6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 6. sınıf ingilizce weather and emotions ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# Warm up (Isınma).

Write the months of the year under the correct seasons. And ask and answer about them. (Doğru mevsimlerin altına yılın aylarını yazın. Onlar hakkında sorun ve cevaplayın.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-4-unite-cevaplari-1

# 1. Look at the pictures and table. Then ask and answer about weather conditions. (Resimlere ve tabloyu inceleyin. Sonra hava durumu hakkında sorun ve cevaplayın.)

What is the weather like in Ankara?
It is cloudy.
What is the weather like in Erzurum?
It is snowy.
What is the weather like in İzmir?
It is sunny.

# 2. Look at the thermometer and weather table. Complete the table and talk about the weather conditions. Then compare the cities. (Termometre ve hava tablosunu inceleyin. Tabloyu tamamlayın ve hava durumları hakkında konuşun. Sonra şehirleri karşılaştırın.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-4-unite-cevaplari-2

Athens is cloudy and cool.
Athens is cooler than Sidney.
Sidney is sunny and hot.
Sidney is hotter than Moscow.
Moscow is snowy and cold.
Moscow is colder than London.

# 3. Read the sample dialogue. And make similar dialogues. Use the information in activity 2. (Örnek diyaloğu okuyun. Ve benzer diyaloglar yapın. Aktivite 2’deki bilgileri kullanın.)

# Father : What is the weather like in Moscow, today?
# Boy : It is snowy and cold.
# Father : What is the temperature?
# Boy : It is 0 °C.

# 4. Read the climate for London. And underline the suitable clothes and the average temperatures for seasons. (Londra için iklimi okuyun. Uygun kıyafetler ve mevsimler için ortalama sıcaklıkların altını çizin.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-3-unite-cevaplari-3

# 5. Read the text again and guess the meanings of the words. (Yazıyı tekrar okuyun ve kelimelerin anlamlarını tahmin edin.)

1) b
2) b
3) a
4) b
5) a

# 6. Read the text again and make dialogues about the suitable clothes for different seasons. (Yazıyı tekrar okuyun ve farklı mevsimler için uygun kıyafetler hakkında diyaloglar yapın.)

# You : What do you need in London in summer?
# Your Friend : I need a cap and sunglasses.

# 7. Listen and point to the countries. (Dinle ve ülkeleri işaretle.)

# Beklenen cevaplar : London/Berlin/Moscow/Ankara

# 8. Listen again and write the names of the cities according to the weather conditions. And write the temperatures. (Tekrar dinleyin ve hava durumuna göre şehirlerin isimlerini yazın. Ve sıcaklığı yazın.)

It is hailing in London.
It is °C.
It is stormy and there is lightning in Berlin.
It is 4 °C.
It is snowy and freezing in Moscow.
It is -15 °C.
It is cloudy and cold in Ankara.
It is 7 °C.

# 9. Listen again and choose the people’s emotions. (Tekrar dinleyin ve insanların duygularını seçin.)

# Helga I feel scared. I don’t like stormy weathers.
# Anton  I am anxious because it’s –15 °C
# Jack London is usually cloudy and I feel moody.
# Zeynep I feel sleepy. I don’t like cloudy weathers.

# 10. Talk to a friend. Look at the map in activity 9 again. Ask and answer about weather conditions and temperatures in other countries. (Bir arkadaşınla konuş. Aktivite 9’daki haritaya tekrar bak. Diğer ülkelerdeki hava durumu ve sıcaklıklar hakkında soru sor ve cevap ver.)

# You : Is it sunny in London?
# Your Friend : No. It’s not sunny in London. It is cloudy.
# You : I don’t understand. Can you repeat, please?
# Your Friend : It is not sunny in the desert. It is cloudy.

# 11. Draw pictures about weather conditions and express your feelings. (Hava durumu hakkında resimler çizin ve duygularınızı ifade edin.)

# Öğrencinin kendi cevabı. Bulutlu bir resim çizip. Kendinizi iyi hissetmediğinizi yazabilirsiniz.

It is cloudy today. I feel moody.

# 12. Read the dialogue and answer the questions. (Diyalogğu okuyun ve sorulara cevap verin.)

1) Who wants to go to the park? – Meg wants to go to the park.
2) Is it sunny outside? – No, it isn’t.
3) Is it raining? – No, it isn’t. 
4) Does Tim like cloudy weather? – No, he doesn’t.
5) How does Tim feel? – He feels sleepy.

# 13. Work with a friend. Make similar dialogues. Express your feelings in different weather conditions. (Arkadaşınla birlikte çalışın. Benzer diyaloglar yapın. Farklı hava koşullarında duygularınızı ifade edin.)

# You : You look happy. How do you feel?
# Your Friend : You are right. I feel happy because it is sunny. I like sunny weather.

# 14. Read your chat friend Matt’s email and answer the questions. (Chat arkadaşın Matt’in emailini oku ve sorulara cevap ver.)

1) Where is Matt now? – He is in Sydney.
2) What is the weather like? – It is hot.
3) Is it cold in December in Sydney? – No, it isn’t.
4) How does Matt feel? – He feels happy.

# 14. Describe your holiday. (Tatilinizi anlatın.)

I was in Antalya for holiday this summer. It was a wonderful place and it is hot. We stayed in a hotel in Kemer. It was sunny and feel very happy.