Etiketlenmiş Sayfa "8. sınıf ingilizce 10. ünite kelimeleri ve türkçeleri"

8. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

Bu bölümde öğrendiklerinizle 8. sınıf ingilizce 10. ünite kelimeleri ve anlamlarıyla ilgili herhangi bir eksiğiniz kalmayacak. Natural Forces ünitesini daha rahat kavrayacak cümle içindeki geçen kelimeleri öğrendiğiniz için anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz.

Kelimeleri daha iyi öğrenmek istiyorsanız kelimeleri 10’ar defa yazabilirsiniz. Unutmayın en güzel kelime ezberleme yöntemi kelimeyi cümle içinde görmektir. Bu yüzden bol bol kitap okumanızı tavsiye ederim.

Bu ünitede ağırlıklı olarak natural forces yani bilimle ilgili kelimeleri öğrenip cümle içinde kullanacağız. Aşağıdaki 8. sınıf ingilizce 10. ünite kelimeleri ve türkçelerini mutlaka ezberlemelisiniz.

 8. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeler  8. Sınıf İngilizce 10. Ünite Anlamları
 Natural Forces  Doğal Afetler
 traffic jam  trafik sıkışıklığı
 news presenter  haber sunum
 fish  balık
 natural disasters  doğal afetler
 avalanche  çığ
 landslide  heyelan
 forest fire  orman yangını
 drought  kuraklık
 earthquake  deprem
 tornado  kasırga
 tsunami  tsunami
 volcanic eruption  volkanik patlama
 flood  sel
 dry soil  kuru toprak
 burning pine trees across the hill  tepenin üzerinde çam ağaçları yanıyor
 snow falling down a mountain  dağdan kar düşüyor
 earth on mountain road  dağ yolunda toprak
 huge wave hitting the city  şehri vuran büyük dalga
 cars under the water  suyun altında arabalar
 strong wind going round in a circle  daire içinde güçlü rüzgar
 collapsed buildings  yıkılan binalar
 lava falling down  düşen lav
 save  kurtarmak
 Earth  Dünya
 save water  su tasarrufu
 waste  atık, gereksiz kullanmak
 leave  ayrılmak
 taps  musluklar
 pollute  kirlilik
 river  nehir
 lake  göl
 sea  deniz
 death  ölüm
 injury  yaralı
 physical damage  fiziksel hasar
 How to Survive an Earthquake  Depremde nasıl hayatta kalınır
 happen  meydana gelmek
 one of them  onlardan biri
 take a course  eğitim almak
 action  hareket
 possible  muhtemel
 Before  Önce
 first  ilk
 get  almak
 professional help  profesyonel yardım
 repair  tamir etmek
 electric wires  elektrik kabloları
 gas lines  gaz hatları
 fasten  bağlamak
 shelves  raflar
 mirrors  aynalar
 frames  çerçeve
 protect  korumak
 earthquake-resistant  depreme dayanıklı
 hold  tutmak
 earthquake drills  deprem tatbikatları
 Drop  eğilmek
 cover  saklanmak
 hold on  beklemek
 During  Sırasında
 move  hareket etmek
 a lot  fazla
 nearby  yakınlarında
 safe  güvenli
 place  yer
 slowly  yavaşca
 stay  kalmak
 indoor  içerde
 until  -e kadar
 shaking  sallantı
 After that  Ondan sonra
 go out  dışarı çıkmak
 elevator  asansör
 dangerous  tehlikeli
 outside  dışarı
 vehicle  araç
 as quickly as possible  mümkün olduğunca hızlı
 building  bina
 tree  ağaç
 bridge  köprü
 aftershock  artçı
 careful  dikkatli
 object  nesne
 fall off  düşmek
 coastal area  kıyı alanı
 stay away  uzak durmak
 happen  meydana gelmek
 take place  gerçekleşmek
 gist  özet, anafikir
 News reader  Haberi okuyan
 erupt  püskürmek
 hot rock  sıcak kayalar
 News reporter  Haber muhabiri
 midday news  gün ortası haberleri
 Hurricane  kasırga
 hit  vurmak
 damage  zarar
 Katrina’s wind speed  Katrina rüzgar hızı
 huge amounts  büyük miktarlarda
 As a result of this  Bunun sonucu olarak
 capital  başkent
 Mount Everest  Everest dağı
 right?  doğru mu?
 water shortage  su kıtlığı
 extinction of species  türlerin yok olması
 pollution  kirlilik
 deforestation  ormansızlaşma, ormanları yok etme
 natural resource depletion  doğal kaynakların tükenmesi
 waste disposal  atıkların yok edilmesi
 global warming  küresel ısınma
 overpopulation  aşırı nüfus
 public health issues  halk sağlığı sorunları
 climate change  iklim değişikliği
 ozone layer depletion  ozon tabakası delinmesi
