çöz Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Public Building Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Public Building Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Public Building Sıralama Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce 8. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Kelimeleri ve Anlamları

Unit 9 Environment

9. Unit Environment Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Environment Soru Çöz Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Environment Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Environment Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Environment Sıralama Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Kelimeleri ve Anlamları

Unit 10 Planets

10. Unit Planets Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Planets Konu Tarama Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Planets Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Planets Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Planets Sıralama Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Kelimeleri ve Anlamları
7. Sınıf İngilizce Deneme Sınavı 1  Testi Çöz
7. Sınıf ingilizce Deneme Sınavı 2  Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Deneme Sınavı 3  Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Deneme Sınavı 4  Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Deneme Sınavı 5  Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Deneme Sınavı 6  Testi Çöz

313 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : testleri - 20 Ekim 2011 at 09:19

Kategoriler: 7. Sınıf Testleri, İngilizce   Etiketler:

7. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

Bu bölümde öğrendiklerinizle 7. sınıf ingilizce 10. ünite kelimeleri ve anlamlarıyla ilgili herhangi bir eksiğiniz kalmayacak. Planets ünitesini daha rahat kavrayacak cümle içindeki geçen kelimeleri öğrendiğiniz için anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz.

Kelimeleri daha iyi öğrenmek istiyorsanız kelimeleri 10’ar defa yazabilirsiniz. Unutmayın en güzel kelime ezberleme yöntemi kelimeyi cümle içinde görmektir. Bu yüzden bol bol kitap okumanızı tavsiye ederim.

Bu ünitede ağırlıklı olarak environment yani çevremizle ve doğayla ilgili kelimeleri öğreneceğiz. Aşağıdaki 7. sınıf ingilizce 10. ünite kelimeleri ve türkçelerini mutlaka ezberlemelisiniz.

