Etiketlenmiş Sayfa "8. sınıf ingilizce 4. ünite kelimeleri ve türkçeleri"

8. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

Bu bölümde öğrendiklerinizle 8. sınıf ingilizce 4. ünite kelimeleri ve anlamlarıyla ilgili herhangi bir eksiğiniz kalmayacak. Communication ünitesini daha rahat kavrayacak cümle içindeki geçen kelimeleri öğrendiğiniz için anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz.

Kelimeleri daha iyi öğrenmek istiyorsanız kelimeleri 10’ar defa yazabilirsiniz. Unutmayın en güzel kelime ezberleme yöntemi kelimeyi cümle içinde görmektir. Bu yüzden bol bol kitap okumanızı tavsiye ederim.

Bu ünitede ağırlıklı olarak communication yani iletişim konusunu future tense gelecek zaman yapısını kullanarak öğreneceğiz. Aşağıdaki 8. sınıf ingilizce 4. ünite kelimeleri ve türkçelerini mutlaka ezberlemelisiniz.

 8. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeler  8. Sınıf İngilizce 4. Ünite Anlamları
 communication  iletişim
 telephones  telefonlar
 emails  e postalar
 text messages  metin mesajlar
 Words  kelimeler
 Related  ilgili, alakalı
 available  ulaşılabilir
 contact  iletişim
 dial  arama
 engaged  bağlanmış
 hang up  kapatmak
 hold on  tutmak
 memo  not, hatırlatıcı
 pick up  almak, kaldırmak
 text  metin
 definition  tanımı
 make a phone connection  telefon bağlantısı
 push the buttons on a telephone  telefon butonlarına basmak
 in use  kullanımda
 to answer a telephone call  telefon aramasına cevap vermek
 to telephone or write to somebody  birini aramak yada yazmak
 to put the phone down  telefonu kapatmak
 a short note  kısa bir not
 wait  beklemek
 cellular telephone  cep telefonu
 message  mesaj
 use  kullanmak
 number  numara
 call  aramak
 through  üzerinden
 ring  çalmak
 card  kart
 check  kontrol etmek
 leave  bırakmak
 strange  garip, tuhaf
 earlier  daha önce
 hung  asmak
 again  tekrar
 rude  kaba
 maybe  galiba
 show  göstermek
 pay  ödemek
 sure  emin
 easy  kolay
 order  sipariş etmek
 Mobile Phone Network  Mobil Telefon Ağı
 radio waves  radyo dalgaları
 user  kullanıcı
 tower  kule
 Millions of people  Milyonlarca insan
 keep in touch  iletişim halinde olmak
 chance  şans
 pocket  cep
 bag  çanta
 network  ağ
 work  çalışmak
 actually  aslında
 sophisticated radio  gelişmiş radyo
 communicate  iletişim kurmak
 walkie-talkie  telsiz
 channel  kanal
 frequency  frekans
 at the same time  aynı zamanda
 base station  baz istasyonu
 disguise  gizlemek
 notice  fark etmek
 Each  her
 cell  hücre
 transmit  iletmek
 certain  kesin
 get through  uğraşmak
 manage  yönetmek
 hide  gizlemek
 cover  kaplamak
 send  göndermek
 signal  sinyal
 radio signal  radyo sinyali
 system  sistem
 join  katılmak
 special  özel
 antenna  anten
 building  inşaat
 high-technology  yüksek teknoloji
 touch  dokunmak
 Mobile Phone Etiquette  Mobil Telefon Etiketi
 hot topic  sıcak konu
 teenagers  gençler
 increasingly  artan bir şekilde
 using  kullanmak
 upset  üzgün
 tips  ipuçları
 polite  kibar
 respectful  saygılı
 make calls  aramalar yapmak
 public places  halka açık yerlerde
 switch off  kapatmak
 make sure  emin olmak
 conversation  sohbet
 disturbing  rahatsız etmek
 What is more  Daha fazla ne?
 shout  bağırmak
 megaphone  megafon
 matter  durum
 loudly  gürültülü bir şekilde
 expressions  ifadeler
 ill  hasta
 topics  konular
 However  fakat
 at the moment  şimdi
 answering machine  telesekreter
 discuss  tartışmak
 maths  matematik
 homework  ev ödevi
 go shopping  alışverişe gitmek
 enough  yeterli
 ticket  bilet
 concert  konser
 worry about  endişelenmek
 look after  bakmak
 wrong  yanlış
 flu  grip
 hear  duymak
 meet up  buluşmak
 later  sonra
 introduce  tanıtmak
 greet  selamlamak
 invite  davet etmek
 activity  aktivite
 together  birlikte
 information  bilgi
 time  zaman
 place  yer
 repeat  tekrarlamak
 sentence  cümle
 follow  takip etmek
 good wishes  iyi dilekler
 What’s up  Ne var
 organise  organize etmek
 footvolley  ayak voleybolu
 tournament  turnuva
 That would be great!  Muhteşem olurdu!
 hear  duymak
 never mind  aldırma
 Perhaps  belki
 next time  sonraki zaman
 manager  müdür
 attend  katılmak
 wedding party  düğün partisi
 lend  ödünç vermek
 meal  yemek
 simple  basit
 phone call  telefon araması
 understand  anlamak
 about  hakkında
 future  gelecek
 letter  mektup
 voicemail  sesli mesaj
 social network  sosyal ağ
 speak face-to-face  yüz yüze konuşmak
 formal  resmi
 informal  gayri resmi
 bad line  telefon çekmiyor, kötü hat
 caller  arayan kişi
 receiver  aranan kişi
 sender  gönderen kişi
 communication technology exhibition  iletişim teknolojileri sergisi
 science museum  bilim müzesi
 concern  kaygı, endişe
 inform (about)  bilgilendirmek, bilgi vermek
 abbreviation  kısaltma
 B4N (Bye for Now)  şimdilik hoşça kal
 approximately  yaklaşık olarak
 combination  birleşim, karışım
 clarify  açıklamak, anlatmak
 clarification  açıklama, netleştirme
 connect  bağlanmak
 dominate  hükmetmek
 debate  tartışmak
 daily basis  günlük olarak
 gadget  küçük alet
 contain  içermek
 display  göstermek, sergilemek
 recognize  tanımak
 pronounce  telaffuz etmek
 elicit  ortaya çıkarmak

Diğer Ünitelerin Kelimeleri ve Anlamları

Communication İle İlgili Konu Anlatımı ve Alıştırmalar

4. Unit Communication Konu Anlatımı Video İzle
8. Sınıf İngilizce Communication Testleri (1) Testi Çöz
8. Sınıf İngilizce Communication Boşluk Doldurma (2) Testi Çöz
8. Sınıf İngilizce Communication Dialog (3) Testi Çöz
8. Sınıf İngilizce Communication Sıralama (4) Testi Çöz

15 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 8 Ocak 2016 at 13:28

Kategoriler: İngilizce   Etiketler: ,