8. Sınıf Din Kültürü Dersi Müfredatı Konuları 2024-2025

1. Ünite KADER İNANCI
Kader ve Kaza İnancı
İnsanın İradesi ve Kader
Kaderle İlgili Kavramlar
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

2. Ünite ZEKÂT VE SADAKA
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
Zekât ve Sadaka İbadet
Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
Bir Peygamber Tanıyorum:Hz. Şuayb (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

3. Ünite DİN VE HAYAT
# Din, Birey ve Toplum
# Dinin Temel Gayes
# Bir Peygamber Tanıyorum:Hz. Yusuf (a.s.)
# Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı

4. Ünite HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi
Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı

5. Ünite KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ
İslam Dininin Temel Kaynakları
Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları
Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)