 7. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeler  7. Sınıf İngilizce 10. Ünite Anlamları
 Planets  Gezegenler
 solar system  güneş sistemi
 centre  merkezi
 sun  güneş
 Mercury  Merkür
 closer  daha yakın
 other  diğer
 Neptune  Neptün
 further  daha uzak
 As far as we know  Bildiğim kadarıyla
 Earth  Dünya
 only  sadece
 intelligent life form  akıllı yaşam formu
 blue planet  mavi gezegen
 Jupiter  Jüpiter
 larger  daha büyük
 red surface  kırmızı yüzey
 red planet  kırmızı gezegen
 Saturn  Satürn
 giant  dev
 rings  yüzükler
 around  çevresinde
 Uranus  Uranüs
 ice giant  buz devi
 ice crystals  buz kristalleri
 pale blue colour  soluk mavi renk
 cooler  daha serin
 diameter  çap
 average temperature  ortalama sıcaklık
 number of moons  ayların sırası
 Draw  çizmek
 colour  renklendirmek (fiil hali)
 questionnaire  anket
 solid surface  katı yüzey
 gas giant  gaz devi
 rock giant  kaya devi
 burns up  yakmak
 enters  girmek
 atmosphere  atmosfer
 shooting star  kayan yıldız
 comet  kuyrukluyıldız
 meteor  meteor
 encounters  karşılaşmalar
 at once  bir kerede
 call  aramak, çağırmak
 meteor shower  meteor yağmuru
 comet shower  kuyrukluyıldız yağmuru
 machine  makine
 orbit  yörünge
 star  yıldız
 shuttle  mekik
 satellite  uydu
 systems of galaxies  galaksi sistemleri
 universe  evren
 space  uzay
 Man-made rubbish  insan yapımı çöp
 floating  yüzer
 space junk  uzay çöpü
 solar system body  güneş sistemi gövdesi
 zipping  sıkıştırmak
 big tale  büyük kuyruk
 NASA’s space transportation system  NASA’nın uzay ulaşım sistemi
 astronaut  astronot
 Earth orbit  Dünya yörüngesi
 space shuttle  uzay mekiği
 natural satellites  doğal uydular
 man-made satellites  yapay uydular
 harmful  zararlı
 advantages  faydaları
 to make our life easier  hayatımızı daha kolay yapar
 collect  toplamak
 data  bilgi
 more quickly  daha hızlı
 creating  yaratmak
 weather forecast  hava durumu
 communication  iletişim
 beaming  ışık saçan
 surface  yüzey
 scientists  bilim adamları
 discover  keşfetmek
 Pluto  Plüton
 really  gerçekten
 exist  var olmak
 found  bulmak (find 2. hali)
 some  bazı
 proof  kanıt
 object  nesne
 outer  dış, harici
 nearly  yakında
 same size  aynı ölçüde
 powerful  güçlü
 gravity  yerçekimi
 clear  açık, temiz
 facts  gerçekler
 enough  yeterli
 formally  resmi olarak
 announce  duyurmak
 existence  varoluş
 astronomer  astronom
 consider  düşünmek
 researchers  araştırmacılar
 explore  keşfetmek
 similar  benzer
 mass  kitle
 characteristic  karakteristik
 classify  sınıflandırmak
 dwarf  cüce
 Mars exploration mission  Mars keşif heyeti
 habitable  yaşanabilir
 condition  şart
 send  göndermek
 rover  avare, korsan, serseri
 observe  gözlemek
 piece  parça
 evidence  kanıt
 moon a  ay
 dirty  kirli
 snowball  kartopu
 ice  buz
 rock  kaya
 asteroid  göktaşı
 prettiest  en tatlı, en şeker, en sevimli
 twin  ikiz
 iron oxide  demir oksit
 go around the sun  güneş etrafında dönmek
 point  işaret etmek, elle göstermek
 far  uzak
 be made up of  oluşmak
 a bunch of sth  bir grup
 several  birkaç
 farthest  en uzak
 educated  eğitimli
 orbital debris  yörünge enkazları
 rocket  roket
 path  rota
 follow  takip etmek
 artificial  yapay
 spacecraft  uzay aracı
 space agency  uzay ajansı
 junkyard  çöplük
 keep sth low  azaltmak
 upper stage vehicles  üst kademe araçları
 location  konum, yer
 re-enter  yeniden girmek
 sooner  daha erken
 within  içinde
 height  yükseklik
 article  makale
 weigh  ağırlığında olmak
 attempt  girişimde bulunmak
 re-classify  tekrar sınıflandırmak
 status  durum, mevki
 officially  resmi olarak
 diary  günlük
 observation  gözlem
 advanced  gelişmiş
 enhancement  gelişme, ilerleme
 improved  iyileştirilmiş
 high resolution imagery  yüksek çözünürlük
 curiosity  merak
 online  çevirimiçi
 resource  kaynak
 circumference  daire çizgisi
 approximately  yaklaşık olarak
 provide  sağlamak
 squeeze  sıkıştırmak
 human  insan
 develop  geliştirmek
 discovery  keşif
 comparison  karşılaştırma
 curiosity  merak
 tiring  yorucu
 place  yer
 launch  fırlatmak
 aerospace  uzay
 instute  kurum
 clue  ipucu
 fall back  geri çekilmek
 upper  üst seviye
 debris  yer çöp
 junkyard  hurdalık
 remaining  kalan, artan
 make up  oluşmak

Diğer Ünitelerin Kelimeleri ve Anlamları

Planets İle İlgili Konu Anlatımı ve Alıştırmalar

10. Unit Planets Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Planets Konu Tarama Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Planets Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Planets Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Planets Sıralama Testi Çöz

6 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 6 Ocak 2016 at 17:40

Kategoriler: İngilizce   Etiketler: , ,

7. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

Bu bölümde öğrendiklerinizle 7. sınıf ingilizce 9. ünite kelimeleri ve anlamlarıyla ilgili herhangi bir eksiğiniz kalmayacak. Environment ünitesini daha rahat kavrayacak cümle içindeki geçen kelimeleri öğrendiğiniz için anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz.

Kelimeleri daha iyi öğrenmek istiyorsanız kelimeleri 10’ar defa yazabilirsiniz. Unutmayın en güzel kelime ezberleme yöntemi kelimeyi cümle içinde görmektir. Bu yüzden bol bol kitap okumanızı tavsiye ederim.

Bu ünitede ağırlıklı olarak environment yani çevremizle ve doğayla ilgili kelimeleri öğreneceğiz. Aşağıdaki 7. sınıf ingilizce 9. ünite kelimeleri ve türkçelerini mutlaka ezberlemelisiniz.

 7. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeler  7. Sınıf İngilizce 9. Ünite Anlamları
 Environment  Çevre
 global warming  küresel ısınma
 deforestation  ağaçları yok etme
 air pollution  hava kirliliği
 water pollution  su kirliliği
 Earth’s climate  Dünya’nın iklimi
 main  ana, başlıca, esas
 cause  sebep olmak
 death  ölüm
 loss  kayıp
 habitats  doğal ortamları
 species  türler
 responsible  sorumlu
 environmental problems  çevresel problemler
 CARBON DIOXIDE HEATS THE EARTH  Karbondioksit dünyayı ısıtıyor
 air  hava
 warming  ısınmak
 Earth’s temperature  Dünya’nın ısısı
 because of air pollution  hava kirliliği yüzünden
 DEATH OF A RIVER  Nehrin ölümü
 Study  Çalışma
 find  bulmak
 high dose  yüksek doz
 harmful  zararlı
 insecticides  böcek
 pesticides  tarım ilacı, böcek zehri
 river’s water  nehir suyu
 use  kullanmak
 wash  yıkamak
 vegetables  sebzeler
 fruits  meyveler
 leading  önemli
 natural  doğal
 defences  savunma
 against  karşı
 absorb  emmek
 capacity  kapasite
 fight  savaşmak
 climate change  iklim değişikliği
 nearly  yakın olarak
 half of the forest  ormanın yarısı
 disappear  kaybolmak
 without  olmadan
 precaution  önlem
 in forty years  kırk yıl içinde
 stop using  kullanmayı durdurmak
 prevent  önlemek
 stop destroying  yok etmeyi durdurmak
 renewable energy  yenilenebilir enerji
 energy-saving bulbs  enerji tasarruflu ampuller
 public-transportation  toplu taşıma
 junk food  abur cubur
 rain forests  yağmur ormanları
 recycling  geri dönüşüm
 aerosol products  sprey ürünleri
 natural home-made cleaners  doğal ev yapımı temizleyiciler
 efficient energy  etkili enerji
 eco-friendly technology  çevre dostu teknoloji
 oxygen  oksijen
 health  sağlık
 carefully  dikkatlice
 waste oil  atık yağ
 increasing  artmak
 add  eklemek
 put  koymak
 shake  sallamak
 mix  karıştırmak
 washing soda  sodayla yıkamak
 borax  boraks
 soap  sabun
 next step  sonraki adım
 last step  son adım
 vegetable oil  bitkisel yağ
 food colouring  yemek renklendirici
 Hug a tree with me  Benimle ağacı kucakla
 Help keep our waters clean  Sularımızı temiz tutmamıza yardım et
 Heed the warning of Global Warming  Kürsel Isınma uyarısına dikkat
 Stop the Pollution or the future will be unBEARable  Kirlenmeye durdur yoksa gelecek dayannılmaz olacak
 environmental issues  çevre sorunları
 pollution  kirlilik
 acidity  asit derecesi
 ozone  ozon
 toxic  zehir
 sea level  deniz seviyesi
 greenhouse  sera
 overgrazing  aşırı otlatma
 conservation  koruma, muhafaza
 waste  atık
 pesticide  haşere ilacı
 fossil fuel  fosil yakıtı
 degradation  bozulma
 overpopulation  aşırı nüfus
 descruction  yıkım, tahrip etme
 fallout  radyoaktif yayılma
 irrigation  sulama
 over farming  aşırı tarım
 invasive  istilacı
 process  süreç
 pollute  kirletmek
 increase  artmak
 sea life  deniz hayatı
 beach  sahil
 fruit  meyve
 grain  tahıl
 warm  sıcak, ılık
 glass  cam
 trap  tutmak
 sun  güneş
 inside  içeride
 even in winter  kışın bile
 shine  parlamak (güneş ışını)
 atmosphere  atmosfer
 earth  dünya
 surface  yüzey
 sunlight  güneş ışığı
 cool  soğumak
 release  salmak
 heat  ısı
 greenhouse gases  sera gazları
 keep warm  sıcak tutmak
 greenhouse effect  sera etkisi
 coal  kömür
 gasoline  sıvı gaz
 tree  ağaç
 take in  almak
 give off  vermek
 burn yakmak
 cut down  kesmek
 unfortunately  maalesef
 sparkling water  maden suyu
 plain  sade
 taste  tatmak
 sour  ekşi
 bubble  hava kabarcığı
 juice  meyve suyu
 oyster  istiridye
 shell  kabuk
 turn  dönmek, çevirmek
 key  anahtar
 idle  boşta, başıboş
 throw  atmak
 factory  fabrika
 run (water)  su akmak
 switch off  tv ya da ışık kapatmak
 electronic device  elektrikli alet
 public transportaion  toplu taşıma
 take the bus  otobüsü kullanmak
 cyle up to somewhere  bisikletle gitmek
 water plant  çiçek sulamak
 consume  tüketmek
 fresh (air)  temiz hava
 necessary  gerekli
 bottle  şişe
 can  teneke
 time for change  değişim zamanı
 lake  göl
 wild life  vahşi hayat
 feel pity  acımak
 ocean  okyanus
 garbage  çöp
 oil  petrol, yağ
 cause  neden olmak
 creature  yaratık
 absorb  içine çekmek
 acidic  asidik
 campaing  kampanya
 reduce  azaltmak
 drop  bırakmak
 destroy  yoketmek
 renewable  yenilenebilir
 pan  tava
 sail  denize açılmak
 wide  geniş
 variety  çeşitlilik
 modified  değiştirilmiş
 soil  toprak
 label  etiket
 ingredient  bileşen maddeleri
 avoid  kaçınmak
 partially  kısmen
 fructose  fruktoz
 sufficient  yeterli
 reconstitute  sulandırmak
 grape  üzüm
 flavor  tat
 artificial  yapay
 insect repellent  böceksavar
 waterproof  su geçirmez

