7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 10. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 7. sınıf ingilizce planets ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# 1. Are you interested in planets? What do you know about the solar system? (Gezegenlere ilgin varmı? Güneş sistemi hakkında ne biliyorsun?)

# Öğrencinin Kendi Cevabı

# 2. Read the information below and label the planets in exercise 1. (Aşağıdaki bilgileri okuyun ve egzersiz 1’deki gezegenlerin adını yazın.)

1) f (Mars) 
2) d (The Earth) 
3) g (Saturn) 
4) c ( Neptune)
5) h (Uranus) 
6) e (Jupiter) 
7) i (Venus) 
8) b (Mercury)
9) a (The sun) 
# 3. Look at the table. Make some comparisons. (Tabloya bakın. Bazı kıyaslamalar yapın.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı
# Uranus has shorter diameter than Jupiter and Saturn.
# Saturn is heater than Uranus.
# Jupiter has got more moons than Saturn and Uranus.

# 4. What do you know about the planets? Choose a planet. Draw and colour it. Write some facts about it. Tell about it to your friends. (Gezegenler hakkında ne biliyorsun? Bir gezegen seç. Çiz ve renklendir. Onun hakkında bazı gerçekler yaz. Arkadaşlarına bahset.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı

# 5. Work in pairs. Take some notes about your friend’s planet in exercise 4 by asking him / her questions. Compare it with your planet and talk about it.(Çift olarak çalışın. Arkadaşına sorular sorarak egzersiz 4’deki arkadaşının gezegeni hakkında bazı notlar al. Senin gezegeninle onu karşılaştır ve onun hakkında konuş.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı

# 6. What do you know about the solar system? Do the questionnaire. (Güneş sistemi hakkında ne biliyorsun? Anket oluştur.)

a. gas giant
b. meteor
c. meteor shower
d. satellite
e. universe
f. space junk
g. comet
h. space shuttle

# 7. Check your answers with your teacher. Write the true answers under the pictures. (Öğretmeninle cevaplarını kontrol et. Resimlerin altındaki doğru cevapları yaz.)

1) b (meteor)
2) c (meteor shower)
3) e (universe)
4) a (gas giant)
5) f (space junk)
6) d (satellite)
7) h (space shuttle)
8) g (comet)

# 8. Look at the pictures and talk about the differences between these two satellites. (Resimlere bak ve iki uydu arasındaki fark hakkında konuş.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı

# 9. Listen to Anny and Edward. What are they talking about? Choose the correct option. (Anny ve Edward dinleyin. Ne hakkında konuşuyorlar? Doğru seçeneği seçin.)

b. man-made satellites

# 10. Listen again. Whose idea is it, Anny’s or Edward’s? Write his/her name. (Tekrar dinleyin. Bu kimin fikri, Anny mi yoksa Edward’ınmı? İsmini yaz.)

a. Satellites are harmful for our planet. Edward’s

b. Satellites have a lot of advantages to make our life easier. Anny’s

# 11. Listen again and answer the questions. (Tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.)

a. What is Anny reading?
b. Can satellites collect data more quickly?
c. What are satellites creating around our planet?
d. Do we use satellites for weather forecast and communication?
e. What are satellites beaming?

# Cevaplar : 
a. She is reading an article about the man-made satellites.
b. Yes, they can.
c. They are creating a huge amount of floating space junk around our planet.
d. Yes, we do.
e. They are beaming TV and phone call signals.

# 12. Who do you agree with, Edward or Anny? Why do you agree with him/ her? Give some reasons and write a paragraph about it. (Sen kiminle aynı fikirdesin, Edward’mı Anny’mi? Neden onunla aynı fikirdesin? Bazı sebepler söyle ve onun hakkında bir paragraf yaz.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı

# 13. What do you know about the latest discoveries in the solar system? Tell about them to your classmates. (Güneş sistemindeki son keşifler hakkında ne biliyorsun? Sınıf arkadaşlarına onlardan bahset.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı

# 14. What do you know about the latest discoveries in the solar system? Tell about them to your classmates. (Güneş sistemindeki son keşifler hakkında ne biliyorsun? Sınıf arkadaşlarına onlardan bahset.)

# 1. c (Does the ninth planet really exist in our solar system?
# 2. b (When did scientists discover Pluto?)
# 3. a (Is there any water on the surface of Mars?)

# 15. Read the texts again. Answer the questions below. (Yazıları tekrar oku. Aşağıdaki sorulara cevap ver.)

# Cevaplar : 
a. Scientists found some proof about the ninth planet in 2014.
b. They called it ‘Planet X’.
c. Clyde Tombaugh discovered Pluto.
d. He discovered it on February 18, 1930.
e. It began in 2003.
f. NASA sent rovers to Mars to find some evidence of water.

# 16. Search on the Net. Find some information about the latest discoveries in the solar system. Prepare a brochure. Write the times, days and dates about it. Support it with some posters. Present it in the classroom. (İnternette araştırın. Güneş sistemindeki son keşifler hakkında bilgiler bulu. Bir broşür hazırlayın. Zamanı, günleri ve tarihlerini yazın. Posterlerle yazıları destekleyin. Sınıfa sunumunu yapın.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı

# 17. Look at the pictures. What do you know about them? (Resimlere bakın. Onlar hakkında neler biliyorsunuz?)

# Öğrencinin Kendi Cevabı

# 18. Listen to the text about the first space flight to the Moon and fill in the chart with the information below. (Aya ilk uzay uçuşu hakkındaki yazıyı dinleyin ve aşağıdaki tablodaki bilgilere göre doldurun.)

1) d ( July 16, 1969)
2) b ( Neil Armstrong, Michael Collins and Edwin Aldrin)
3) a ( July 20, 1969, nearly at a quarter past eight)
4) e ( Neil Armstrong)
5) g ( July 21, 1969)
6) f ( Thursday, on July 24, 1969)
7) c ( Pacific Ocean)

# 19. Listen again and put the pictures in order. (Tekrar okuyun ve resimleri sıraya koyun.)

# Cevaplar : 
a. 2
b. 1
c. 5
d. 4
e. 3

# 20. Write a paragraph about the first voyage to the Moon. Use the information in exercise 18. Give times, days and dates about it. (Aya ilk yolculuk hakkında bir paragraf yaz. Egzersiz 18’deki bilgileri kullanabilirsin. Zaman, gün ve tarih ver.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı

# 21. Look at the picture. What is the item in the picture? (Resme bak. Resimdeki madde nedir?)

# Cevap: It is a man-made satellite. 

# 22. Read the text and answer the questions. (Yazıyı oku ve sorulara cevap ver.)

a. It is an earth observation satellite. 
b. Yes, it did. 
c. It was launched on December 18, 2012.
d. It is 98 minutes. 

# 23. Make a search on the Net about RASAT. Write a paragraph about it. Give time, days and dates. (RASAT hakkında interentte bir araştırma yap. Onun hakkında bir paragraf yaz. Zaman, gün ve tarihleri yaz.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı

# 24. Look at the information in exercises 22 and 23. Tell about the differences between Göktürk 2 and RASAT. Make some comparisons between them. (Egzersiz 22 ve 23’deki bilgiyi inceleyin. Göktürk 2 ve RASAT arasındaki farkları söyleyin.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı