7. sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için klavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Buradaki 7. sınıf ingilizce appearance and personality ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# 1. Find the odd ones out and tick them. (Farklı olani seç ve işaretle)
a) tall
b) well-built
c) talented
d) slim
e) intelligent

2. Complete the sentences with the odd words in exercise 1. (Egzersiz 1’de farklı olan kelimelerle cümleyi tamamla)
a) Basketball players are usually (tall).
b) Superman is a (well-built) animation character.
c) Scientists are (intelligent) people.
d) Artists are (talented) people.
e) Fashion models are usually (slim).

# 3. Talk about your classmates. Who is forgetful / easygoing / polite / outgoing / friendly in your class?

(Sınıfındaki arkadaşlarından bahset. Sınıfında kim unutkan / uyumlu / kibar / dışa dönük / arkadaş canlısı)

Öğrenci kendine göre cevaplayacak bu soruyu. 

# 4. Listen and tick (v) the words you hear. (Dinle ve duydugun kelimeleri isaretle)

Hello. My name is Jennifer. I’m a student at Denver Secondary School. We are in the maths club now. This is our maths teacher, Mrs. Milton. She is very cheerful and friendly. She is also generous. She likes helping her students. I love her lessons. I am a slim girl, with long blond hair and blue eyes. I have got a lot of friends because I’m a social and outgoing person. In this picture, I’m sitting next to my teacher. We are all happy.

Merhaba. Benim adim Jennifer. Denver Ortaokulunda ögrenciyim. Su matematik kulübündeyiz. Bu bizim matematik ögretmenimiz, Bayan Milton. O çok neseli ve arkadasça. Onun derslerini seviyorum. Ben ince, uzun sari saçli ve mavi gözlü bir kizim. Çok arkadasim var çünkü ben sosyal ve disa dönük biriyim. Bu resimde, ögretmenimin yaninda oturuyorum. Hepimiz mutluyuz.

#Cevaplar
cheerful:
friendly:
generous:
blond:
social:
outgoing:

# 5. Look at the picture in activity 4. Listen again and find Jennifer in the picture.Point to her.(Aktivite 4’deki resme bakin. Tekrar dinleyin ve resimde Jennifer’i bulun. Ona isaret edin.)

# 6. Listen again and answer the questions.(Tekrar dinle ve sorulari cevapla.)

a. Does Mrs. Milton teach physics? (Bayan Milton fizik ögretiyor mu?)
b. Where are they in the picture? (Resimde neredeler?)
c. What colour eyes has Jennifer got? (Jennifer’in gözleri ne renk?)

a. No, she doesn’t. (Hayır, öğretmiyor)
b. They are in the maths club. (Matematik kulübündeler)
c. She has got blue eyes. (Mavi gözleri var)

# 7. Talk about yourself. What kind of a person are you? Kendinden bahset. Nasıl bir insansın?

Ögrencinin kendi cevabı.

#8. Categorize the words (Kelimeleri kategorilendirin)
Hair style: curly, straight, wavy, bald (Saç sekilleri : kivircik, düz, dalgalı, kel)
Hair colour: black (Saç rengi : siyah)
Eye colour: blue, hazel, green (Göz rengi : mavi, ela, yeşil)
Build: slim, stumpy, well-built (Vücut Yapısı : zayıf, bodur, kaslı)

#9. Describe the characters in the pictures. (Resimdeki karakterleri anlatin)

Jane is thin and tall. She has got long red hair and green eyes. She is lovely. (Jane ince ve kısa. Uzun kırmızı saçlı ve yesil gözleri var. Sevimli.)
Tom is plump. He has got short curly hair and brown eyes. He is shy. (Tom sisman. Kısa kıvırcık saçları ve kahverengi gözleri var. Utangaç.)
Carol is thin and tall. She has got short blond hair and blue eyes. She is friendly. (Carol ince ve uzun. Kısa sarı saçları ve mavi gözleri var. Arkadas canlısı)
Mike is an old man with short white hair. (Mike kısa beyaz saçlı yaslı bir adam)
Terry is a cheerful man with short curly hair and blue eyes. (Terry kısa kıvırcık saçlı ve mavi gözlü neşeli bir adam)
Sharon is a moody girl. She has got brown hair and brown eyes. (Sharon huysuz bir kız. Kahverengi saçlı ve kahverengi gözlü)

