6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 6. sınıf ingilizce occupations ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# Warm up (Isınma).
Look at the pictures in activity 1. How many jobs can you name? (Aktivite 1’deki resimleri incelyin. Kaç tane meslek sayabilirsiniz?)

Bildiğiniz mesleklerin isimlerini yazınız.

# 1. Listen to the CD. Point and match.(CD’yi dinleyin. İşaretleyin ve karşılaştırın.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-7-unite-cevaplari-1

# 2. Listen to the CD and try to find his or her job. Point to the picture. Tell your friends. (CD’yi dinleyin ve mesleğini bulmaya çalışın. Resme işaretleyin. Arkadaşlarınıza söyleyin.)

1) A teacher
2) A cleaner
3) A mechanic
4) A hairdresser
5) A dentist.
6) A cook

# 3. Read the speech bubbles and match them with the pictures. Then write their jobs under the pictures. (Konuşma balonlarını okuyun ve resimlerle karşılaştırın. Resimler altına işlerini yazın.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-7-unite-cevaplari-2

# 4. Tell your friends about people in your life. (Arkadaşlarına hayatındaki insanlardan bahset.)

# Your Friend : What does your father do?
# You : He’s a businessman. He works in a plaza. He manages employees.

 

# 5. Think about one of your family members. Ask and answer about his/her occupation. (Aile üyelerinden birini düşün. İşi hakkında soru sor ve cevapla.)

# Your Friend : What does your mother do?
# You : She’s a saleswoman. She sales dresses.

# 6. Play a miming game. (Sessiz tiyatro oynayın.)

Think about a job. Don’t tell it to your friends. Use your gestures and mimes. And answer with only “Yes or No” to your friends’ questions. (Bir iş düşünün. Arkadaşlarına ne olduğunu söyleme. Mimik ve jestlerini kulln. Arkadaşlarının sorularına sadece Evet ya da Hayır diye cevap ver.)

# Öğrencinin kendi cevabı.

# 7. Look at the picture. Try to guess the woman’s occupation. Then read the dialogue. (Resmi inceleyin. Kadın’ın mesleğini tahmin etmeye çalışın. Sonra diyaloğu okuyun.)

# Beklenen Cevap : She is a saleswoman.

# 8. Read the dialogue again, answer the questions. (Diyaloğu tekrar okuyun, soruları cevaplayın.)

1) She is a saleswoman.
2) Yes, she does.
3) She works on weekdays.
4) Yes, she does. She is a singer.
5) Yes, she does.
6) Singing is more enjoyable for her.

# 9. Describe Mrs Watson’s daily routines and occupation. (Bayan Watson’ın günlük rutinleri ve işlerini anlatın.)
She is a saleswoman.
She works in a department store on weekdays

She helps customers to wear.
She sings at a cafe at weekends.

# 10. Listen to Tom and choose the correct options. (Tom’u dinleyin ve doğru seçenekleri seçin.)

6-sinif-ingilizce-ders-kitabi-7-unite-cevaplari-3

# 11. Tell these years. (Yılları söyleyin.)

# Beklenen cevaplar
1923 : Nineteen twenty three.

1996 : Nineteen ninety six
2000 : Two thousand.

2009 : Two thousand (and) nine.

# 12. Look at the sample dialogue. And work in pairs. Ask and answer as in the example. (Örnek diyaloğu inceleyin. Çift olarak çalışın. Örnekteki gibi soru sorun ve cevaplayın.)

# Beklenen cevaplar
When did you become a doctor?

I became a doctor in 2002.
When did you become an engineer?

I became an engineer in 1989.

When did you become an architect?
I became an architect in 2005
When did you become a lawyer?

I became a lawyer in 2010

# 13. Work with your partner. Choose one of the cards. Follow the instructions on your card and make a dialogue. (Partnerle çalışın. Kartlardan birini seçin. Karttaki talimatları takip edin ve diyalog oluşturun.)

# Öğrencinin cevabı