6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 6. sınıf ingilizce at the fair ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# Warm up (Isınma).

Find the words. (Kelimeleri bulun.)

bored
anxious
excited
scared
moody
sleepy
happy
upset
surprised

# 1. Look at the picture of a fair and match the names of things with the words. (Lunaparktaki resme bakın ve kelimelerle nesnelerin isimlerini karşılaştırın.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-5-unite-cevaplari-1

# 2. Look at the pictures and say how they feel. (Resimlere bakın ve nasıl hissetiklerini yazın.)

1) He feels sleepy.
2) He feels excited
3) He feels happy.
4) She feels anxious.

# 3. Look at the picture and choose: “How do they feel?” (Resme bakın ve “Nasıl hissetiklerini” seçin.)

# B : scared 

# 4. Listen to the CD and circle: ”What do they think about the toys at the fair?”. (CD’yi dinleyin ve işaretleyin :”Lunaparktaki oyuncaklar hakkında ne düşünüyorlar.)

Tina thinks the Ferris Wheel is fantastic.
Bill thinks the roller coaster is fantastic.

# 5. Listen to the dialogue one more time and put a tick (✔) or a cross (X) . (Diyaloğu bir kez daha dinleyin ve tik yada çarpı koyun.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-5-unite-cevaplari-2

# 6. Look at the pictures and express your feelings and personel opinions as in the example. Then compare then. (Resimleri inceleyin ve örnekteki gibi hislerinizi ve kişisel düşüncelerinizi ifade edin. Sonra onları karşılaştırın.)

# Öğrencinin kendi cevabı : Örnek cevap

I like roaller coasters. I think they’re fantastic.
I hate roaller coasters. I think they’re boring.
I hate the Ghost Train. I think they are more boring than carousels. I like carousels.

# 7. Work with your partner. Look at the pictures and ask him/her what he/she thinks about them. Use the adjectives in the box. (Partnerinizle birlikte çalışın. Resimleri inceleyiniz ve onlar hakkında ne düşündüğünü sorun. Kutucuklardaki sıfatları kullanın.)

# You : What do you think about ghost train?
# Your Friend : I think they’re frightening.
# You : What do you think about The House of Funny Mirrors?
# Your Friend : I think they’re fantastic.
# You : What do you think about roller coaster?
# Your Friend : I think they’re thrilling.

# 8. Work in groups of three. Read the conversation and choose one of the role cards. Then make similar conversations. (Üç kişilik gruplar halinde çalışın. Konuşmayı okuyun ve rol kartlarından birini seçin. Sonra benzer konuşmalar oluşturun.)

#  Öğrencinin kendi cevabı.

# 9. Read the dialogues and put True (T) or False (F). (Diyalogları okuyun ve Doğru (T) ya  da yanlış (F) koyun.)

1) The boy likes roller coasters. – True
2) The boy wants to buy a ride for the ghost train. – False
3) The man doesn’t sell the ticket because the boy is too young. –  True
4) The girl wants a ride for the roller coaster. – True
5) The girl can get on the roller coaster. – True

# 10. Match the signs with their meanings. (Anlamlarıyla işaretleri karşılaştırın.)

1) Fasten your seat belt.
2) Pets not allowed.
3) Don’t eat or drink
4) For General Audiences.
5) Don’t take photos.
6) No mobile phones.
7) For 13 and over.

# 11. Read the information on the poster and answer the questions. (Afişteki bilgiyi okuyun ve sorulara cevap verin.)

1) In downtown.
2) On 7th-9th July
3) One pound.
4) Student’s own answer.
5) Student’s own answer.

# 12. Make a questionnaire and learn about your classmates’ opinions, likes, and dislikes. Follow the steps below. (Bir anket yapın ve sınıf arkadaşlarının fikirlerini, beğendiklerini ve beğenmediklerini öğrenin. Aşağıdaki adımları takip edin.)

#  Öğrencinin kendi cevabı.