#10. Listen to the song and fill in the blanks. Sarkiyi dinle ve bosluklari doldur.
She is tall. Oh, yes. She is beautiful. (Uzun boylu. Oh, evet. O güzel)
That is my teacher. Oh, she is tall. (Bu benim ögretmenim. Oh, o uzun)
He is nice. Oh, yes. He is wonderful. (O hos. Oh, evet. O mükemmel)
That is my uncle. Oh, he is nice. (Bu benim amcam. Oh, o hoş)

#11. Read the text. Write the names of the teachers under the pictures. (Yaziyi okuyun. Resmin altindaki ögretmenlerin isimlerini yazin.)
a) Mr. Clark
b) Mrs. Lorente
c) Mr. Jason
d) Mrs. Kimber

Hi. My name is Betty Pearson. I am a student at Highland Secondary School. I love my friends and my teachers.

Merhaba. Benim adim Betty Pearson. Highland Ortaokulunda ögrenciyim. Arkadaslarimi ve ögretmenlerimi seviyorum.

Mr. Jason is my maths teacher. I am very good at his lesson. He has got curly red hair. He is plump. He doesn’t like doing sports. He is a funny man. He always makes jokes at the lessons. He is sociable and he likes spending time with us at breaks.

Mr. Jason benim matematik ögretmenim. Onun dersinde çok iyiyim. Kivircik kirmizi saçlari var. O tombul. Spor yapmayi sevmiyor. Eglenceli bir adam. Derslerde her zaman sakalar yapiyor. Sosyal biri ve aralarda bizimle zaman geçirmeyi seviyor.

Mr. Clark is my PE teacher. He is taller than Mr. Jason. He is a basketball player at a local team. He is a well-built man and he is handsome. He is more energetic than Mr. Jason. He has got short brown hair and blue eyes. He likes climbing at the weekends. He is outgoing and adventurous.

Mr. Clark benim beden egitimi ögretmenim. Mr. Jason’dan daha uzun. Yerel bir takimda basketbol oynuyor. O kasli ve yakisikli. Mr. Jason’dan daha enerjik biri. Kisa kahverengi saçlari ve mavi gözleri var. Hafta sonlari tirmanmayi seviyor. Disadönük ve macereperest biri.

Mrs. Lorente is a beautiful lady with long straight blond hair and green eyes. She teaches us Spanish. She is really thoughtful. She always buys presents for us on our birthdays. She is friendlier than Mr. Jason and Mr. Clark. She sometimes makes pancakes and we eat them together after school. She is more generous than the other teachers at school. Mrs. Kimber is our history teacher. She has got curly grey hair. She is a strict lady. We are very quiet at her lessons. She doesn’t like late students because she is very punctual. She is honest but not easygoing. She hasn’t got many friends. She is a good chess player. We sometimes play chess with her after school.

Bayan Lorente uzun düz sari saçli ve yesil gözlü güzel bir bayan. Bize Ispanyolca ögretiyor. Gerçekten düsünceli. Dogumgünlerimizde her zaman bize hediyeler aliyor. Bay Jason ve Bay Clark’dan daha dost canlisi. Bize bazen krep yapiyor ve okuldan sonra beraber yiyoruz. Okulda diger ögretmenlerden daha cömert. Bayan Kimber bizim tarih ögretmenimiz. Kivircik gri saçli. Kati bir bayan. Derslerinde çok sessiziz. Geç kalan ögrencileri sevmiyor çünkü çok dakik. Dürüst fakat yumusak degil. Çok fazla arkadasi yok. Satranç oynamakta iyi. Bazen okuldan sonra onunla satranç oynuyoruz.

#12. Read the text again and fill in the blanks with the names of the teachers. (Yazıyı tekrar okuyun ve öğretmenlerin isimleriyle boşlukları doldurun.)
a. Mr. Jason is a funny teacher.
b. Mr. Clark is taller than Mr. Jason.
c. Mrs. Lorente has got long straight blond hair and green eyes.
d. Mrs. Lorente is more generous than other teachers at school.
e. Mrs. Kimber doesn’t like late students because she is punctual.

#13. Write sentences. Use the information in exercise 11. (Cümleler yazin. Egzersiz 11’deki bilgileri kullanın.)
What does Mr. Jason look like? (Bay Jason nasil görünüyor?)
Mr. Jason has got curly red hair. He is plump. (Bay Jason kivircik kirmizi saçli. Tombul biri.)

What is Mrs. Kimber like? (Bayan Kimber nasil biri?)
Mrs. Kimber is a strict lady. She is very punctual. She is honest. She isn’t
easygoing.
Bayan Kimber kati bir bayan. Çok dakik biri. Dürüst. Yumusak biri degil.

