6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 6. sınıf ingilizce a day in my city ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# Warm up (Isınma). Look at the drawings. Describe the locations of the places. (Çizimleri inceleyin. Mekanların yerlerini açıklayın. ) Use these:  (Bunları kullanın:)

between : arasında 
next to : yanında
opposite : karşısında
behinde : arkasında
There is a school opposite the library.
There is a cinema behind the museum.
There is a bus stop next to restaurant.
There is a police station opposite the bank.
There is a cafe between toy shop and post office.
There is a mall behind the car park.

# 1. Listen to the text. Write the numbers on the pictures. Then match them with the words. (Yazıyı dinleyin. Resimdeki numaraları yazın. Sonra kelimelerle onları karşılaştırın.)

hospital –
mall – 8
post office – 4
zoo – 9
bus stop – 5
pharmacy – 1
toy shop – 7
restaurant – 3
cinema – 6

# 2. Answer the questions. (Sorulara cevap verin.)

Soru 1) Where do you live? In a city or in a town?

Cevap 1) I live in a city.
Soru 2) What is your neighbourhood like? Are there any high buildings or green parks?

Cevap 2) Yes, there are high buildings.

# 3. Look at the picture and describe it as in the example. (Resmi inceleyin ve örnekteki gibi tanıtın.)

There’s a boutique next to post office.

There’s a bank opposite the post office.

Two people are looking at patisserie.

There is a motorcycle in the street.

# 4. Listen to the text and label their names. (Yazıyı dinleyin ve isimlerini etiketleyin.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-3-unite-cevaplari-1

# 5. Listen again. Then correct the sentences if it is necessary. (Tekrar dinleyin. Sonra eğer gerekliyse cümleleri düzeltin.)

Doğru Cevaplar

1) Tom is waiting in line in front of the bank.
2) Linda is driving her car.
3) Thomas and his mother Lucy are shopping.
4) Patrick is riding her bicycle.
5) Wilma is selling her flowers.

# 6. Game Time. (Oyun Zamanı.) 

Work in pairs. Look at the picture for one minute. Now ask and answer the questions about “what are the people doing at the moment?” and test your partner’s memory.

Çift olarak çalışın. Bir dakikalığına resmi inceleyin. “Şimdi oradaki insanlar ne yapıyorlar?” hakkında sorular sorun ve cevap verin ve partnerinizin hafızasını test edin.

# You : Are there any people on the bus stop.

# Your Friend : Yes, there are two people.

# You : What are they doing?

# Your Friend : They are waiting bus.

# 7. Play a game. Work in groups of three. Use your mimes and gestures to describe what you are doing. (Oyun oynayın. Üç kişilik grup olarak çalışın. Mimik ve jestlerini kullanarak ne yaptığını anlat.) 

Öğrencinin kendi cevabı.

# 8. Read George and David’s dialogue on the phone. Then answer the questions. (George ve David’in telefondaki diyaloglarını okuyun. Sonra sorulara cevap verin.) 

1) Where does George live? – He lives in New York.
2) Does David like living in a big city? – No, he doesn’t like.
3) Does George like living in a town? – No, he doesn’t like.
4) According to David which is more enjoyable? A city or a town? – A town.
5) According to George, is a big city better than a town? – Yes, a big city is better than a town.

# 9. Look at the example and make similar comparisons. (Örneği inceleyin ve benzer karşılaştırmalar yapın.) 

Living in a city is more enjoyable than living in a town
Towns aren’t more crowded than cities.
Buildings in a city are higher than building in a town.
Streets in a city are more crowded than streets in a town.

# 10. Work with your friend. Look at the pictures. Ask and answer as in the example to compare the two cities. You can use the clues. (Arkadaşınla birlikte çalış. Resimleri incele. İki şehri karşılaştırmak için örnekteki gibi soru sor ve cevapla. İpuçlarını kullanabilirsin.) 

1) Are the buildings in Istanbul higher than the buildings in Zurich? — Yes, they are.
2) Is Zurich colder than Istanbul? (Is the weather in Zurich colder than the weather in Istanbul?) — Yes, it is
3) Is Istanbul hotter than Zurich? (Is the weather in Istanbul hotter than the weather in Zurich?) — Yes, it is.

# 11. Listen to the text. And choose the correct picture. Where does Tom live? (Yazıyı okuyun. Ve doğru resmi seçin. Tom nerede yaşıyor?) 

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-3-unite-cevaplari-2

# 12. Listen again. Then complete the sentences to compare the two pictures. (Tekrar dinleyin. İki resmi karşılaştırarak cümleleri tamamlayın.) 

Skyscrapes in a city are higher than houses in a country. (high)
The streets in a city are more crowded than the streets in a country. (crowded)
The life in a city is more enjoyable than the life in a country. (enjoyable)
The life in a city is healthier than the life in a country. (healthy)
The life in a country is easier than the life in a city. (easy)