7. sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için klavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Buradaki 7. sınıf ingilizce biographies ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# 1. Read the text and choose a subject for Mandy’s e-mail. (Yazıyı oku ve Mandy’nin maili için bir konu seç)

a) The best day of my life in Disneyland
b) A boring day in Disneyland

Hi Sally,
You know I am here in Paris for my school trip and I am having a great time here. Yesterday was the best day of my life because I was in Disneyland Park with my school friends, Kevin and Flora. We arrived there at 10 am. We were really excited. There were a lot of things to do. Unfortunately, we could only ride Rock’n Roller Coaster and Space Mountain because the park was very crowded. We couldn’t see Haunted House. Then, Flora and I had some time to buy some souvenirs for my parents and, of course, for you. There was a big parade at 5 pm. It was a great show. All Disney characters were in colourful costumes. We were all happy to see our favourite animated characters. Finally, we were all tired when Disneyland closed doors at 7 pm. It was like a dream and everything was wonderful.
Kiss you…
Your sweet Mandy

Merhaba Sally,
Biliyorsun okul gezim için Paris’te buradayım ve harika zaman geçiriyorum burada. Dün hayatımın en güzel günüydü çünkü en iyi okul arkadaşlarım, Kevin ve Flora ile Disneyland Parkındaydım. Sabah 10’da oraya vardık. Gerçekten heyecanlıydık. Yapacak çok şey vardı. Maalesef, sadece hızlı tren ve uzay dağına binebildik çünkü park çok kalabalıktı. Perili evi göremedik. Sonra, Flora ve ben annemler ve tabiki senin için hatıra birşeyler almak için zamanımız vardı.  Saat akşam 5’de büyük bir gösteri vardı. Harika bir şovdu. Bütün Disney karakterleri renkli kostümler içindeydi. Hepimiz çok mutluyduk favori anime karakterlerini gördüğümüz için. Son olarak, Disneyland saat 7’de kapıları kapandığında hepimiz yorgunduk. Rüya gibiydi ve herşey mükemmeldi.
Öpüyorum seni…
Tatlım Mandy

Cevap : a. The best day of my life in Disneyland

# 2. Guess the meaning of souvenirs, costume, roller coaster. Match them with the pictures. (Hatıra, kostüm, hızlı tren anlamlarını tahmin et. Resimle onları karşılaştır.)

a) Costume (Kostüm)
b) Roller Coaster (Hızlı Tren)
c) Souvenirs (Hatıra)

# 3. Read the text in exercise 1 again. Write true (T) or false (F). (Egzersiz 1’deki yazıyı oku. Doğru (T) ve ya Yanlış (F) yaz)

a) Sally is in Paris. (F)
b) Mandy was in Disneyland Park yesterday. (T)
c) Mandy was with Kevin and Flora. (T)
d) Mandy could see Haunted House. (F)
e) There was a big parade of Disney characters at 7 pm. (F)

# 4. Read the text in exercise 1 again. Match the questions with their answers. (Egzersiz 1’deki yazıyı tekrar oku. Cevaplarla soruyu karşılaştır.)

1) Where is Mandy now? —- She is in Paris. 
2) Where was she yesterday? —  She was in Disneyland. 
3) Who was she with? — She was with her friends. 
4) What time was the parade? — It was at 5 pm. 

# 5. Work in pairs. Ask and answer questions about Mandy’s day in Disneyland. (Çift olarak çalışın. Disneyland’daki Mandy’nin günü hakkındaki soru sor ve sorulara cevap ver.)

Öğrencenin kendi cevabı. Bir öğrenci soru soracak mesela 

Öğrenci 1 : When was the best day of her life?

Öğrenci 2 : Yesterday was the best day of her life.

# 6. Talk about the best day of your life. (Hayatınızın en iyi günü hakkında konuşun.)

a) Where were you? — I was Antalya
b) When were you there? – I was last summer
c) Who were you with? – I was with my family
d) Why was it the best day of your life? Give some reasons. — It was the best day of my life because I was in Kemer with my family.

# 7. Do you know the man in the picture? Where is he? (Resimdeki adamı tanıyormusunuz? O kim?)

He is Aziz Sancar and he is in the Nobel Prize ceremony.

# 8. Read the paragraphs about Aziz Sancar. Put them into the correct order. Make a meaningful text. (Aziz Sancar hakkındaki paragrafı oku. Onları doğru sıraya koy. Anlamlı bir yazı oluştur.)

C) Aziz Sancar was born in Savur, Mardin on September 8, 1946. He was the seventh of eight children of an ordinary family. He grew up in Savur and stayed there until 1963. His father, Abdülgani Sancar, was a farmer. He was illiterate but he was eager to educate his children
E) Aziz Sancar started his educational life in a school in his hometown. He was a brilliant student at school. He was ambitious to complete his education. He studied hard and he graduated from Mardin High School in 1963. Then, he moved to İstanbul alone to make a university degree at the area of medicine. In 1969, he finished İstanbul University and turned back to his hometown to work at a hospital.
A) Aziz Sancar had great passion to study in the area of Molecular Biology. He wanted to make research on DNA repair. In 1971, he won the scholarship of TÜBİTAK and went to the USA. He studied at the University of Texas and Yale University. In 1997, he went to the University of North Carolina and he met Gwen Boles. They got married. They had a daughter.
D) Sancar had an extraordinary life. It is full of successes and awards. 2015 was an unforgettable year for him because he took the Nobel Prize in Chemistry along with his two colleagues, Tomas Lindahl and Paul L. Modrich. Sancar
B) Aziz Sancar is a great scientist. He is the honour of Turkey. We are proud of him. Thank you, Aziz Sancar.

# 9. Read the text and fill in the blanks. (Yazıyı oku ve boşlukları doldur.)

a) Aziz Sancar was born on September 8, 1946.
b) He grew up in Savur, Mardin and stayed there until 1963.
c) He graduated from Mardin High School in 1963.
d) He got married to Gwen Boles.
e) Aziz Sancar took the Nobel Prize in Chemistry along with his two colleagues, Tomas Lindahl and Paul L. Modrich.

# 10. Read the text again. Answer the questions. (Yazıyı tekrar oku. Soruları cevapla)

a) Was Aziz Sancar brilliant at school? — Yes, he was. 
b) Where did he start his educational life? — He started his educational life in a school in his hometown. 
c) Why did he move to İstanbul? — He moved to İstanbul to make a university degree. 
d) Why was the year 2015 unforgettable for him? — It was unforgettable for him because he took the Nobel Prize in Chemistry. 

# 11. Skim the text and complete the blanks using the information below. (Yazıya göz gezdirin ve aşağıdaki bilgileri kullanarak boşlukları doldurun.)

1. 2015 NOBEL PRIZE IN 2. Chemistry “for mechanistic studies of 3. DNA repair” “For the greatest benefit to mankind” Aziz Sancar Prize share 4. 1 / 3 Born: 1946 in Savur, Turkey

# 12. Write a paragraph about Barış Manço. (Barış Manço hakkında bir paragraf yazın.)

Barış Manço was a musician and a programme producer. He was born on January 2, 1943 in İstanbul. He graduated from Şişli Terakki High School. He moved to Belgium to study at Royal Academy of Arts. He came back to Turkey in 1970. He got married to Lale Manço in 1978. They raised two children. He produced a programme called ‘From 7 to 77 with Barış Manço’. It was a family and children oriented programme. He won awards ‘International Culture and Peace Award’ from Japan in 1991 and ‘Highest Honour of Art’ from Japan again in 1995. He died on January 31, 1999. 

# 13. Do you know any of these characters in the picture? Which one is your favourite? Did you watch any films of these characters? (Resimdeki karakterlerden herhangi birini biliyormusun? Hangisi senin favorin? Bu karakterlerden herhangi birinin filmini izledinmi?)

Öğrencinin kendi cevabı – Örnek olarak

I know Donald Duck. My favourite character is Donald Duck. Yes i watch a lot of films of Donald Duck.

# 14. Listen and find who is talking. (Dinle ve kimin konuştuğunu bul)

Cevap a. Mickey Mouse

# 15. Listen again and circle the correct option. (Tekrar dinle ve doğru seçeneği yuvarlak içine al.)

a) Mickey Mouse / Walt Disney was born on November 18, 1928.
b) Walt Disney was a great filmmaker / the world’s first animated character
c) Until 1935 / 1955, Mickey Mouse appeared black and white on the screen.
d) Walt Disney opened an amusement park in New York / Los Angeles.

# 16. Listen to the dialogue between the reporter and Mickey Mouse. They are on a radio programme. Who are they talking about? (Muhabir ve Mickey Mouse arasındaki konuşmayı dinle. Bir radyo programındalar. Kim hakkında konuşuyorlar?)

Cevap Walt Disney

# 17. Listen again and put the pictures in order. (Tekrar oku ve resimleri sıraya koy.)

1) c
2) d
3) a
4) b

# 18. Listen again and fill in the blanks with the words in bubbles (Tekrar oku ve konuşma balonlarındaki kelimelerle boşlukları doldur.)

Walt Disney 1. was born in 1901. He had 2 . an extraordinary ability. He could draw 3. fantastic pictures . He started his first film company 4.in 1922 . Then, he opened his own amusement park 5. in 1955. He 6. won 32 Academy Awards during his lifetime.

# 19. Look at the pictures and tell the story of the Brown family. What happened yesterday? (Resimlere bak ve Brown ailesinin hikayesini anlat. Dün ne olmuş?)

1) The Browns were ready to leave the house. 
2) They left the house. 
3) Mr. Brown forgot the plane tickets on the table at home. 
4) They took a taxi to the airport. 
5) They arrived at the airport but Mr. Brown couldn’t find the tickets in his pocket. 
6) They couldn’t get on the plane. 

# 20. Match the sentences with the pictures in exercise 19. (Egzersiz 19’daki resimlerle cümleleri karşılaştır.)

a) They took a taxi to the airport. 4
b) The Browns were ready to leave the house. 1
c) They arrived at the airport but Mr. Brown couldn’t find the tickets in his pocket. 5
d) They couldn’t get on the plane. 6
e) They left the house. 2
f) They left the house. 3

# 21. Look at the pictures and make a different ending for the story. (Resimlere bakın ve farklı biten bir hikaye yapın.)

1) Mr. Brown put the tickets in his pocket.
2) They took a taxi to the airport.
3) They arrived at the airport and passed through the ticket check.
4) They got on the plane.