#14. Andrew is talking about his grandparents. Look at the picture and fill in the blanks using the words below.
(Andrew büyükannesi ve büyükbabası hakkında konuşuyor. Resme bakın ve boşlukları aşağıdaki kelimeleri kullanarak doldurun.)
# young – genç
# cheerful – neşeli
# energetic – enerjik
# thoughtful – düşünceli

Hi. I’m Andrew and this is my photo with my grandfather, Jack and grandmother, Fiona. Fiona likes telling jokes. She is 1. more cheerful than the other old people. She always buys me presents. She is 2. more thoughtful than my grandfather. Jack is 82 and Fiona is 81, so she is 3. younger than Jack. Jack always stays at home and has a rest but Fiona goes for a walk twice a day. She is 4. more energetic than Jack.

Merhaba. Benim adım Andrew ve bu benim büyükbabam ile fotoğrafım, Jack ve büyükannem, Fiona. Fiona şaka yapmayı seviyor. O diğer yaşlı insanlardan daha neşeli. Bana her zaman hediyeler alır. Büyükbabamdan daha düşünceli. Jack 82, Fiona 81 yaşında, yani Jack’den daha genç. Jack her zaman evde kalır ve dinlenir fakat Fiona günde iki kez yürüyüşe çıkar. Jack’den daha enerjik.

#15. Choose two celebrities and compare them. (İki ünlü seçin ve onları karşılaştırın.)
# Öğrencinin kendi cevabını vereceği bir soru.
Örnek olarak;
“Brad Pitt is more handsome than Will Smith.”
“Meghan Trainor is younger than Beyonce”

#16. Listen to the witness and the policeman. Find the burglar. (Tanığı ve polisi dinleyin. Hırsızı bulun.)
Policeman: Mr. Lenon, can you recognize the burglar among these
photos. Which one is the burglar? What does he look like?
Mr. Lenon: He isn’t young. He is middle aged. He isn’t well-built, he is
plump. He has got green eyes and a big nose. His hair isn’t straight.
He has got long curly dark hair.
Policeman: Can you repeat? Long hair? Are you sure? Can it be a
woman?
Witness: No, not a woman. It is a man. I think he is forgetful because
his mask and his torch are at home. He has got a scar on his face. He
isn’t energetic because he can’t run fast.
Policeman: Thank you very much for your help, Mr. Lenon.

Polis : Bay Lenon, bu resimler arasından hırsızı tanıyabilirmisiniz. Hangisi hırsız? Neye benziyor?
Bay Lenon : Genç değil. Orta yaşlı. Yapılı değil, kilolu. Yeşil gözleri ve büyük bir burnu var. Saçı düz değil. Uzun kıvırcık koyu saçları var.
Polis : Tekrarlayabilirmisiniz? Uzun saç? Eminmisiniz? Kadın olabilirmi?
Tanık : Hayır, kadın değil. Erkek. Sanırım unutkan biri çünkü maskesi ve feneri evde kalmış. Yüzünde yara izi vardı. Enerjik değildi çünkü hızlı koşamıyor.
Polis : Yardımlarınız için çok teşekkürler, Bay Lenon.

Cevap B

#17. Listen again and circle the correct ones. (Tekrar dinleyin ve doğru olanları işaretleyin)

The burglar is middle aged. He is plump. He has got green eyes. His hair is curly.
Hırsız orta yaşlı. Kilolu. Yeşil gözleri var. Saçları kıvırcık.

#18. Listen again and match the words with the pictures. (Tekrar dinleyin ve resimdeki kelimeleri karşılaştırın.)
1) c
2) b
3) a

#19. Choose one of the burglars in exercise 16 and describe him. (Egzersiz 16’da hırsızlardna birini bulun ve onu tarif edin.)
# Öğrencinin kendi cevabı.

#20. Work in pairs. Student A is the policeman. Student B is the witness. Make a similar dialogue as in exercise 16. (Çift olarak çalışın. A öğrencisi polis. B öğrencisi ise tanık. 16’dakine benzer diyalog yapın.)
# Öğrencinin kendi cevabı.

#21. You have two pen friends from England (Robbie) and Spain (Adriana). Look at the information and compare them.

İngiltere’den Robbie ve İspanya’dan Adriana adında iki adet mektup arkadaşın var. Bilgilerine bak ve onları karşılaştır.
# Öğrencinin kendi cevabı.
Örnek Cevap : Robbie is more outgoing than Adriana. Adriana is very generous. Adriana is more active than Robbie.