Etiketlenmiş Sayfa "7. sınıf ingilizce 9. ünite kelimeleri ve türkçeleri"

7. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

Bu bölümde öğrendiklerinizle 7. sınıf ingilizce 9. ünite kelimeleri ve anlamlarıyla ilgili herhangi bir eksiğiniz kalmayacak. Environment ünitesini daha rahat kavrayacak cümle içindeki geçen kelimeleri öğrendiğiniz için anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz.

Kelimeleri daha iyi öğrenmek istiyorsanız kelimeleri 10’ar defa yazabilirsiniz. Unutmayın en güzel kelime ezberleme yöntemi kelimeyi cümle içinde görmektir. Bu yüzden bol bol kitap okumanızı tavsiye ederim.

Bu ünitede ağırlıklı olarak environment yani çevremizle ve doğayla ilgili kelimeleri öğreneceğiz. Aşağıdaki 7. sınıf ingilizce 9. ünite kelimeleri ve türkçelerini mutlaka ezberlemelisiniz.

 7. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeler  7. Sınıf İngilizce 9. Ünite Anlamları
 Environment  Çevre
 global warming  küresel ısınma
 deforestation  ağaçları yok etme
 air pollution  hava kirliliği
 water pollution  su kirliliği
 Earth’s climate  Dünya’nın iklimi
 main  ana, başlıca, esas
 cause  sebep olmak
 death  ölüm
 loss  kayıp
 habitats  doğal ortamları
 species  türler
 responsible  sorumlu
 environmental problems  çevresel problemler
 CARBON DIOXIDE HEATS THE EARTH  Karbondioksit dünyayı ısıtıyor
 air  hava
 warming  ısınmak
 Earth’s temperature  Dünya’nın ısısı
 because of air pollution  hava kirliliği yüzünden
 DEATH OF A RIVER  Nehrin ölümü
 Study  Çalışma
 find  bulmak
 high dose  yüksek doz
 harmful  zararlı
 insecticides  böcek
 pesticides  tarım ilacı, böcek zehri
 river’s water  nehir suyu
 use  kullanmak
 wash  yıkamak
 vegetables  sebzeler
 fruits  meyveler
 leading  önemli
 natural  doğal
 defences  savunma
 against  karşı
 absorb  emmek
 capacity  kapasite
 fight  savaşmak
 climate change  iklim değişikliği
 nearly  yakın olarak
 half of the forest  ormanın yarısı
 disappear  kaybolmak
 without  olmadan
 precaution  önlem
 in forty years  kırk yıl içinde
 stop using  kullanmayı durdurmak
 prevent  önlemek
 stop destroying  yok etmeyi durdurmak
 renewable energy  yenilenebilir enerji
 energy-saving bulbs  enerji tasarruflu ampuller
 public-transportation  toplu taşıma
 junk food  abur cubur
 rain forests  yağmur ormanları
 recycling  geri dönüşüm
 aerosol products  sprey ürünleri
 natural home-made cleaners  doğal ev yapımı temizleyiciler
 efficient energy  etkili enerji
 eco-friendly technology  çevre dostu teknoloji
 oxygen  oksijen
 health  sağlık
 carefully  dikkatlice
 waste oil  atık yağ
 increasing  artmak
 add  eklemek
 put  koymak
 shake  sallamak
 mix  karıştırmak
 washing soda  sodayla yıkamak
 borax  boraks
 soap  sabun
 next step  sonraki adım
 last step  son adım
 vegetable oil  bitkisel yağ
 food colouring  yemek renklendirici
 Hug a tree with me  Benimle ağacı kucakla
 Help keep our waters clean  Sularımızı temiz tutmamıza yardım et
 Heed the warning of Global Warming  Kürsel Isınma uyarısına dikkat
 Stop the Pollution or the future will be unBEARable  Kirlenmeye durdur yoksa gelecek dayannılmaz olacak
 environmental issues  çevre sorunları
 pollution  kirlilik
 acidity  asit derecesi
 ozone  ozon
 toxic  zehir
 sea level  deniz seviyesi
 greenhouse  sera
 overgrazing  aşırı otlatma
 conservation  koruma, muhafaza
 waste  atık
 pesticide  haşere ilacı
 fossil fuel  fosil yakıtı
 degradation  bozulma
 overpopulation  aşırı nüfus
 descruction  yıkım, tahrip etme
 fallout  radyoaktif yayılma
 irrigation  sulama
 over farming  aşırı tarım
 invasive  istilacı
 process  süreç
 pollute  kirletmek
 increase  artmak
 sea life  deniz hayatı
 beach  sahil
 fruit  meyve
 grain  tahıl
 warm  sıcak, ılık
 glass  cam
 trap  tutmak
 sun  güneş
 inside  içeride
 even in winter  kışın bile
 shine  parlamak (güneş ışını)
 atmosphere  atmosfer
 earth  dünya
 surface  yüzey
 sunlight  güneş ışığı
 cool  soğumak
 release  salmak
 heat  ısı
 greenhouse gases  sera gazları
 keep warm  sıcak tutmak
 greenhouse effect  sera etkisi
 coal  kömür
 gasoline  sıvı gaz
 tree  ağaç
 take in  almak
 give off  vermek
 burn yakmak
 cut down  kesmek
 unfortunately  maalesef
 sparkling water  maden suyu
 plain  sade
 taste  tatmak
 sour  ekşi
 bubble  hava kabarcığı
 juice  meyve suyu
 oyster  istiridye
 shell  kabuk
 turn  dönmek, çevirmek
 key  anahtar
 idle  boşta, başıboş
 throw  atmak
 factory  fabrika
 run (water)  su akmak
 switch off  tv ya da ışık kapatmak
 electronic device  elektrikli alet
 public transportaion  toplu taşıma
 take the bus  otobüsü kullanmak
 cyle up to somewhere  bisikletle gitmek
 water plant  çiçek sulamak
 consume  tüketmek
 fresh (air)  temiz hava
 necessary  gerekli
 bottle  şişe
 can  teneke
 time for change  değişim zamanı
 lake  göl
 wild life  vahşi hayat
 feel pity  acımak
 ocean  okyanus
 garbage  çöp
 oil  petrol, yağ
 cause  neden olmak
 creature  yaratık
 absorb  içine çekmek
 acidic  asidik
 campaing  kampanya
 reduce  azaltmak
 drop  bırakmak
 destroy  yoketmek
 renewable  yenilenebilir
 pan  tava
 sail  denize açılmak
 wide  geniş
 variety  çeşitlilik
 modified  değiştirilmiş
 soil  toprak
 label  etiket
 ingredient  bileşen maddeleri
 avoid  kaçınmak
 partially  kısmen
 fructose  fruktoz
 sufficient  yeterli
 reconstitute  sulandırmak
 grape  üzüm
 flavor  tat
 artificial  yapay
 insect repellent  böceksavar
 waterproof  su geçirmez

Diğer Ünitelerin Kelimeleri ve Anlamları

Environment İle İlgili Konu Anlatımı ve Alıştırmalar

9. Unit Environment Videolu Konu Anlatımı Video İzle
7. Sınıf İngilizce Saving Environment Soru Çöz Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Saving Environment Boşluk Doldurma Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Saving Environment Dialog Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce Saving Environment Sıralama Testi Çöz
7. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Kelimeleri ve Anlamları

1 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 6 Ocak 2016 at 17:13

Kategoriler: İngilizce   Etiketler: , ,