6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 6. sınıf ingilizce after school ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# Warm up (Isınma). Look at the clocks and match the times with the clocks. (Saatleri inceleyin ve saatlerle zamanları karşılaştırın.)

6-sinif-ingilizce-1-unite-cevaplari

# 1. Tell the times. (Saatleri söyleyin.)

1) It’s half past four.
2) It’s ten past five.
3) It’s a quarter to six.
4) It’s half past eleven.

# 2. Match the verbs with the pictures. (Resimlerle fiilleri karşılaştırın.)

6-sinif-ingilizce-1-unite-cevaplari-3

6-sinif-ingilizce-1-unite-cevaplari-3

# 3. Listen and choose the correct options. (Dinle ve doğru seçenekleri seç.)

Hi! My name is Paul. I live in London. I’m twelve years old and I am a student. I get up at 7 every morning. I have breakfast at 7.30. I have cheese toast and a glass of milk for breakfast. I leave home at 8. My school starts at 8.30 and finishes at 2.30 p.m. I come home at 3 and have a rest. I always do my homework before dinner. I have dinner at 7 p.m. with my family. I watch TV. I sometimes play computer games. I go to bed at 10.30.

# 4. Listen to the text again, write True (T) or False (F). (Yazıyı tekrar dinleyin, doğru (T) veya yanlış (F) yazın.)

Paul lives in Paris. (F)
He is a student. (T)
He gets up at 7.00. (T)
He doesn’t have breakfast in the mornings. (F)
His school starts at 8.30. (T)
He always does his homework before dinner. (T)
He goes to bed at 10.30. (T)

# 5. Read and match the times with the activities. (Aktivitelerle birlikte zamanları karşılaştırın ve okuyun.)

go to school – e
come home – a
play tennis on Saturday mornings – c
chess club – b
learn tango with my friends – d

# 6. Do you know the meaning of “chat-friend”? What can you write about to your chat-friends? Circle. (“Sohbet arkadaşı” nın anlamını biliyormusun? Sohbet arkadaşın hakkında yazabilirmisin? Yuvarlak içine alın.)

I can write about – Öğrencinin kendi cevabı

# 7. Tom has a chat-friend. Read Tom’s email to his chat-friend. And answer the question. (Tom’un sohbet arkadaşı var. Sohbet arkadaşına yazdığı email’i okuyun. Soruları cevaplayın.)

1. What does he do on Wednesday afternoons? (Çarşamba öğleden sonra ne yapıyor?)

# Cevap : He goes to zeybek danca course.

# 8. Read the email again and draw the times of Tom’s activities. (Emaili tekrar okuyun ve Tom’un aktivite zamanlarını çizin.)

6-sinif-ingilizce-1-unite-cevaplari-4

# 9. Prepare a daily routine chart for yourself. And talk about your daily actions to your classmates. (Kendi günlük rutin çizelgeni hazırla. Sınıf arkadaşlarınla günlük yaptıkların hakkında konuş.)

# Öğrenci Cevabı : Örnek cevap

6-sinif-ingilizce-1-unite-cevaplari-5

# 10. Listen to the CD. Put the pictures into the correct order. (CD’yi dinleyin. Resimleri doğru sıraya koyun.)

6-sinif-ingilizce-1-unite-cevaplari-6

# 11. Listen to the text again. And put a tick (✔) for True (T) or False (F). (Yazıyı tekrar dinleyin. Ve doğru için (T) veya yanlış için (F) ‘ye tik (✔) koyun.

6-sinif-ingilizce-1-unite-cevaplari-7

# 12. What do you do after school? Talk about it. You can use these pictures. (Okul sonrası ne yapıyorsun? Onun hakkında konuşun. Bu resimleri kullanabilirsiniz.)

#  I do my homework after school.

#  I watch TV after school.

#  I play guitar after school.

#  I go to shopping with my mother after school.

# 13. Walk around the class. Ask your classmates “what do you do after school on …..?” and take notes on the table. (Sınıfta dolaşın. “Okul sonrası ne yapıyorlar? diye arkadaşlarınıza sorun ve tahtaya notlar alın.

#  Öğrencinin kendi cevabı.

# 14. Talk about your friends’ after school activities as in the example. (Örnekte olduğu gibi arkadaşlarının okul sonrası aktiviteleri hakkında konuşun.)

#  Öğrencinin kendi cevabı.

# 15. Work with your partner. Read the dialogue between Timmy and Angel. Then act out similar dialogues. (Partnerinizle birlikte çalışın. Timmy ve Angel arasındaki diyaloğu okuyun. Sonra benzer diyalogları canlandırın.

# Öğrenci Cevabı : Örnek cevap

# Murat : What do you do at weekends?

# Ela : I go to music course to learn violin.

# Murat : What does “violin” mean?

# Ela : It’s a kind of music instrument

# Murat : Can you repeat it?

# Ela : It’s a kind of music instrument. Violin.

# Murat : I see.