Diğer Ünitelerin Kelimeleri ve Anlamları

Environment İle İlgili Konu Anlatımı ve Alıştırmalar

9. Unit Environment Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Saving Environment Soru Çöz Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Saving Environment Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Saving Environment Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Saving Environment Sıralama Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Kelimeleri ve Anlamları

1 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 6 Ocak 2016 at 17:13

Kategoriler: İngilizce   Etiketler: , ,

7. Sınıf İngilizce 8. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

Bu bölümde öğrendiklerinizle 7. sınıf ingilizce 8. ünite kelimeleri ve anlamlarıyla ilgili herhangi bir eksiğiniz kalmayacak. Public Buildings ünitesini daha rahat kavrayacak cümle içindeki geçen kelimeleri öğrendiğiniz için anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz.

Kelimeleri daha iyi öğrenmek istiyorsanız kelimeleri 10’ar defa yazabilirsiniz. Unutmayın en güzel kelime ezberleme yöntemi kelimeyi cümle içinde görmektir. Bu yüzden bol bol kitap okumanızı tavsiye ederim.

Bu ünitede ağırlıklı olarak public buildings yani kamu binaları ve çevremizdeki dükkanlarla ilgili kelimeleri öğreneceğiz. Aşağıdaki 7. sınıf ingilizce 8. ünite kelimeleri ve türkçelerini mutlaka ezberlemelisiniz.

 7. Sınıf İngilizce 8. Ünite Kelimeler  7. Sınıf İngilizce 8. Ünite Anlamları
 Public Buildings  Kamu Binaları
 grocery store  bakkal
 police station  karakol
 music store  müzik mağazası
 florist’s  çiçekci
 bookshop  kitapçı
 coffee shop  kahveci
 chemist  eczane
 bakery  fırın
 newsagent  gazete bayii
 municipality  belediye
 park  park
 sports magazines  spor dergisi
 buy  satın almak
 dictionary  sözlük
 need  ihtiyacı olmak
 new  yeni
 road  yol
 neighbourhood  mahalle, yakın çevre
 some  bazı
 party  parti
 play  oynamak
 new park  yeni park
 around  çevresinde
 corner  köşede
 Don’t go far away  Uzaklaşma, Uzağa gitme
 find  bulmak
 officer  memur
 governorship  valilik
 worry  endişe
 mom  anne
 everything  herşey
 cheaper  daha ucuz
 some bread  biraz ekmek
 medicine  ilaç
 flower  çiçek
 book  kitap
 newspaper  gazete
 biscuits  bisküvi
 coffee  kahve
 cookies  kurabiye
 amusement park  lunapark
 art gallery  sanat galerisi
 shopping mall  büyük alışveriş merkezi
 fire station  itfaiye
 city hall  belediye
 movie theatre  sinema
 municipal office  belediye ofisi
 meet  buluşmak
 never  asla
 there  orada
 concert saloon  konser salonu
 classical music  klasik müzik
 always  her zaman
 listen  dinlemek
 visit  ziyaret etmek
 museum  müze
 see  görmek
 paintings  tablo
 sometimes  bazen
 pay  ödemek
 bill  fatura
 book shop  kitapçı
 library  kütüphane
 boutique  butik
 dairies  süt
 breakfast  kahvaltı
 present  hediye
 documentary  belgesel
 wildlife  vahşi hayat
 Last Saturday  Geçen Cumartesi
 busy  meşgul
 arrive  varmak
 After  Sonra
 cinema  sinema
 fantastic  fantastik
 Then  Sonra
 afternoon  öğleden sonra
 size  ölçü
 Luckily  Şanslı
 favourite  favori
 singer  şarkıcı
 decide  karar vermek
 Finally  Son olarak
 come home back  eve geri dönmek
 tired  yorulmak
 sale  satış
 medium  orta
 much  fazla
 cash  nakit
 credit card  kredi kartı
 please  lütfen
 looking for  aramak
 party dress  parti elbisesi
 wear  giyinmek
 How is this pink one?  Pempe olanı nasıl?
 like  beğenmek
 pink  pembe
 yellow one  sarı olanı
 match  karşılaştırmak
 pharmacy  eczane
 zoo  hayvanat bahçesi
 green grocery  manav
 ice cream  dondurma
 map  harita
 clothe  kıyafet
 dessert  tatlı
 routine  rutin
 delicious  lezzetli
 gorgeous  harika
 got fascinated  büyülenmek
 your turn  sıra sende
 paradise  cennet
 trainers  spor ayakkabısı
 will you join me  bana katılırmısın
 how much  ne kadar
 cheap  ucuz
 expensive  pahalı
 gallery  galeri
 pet shop  evcil hayvan dükkanı
 gym  spor salonu
 get weight  kilo almak
 lose weight  kilo vermek
 borrow  ödünç almak
 hate  nefret etmek
 shoe shop  ayakkabı dükkanı
 game store  oyun dükkanı
 build muscle  kas yapmak
 stranger  yabancı
 departmen store  büyük mağaza
 exhibition  sergi

Diğer Ünitelerin Kelimeleri ve Anlamları

Public Buildings İle İlgili Konu Anlatımı ve Alıştırmalar

8. Unit Public Buildings Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Public Building İle İlgili Test Çöz Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Public Building Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Public Building Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Public Building Sıralama Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce 8. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Kelimeleri ve Anlamları

9 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 6 Ocak 2016 at 16:27

Kategoriler: İngilizce   Etiketler: , ,

Sonraki sayfa »