 toxic materials  toksik maddeler
 loss of biodiversity  biyolojik çeşitliliğin kaybı
 ocean acidification  okyanus asitlenmesi
 enough  yeterli
 the most threatening problem  en çok tehdit eden problem
 famine  kıtlık
 educate  eğitmek
 wasting water  su israfı
 planet  gezegen
 cholera epidemic  kolera salgını
 litter  çöp
 school garden  okul bahçesi
 bin  kutu
 garbage bins  çöp kutusu
 warn  uyarmak
 campaign  kampanya
 keep  saklamak, tutmak
 prepare  hazırlamak
 leaflets  broşür
 petrol shortage  petrol kıtlığı
 roads  yollar
 cause  sebep olmak
 air pollution  hava kirliliği
 carry  taşımak
 public transport  toplu taşıma
 environmentally  çevresel
 friendly  arkadaşça, dostça
 at the same time  aynı zamanda
 Carpools  arkadaşının arabasıyla
 reduce  azaltmak
 electric car  elektrikli araba
 cleaner solutions  daha temiz çözümler
 prediction  tahmin
 war  savaş
 poverty  yoksulluk
 fire  ateş
 crime  suç
 bombing  bombalama
 rescue teams  kurtarma takımları
 medical supplies  tıbbi malzemeler
 polluted water  kirli hava
 collect donations  bağış toplamak
 volunteer team  gönüllü takım
 leave homes  evden ayrılmak
 cause flood  sele sebep olmak
 left the village  köyden ayrılmak
 deep  derinlik
 town  kasaba
 situation  durum
 swept  süpürmek
 dry forest  kuru orman
 destroying  tahrip etmek
 Heavy rains  Ağır yağmur
 tonnes of rock  tonlarca kaya
 mud  çamur
 slide down  aşağı kaymak
 mountainside  dağ etrafı
 railway line  tren yolu
 huge wave  devasa dalga
 shore  kıyı
 terrifying speed  korkutucu hızla
 Luckily  Neyse ki, şans eseri
 manage  başarmak
 escape  kaçmak
 higher ground  daha yüksek yerler
 lasted  sürmek
 lost  kaybetmek
 reached  ulaşmak
 rescued  kurtarmak
 sent  göndermek
 struck  vurmak
 south coast  güney sahili
 arrive  varmak
 However  Fakat
 flying metal  uçan metaller
 Emergency services  Acil Servis
 charities  Hayır vakıfları
 tents  çadırlar
 air conditioner  klima
 authority  yetki
 break  mola
 burn calories  kalori yakmak
 circular  dairesel, yuvarlak
 cloth  bez, kumaş, kıyafet
 compact  kompakt, yoğun
 cone  koni, külah
 crash  kilitlenme, kaza
 crawl  emeklemek, yavaş ilerlemek
 crops  ekin, ekmek
 dam  baraj
 debris  enkaz, döküntü
 desert  çöl
 disaster  afet, yıkım
 double-sided  çift taraflı
 dust  toz
 eco-conscious  çevre bilinci
 eco-friendly  çevre dostu
 extremely  son derece
 forest  orman
 frighten  korkunç
 gather  toplamak
 glass  cam
 greenhouse gases  sera gazları
 homeless  evsiz
 immediately  hemen
 improve  geliştirmek
 include  içermek
 inhale  solumak
 knowledge  bilgi
 local  yerel
 magnitude  kadir, büyüklük
 make noise  gürültü yapmak
 make suggestion  öneride bulunmak
 mass  kitle
 massive  masif
 metal  maden, metal
 meteor  meteor
 movement  hareket
 occur  meydana gelmek
 overflow  taşma
 plastic  plastik
 precious  değerli, kıymetli
 priority  öncelik
 recycle  geri dönüşüm
 remain  kalmak, sürdürmek
 result  sonuç
 reuse  yeniden
 Richter scale  richter ölçeği
 safe-room  güvenli oda
 separate  ayrı
 shake  sallamak
 soda can  soda kutusu
 speed  hız
 spin  dönme
 sprinkler system  yağmurlama sistemi
 strike  grev
 sturdy  sağlam
 suburb  banliyö, varoş, kenar mahalle
 support  desteklemek
 surface  yüzey
 trapped  tuzağa düşmek
 travel  seyahat etmek
 turn off  kapamak
 unplug  fişini çekmek
 upside-down  ters
 violent  şiddetli, sert
 wave  dalga
 wind  rüzgar
 slope  yamaç, yokuş

Diğer Ünitelerin Kelimeleri ve Anlamları

Natural Forces İle İlgili Konu Anlatımı ve Alıştırmalar

10. Unit Natural Forces Konu Anlatımı Video İzle
8. Sınıf İngilizce Natural Forces Testleri (1) Testi Çöz
8. Sınıf İngilizce Natural Forces Boşluk Doldurma (2) Testi Çöz
8. Sınıf İngilizce Natural Forces Dialog (3) Testi Çöz
8. Sınıf İngilizce Natural Forces Sıralama (4) Testi Çöz

4 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 8 Ocak 2016 at 17:19

Kategoriler: İngilizce   Etiketler: ,