7. Sınıf Din Kültürü Dersi Müfredatı Konuları 2024-2025

1. Ünite MELEK VE AHİRET İNANCI
Görülen ve Görülemeyen Varlıklar
Melekler ve Özellikleri
Dünya ve Ahiret Hayatı
Ahiret Hayatının Aşamaları
Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı

2. Ünite HAC VE KURBAN
İslam’da Hac İbadeti ve Önemi
Haccın Yapılışı
Umre ve Önemi
Kurban İbadeti ve Önemi
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.)
Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet ve Anlamı

3. Ünite AHLAKİ DAVRANIŞLAR
# Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar
# Zir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s.)
# Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı

4. Ünite ALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ: HZ. MUHAMMED
Allah’ın (c.c.) Kulu Hz. Muhammed (s.a.v.)
Allah’ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)
Bir Sure Tanıyorum: Kâfirun Suresi ve Anlamı

5. Ünite İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar