5. Sınıf Din Kültürü Dersi Müfredatı Konuları 2024-2025

1. Ünite ALLAH İNANCI
Allah (c.c.) Vardır ve Birdir
Allah (c.c.) Yaradandır
Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir
Allah (c.c.) Görür ve İşitir
Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter
Allah (c.c.) İle İrtibat: Dua
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı

2. Ünite RAMAZAN VE ORUÇ
Ramazan Orucu ve Önemi
Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar
Kültürümüzde Ramazan ve Oruç
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud (a.s.)
Bir Dua Tanıyorum: Rabbena Duaları ve Anlamı

3. Ünite ADAP VE NEZAKET
# Nezaket Kuralları
# Selamlaşma Adabı
# İletişim ve Konuşma Adabı
# Sofra Adabı
# Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler
# Bir Dua Tanıyorum: Tahiyyat Duası ve Anlamı

4. Ünite HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları
Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları
Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)
Bir Sure Tanıyorum: Kevser Suresi ve Anlamı

5. Ünite ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ
Mimarimizde Dinin İzleri
Musikimizde Dinin İzleri
Edebiyatımızda Dinin İzleri
Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleri
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Süleyman (a.s.)