7. Sınıf Din Kültürü Dersi Müfredatı Konuları 2023-2024 MEB

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

1. Ünite MELEK VE AHİRET İNANCI
Görülen ve Görülemeyen Varlıklar
Melekler ve Özellikleri
Dünya ve Ahiret Hayatı
Ahiret Hayatının Aşamaları
Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı

2. Ünite HAC VE KURBAN
İslam’da Hac İbadeti ve Önemi
Haccın Yapılışı
Umre ve Önemi
Kurban İbadeti ve Önemi
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.)
Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet ve Anlamı

3. Ünite AHLAKİ DAVRANIŞLAR
# Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar
# Zir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s.)
# Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı

4. Ünite ALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ: HZ. MUHAMMED
Allah’ın (c.c.) Kulu Hz. Muhammed (s.a.v.)
Allah’ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)
Bir Sure Tanıyorum: Kâfirun Suresi ve Anlamı

5. Ünite İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar