6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 6. sınıf ingilizce vacation ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# Warm up (Isınma).
Answer these questions. (Sorulara cevap verin.)

1) Do you like going on holiday? – Yes, I like.
2) Where do you usually go for holiday? -I usually go Fethiye for holiday.

# 1. Look at the pictures and match them with the words. (Resimleri inceleyin ve kelimelerle onları karşılaştırın.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-6-unite-cevaplari-1

# 2. Work in pairs. Ask and answer about holiday activities. (Çift olarak çalışın. Tatil aktiviteleri hakkında soru sorun ve cevaplayın.)

# You : What do you like doing on holiday?
# Your Friend : I like skiing on holiday.
# You : Do you like swimming on holiday?
# Your Friend : No, I don’t like swimming on holiday.
# You : Do you climb trees and pick fruit?
# Your Friend : Yes, I like.

 

# 3. Look at the pictures and match them with the sentences. (Resimleri inceleyin ve cümlelerle onları karşılaştırın.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-6-unite-cevaplari-2

# 4. Listen to the dialogue and choose the pictures for Andy and Lisa. Write Andy or Lisa under the pictures. (Diyaloğu dinleyin ve Andy ve Lisa için olan resimleri seçin. Resimlerin altına Andy ya da Lisa yazın.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-6-unite-cevaplari-3

# 5. Listen to the dialogue again and complete the sentences with their names. (Diyaloğu tekrar dinleyin ve isimleriyle cümleleri tamamlayın.)

1) Andy went to Antalya
2) Andy stayed at a big hotel
3) Lisa didn’t go to a different place.
4) Lisa was in London.
5) Andy swam a lot.
6) Lisa visited a few museums.
7) Andy played at the beach.
8) Andy went sightseeing.
9) Lisa learned playing tennis.

# 6. Draw pictures or show photographs and talk about your holiday activities. (Resimleri çizin veya fotoğrafları gösterin ve tatil aktivitelerin hakkında konuş.)

# Öğrencinin kendi cevabı. Örnek cevaplar,
I swam and played beach volley at the beach.
I visited Kemer and I met a lot of people.

# 7. Read the dialogues, look at the pictures and find the people. Then write their names. (Diyaloğu oku, resimlere bak ve insanları bul. Sonra isimlerini yaz.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-6-unite-cevaplari-4

# 8. Complete the table for you and talk about yourself. (Tabloyu kendine göre tamamla ve kendinden bahset.)

I did my homework. I didn’t watch TV.

# 9. Look at the table again. Work in pairs. Make a dialogue with your friend. (Tabloyu tekrar incele. Çift olarak çalış. Arkadaşınla diyalog oluştur.)

# You : Did you draw pictures last Sunday?
# Your Friend : No, I didn’t.
# You : What time did you get up?
# Your Friend : I got up at 10 o’clock.

# You : What time did you do?
# Your Friend : I played with friends.

# 10. Answer about you. Yes or No. (Kendin hakkında cevapla. Evet ya da hayır.)

1) Did you go on holiday last summer? – Yes, I went on holiday last summer.
2) Did you swim in the pool? – Yes , swam in the pool.
3) Did you have a good time? – Yes, I had a good time.

# 11. Read the dialogue and choose the pictures. Write “J” for Jack and “P” for Pam. (Diyaloğu okuyun ve resimleri seçin. Jack için J, Pam için P yazın.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-6-unite-cevaplari-5

# 12. Read the dialogue again and answer the questions. (Diyaloğu tekrar okuyun ve sorulara cevap verin.)

1) Where did Pam go for holiday? – She went to İstanbul.
2) Did she do shopping at the Grand Bazaar? – Yes, she did
3) Where did she visit in İstanbul? – She visited Topkapı Palace.
4) Did Jack go to a skiing holiday? – No, he didn’t
5) Where did he stay? – He stayed in a tent
6) What did he pick? – He picked flowers.
7) Did Jack have a good time on holiday? – Yes, he did.

# 13. Work in pairs. Look at the brochures and make dialogues. (Çift olarak çalışın. Broşürleri inceleyin ve diyaloglar oluşturun.)

# Role Card A
# You : Where did you go for holiday last summer?
# Your friend : I went to Cappadocia.

# You : Where did you visit in Cappadocia?
# Your friend : I visited Göreme open air.

# You : Did you like it?
# Your friend : Yes, I like it.

# Role Card B
# Your friend : Where did you go for holiday last summer?
# You : I went to Fethiye

# Your friend : Where did you visit in Fethiye?
# You : I visited Karaköy.

# Your friend : Did you like it?
# You : Yes, I like it.

# 14. Work in groups. Ask your friends about holiday activities. Take notes and give a presentation to class.(Gruplar halinde çalışın. Arkadaşlarına tatil aktiviteleri hakkında sorular sorun. Notlar alın ve sınıfa sunum yapın.)

# Öğrencinin kendi cevabı.