6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 10. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 6. sınıf ingilizce saving democracy ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# Warm up (Isınma).
Read the text, look at the table and tell Ali’s daily routines. (Yazıyı okuyun, tabloya bakın ve Ali’nin günlük rutini hakkında konuşun.)

Beklenen cevaplar

# Ali gets up at 7 o’clock.
He has breakfast at 7.30.
He goes to school at 8.00.
He has lunch at 12.00.
He goes to basketball court for training at 15.00.
He comes back home at 16.30.
He takes a shower at 17.00.
He does his homework at
18.00. He has dinner at 19.00.
He watches TV at 20.00.
He reads a book at 21.00.
And he goes to bed at 22.00.

# 1. Answer these questions. (Sorulraa cevap verin.)

1) Are you in class 6/A?
# No, I’m not in class 6/A.
2) What is your class president’s name?
# Our class president’s name is Mehmet.

# 2. Read the dialogue and act it out. Then complete Jack’s note. (Diyaloğu okuyun ve canlandırın. Sonra Jack’in notlarını tamamlayın.)

To be a good class president :

be responsible
be hardworking
don’t be rude
be nice to everyone
respect others’ rights

# 3. Work with a friend. Ask and answer these questions. (Arkadaşınla birlikte çalış. Bu soruları sor ve cevapla.)

1) What should a good class president do?
# A good class president should respect others’ rights and be kind. And also, he/she should be responsible.
2) What shouldn’t a good class president do?
# A good class president shouldn’t be rude, irresponsible or insensitive

# 4. Remember the last election for classroom presidency in your class and answer. (Sınıfındaki son sınıf başkanlığı seçimini hatırla ve cevapla.)

Öğrencinin kendi cevabı

1) What did your class president do?
# Our class president made a speech.
2) What did he/she say?
# He/she said “vote me”.
3) Did he/she make a poster?
# Yes he/she prepared a poster.
4) What was his/her slogan?
# His/her slogan was “playstation for every class”

# 5. Listen to the conversation and choose the answer. (Konuşmayı dinleyin ve cevapları seçin.)

Beklenen cevap A

# 6. Listen to the conversation again and tick (✔) the sentences you hear. (Konuşmayı tekrar dinleyin ve duyduğunuz cümlelere (✔) tik işareti koyun.)

Are you a candidate for the class presidency?
# We are selecting our class president.
# Who is your candidate? (✔)
# You must prepare posters and notices. (✔)
# Can you put up posters?
# You should make a speech. (✔)
You should respect others’ rights.
You should vote.
# I prepared a poster. (✔)
# Did you find a slogan? (✔)

# 7. Listen to the conversation again and complete Jack’s poster and slogan. (Konuşmayı tekrar dinleyin ve Jack’in posterini ve sloganının tamamlayın.)

VOTE JACK AND BE READY FOR
talent shows
casual day
# suggestion box
Thank you for your support!
VOTE JACK FOR REFORM
# VOTE JACK FOR ACTION

# 8. Work in groups. (Grup olarak çalışın.)

Sınıf aktivitesi yapılacak.

# 9. Find and write a slogan. (Bir slogan bulun ve yazın.)

Öğrencinin kendi cevabı

# 10. Prepare a poster and put it up on the wall. (Bir poster hazırlayın ve duvara asın.)

Öğrencinin kendi cevabı

# 11. Talk about selecting your classroom president. Use the answers of these questions. (Seçilmiş sınıf başkanı hakkında konuşun. Bu soruların cevaplarını kullanın.)

Öğrencinin kendi cevabı

# 12. Read the dialogue and write True (T) or False (F). Then, act it out. (Diyaloğu okuyun ve Doğru (T) ya da Yanlış (F) yazın. Sonra, canlandırın.)

1) Sandy’s candidate is Lucy. T
2) Lucy is a selfish person. F
3) Lucy never asks about her friends’ opinions. F
4) Lucy is kind. T
5) Sandy’s candidate is Brad. F

# 13. Make similar dialogues. (Benzer diyaloglar oluşturun.)

Bir sınıf başkanlığı seçimi yaptığınızı hayal edin. Adaylar hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

# 14. Listen to the CD and put the pictures into the correct order. (CD’yi dinleyin ve resimleri doğru sırayla yerleştirin.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-10-unite-cevaplari-1

# 15. Listen to the CD again and match the sentences with the pictures in activity 14. (CD’yi tekrar dinleyin ve Aktivite 14’deki resimlerle cümleleri karşılaştırın.)

1# We have three candidates.
2# Write your candidate’s name on a paper.
3# Fold the paper.
4# We have a ballot box.
5# Put the paper into the ballot box.

# 16. Answer this question. (Soruya cevap verin.)

Who is the new class president?
Jack is the new class president.

# 17. Read about election in Jack’s class and correct the mistakes. (Jack’in sınıfındaki seçimi okuyun ve hatalaları düzeltin.)

There were three candidates for classroom presidency. The students chose their candidates and they wrote his/her name on the paper. They had a ballot box. They put the paper into the ballot box. They voted. After everyone voted, their teacher counted the votes. Then, she announced the result. Jack was the new class president.

# 18. Read the following question. What do you think about it? Make a brief speech about it and share your opinions with your classmates. (Devam eden soruları okuyun. Soru hakkında ne düşünüyorsun? Onun hakkında kısa bir konuşma yapın ve sınıf arkadaşlarınızla fikirlerinizi paylaşın.)

Öğrencinin kendi cevabı

# 19. Imagine that you are selecting your classroom president. Talk about what to do in the election. (Sınıf başkanının senin seçtiğini hayal et. Seçimde ne yapacağı hakkında konuş.)

Öğrencinin kendi cevabı