7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 7. sınıf ingilizce television ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# 1. Match the pictures with types of television programmes. (Televizyon programları çeşitleriyle resimleri karşılaştırın.)

1) sitcoms
2) talk shows
3) series
4) quiz shows
5) commercials
6) reality shows
7) discussions
8) cartoons
9) news

# 2. Give examples to TV programmes. (Tv programlarına örnekler verin.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı : I like talk shows and watch Beyaz Show. 

# 3. Read the sentences and write the types of TV programmes. (Cümleleri okuyun ve TV programı çeşitlerini yazın.)

1) sitcom
2) news
3) soap opera
4) talk show
5) quiz show
6) reality show
7) discussion

# 4. Listen. What is Jenny’s favourite TV programme? (Dinle. Jenny’nin favori TV programı nedir?)

# Cevap : The Vampire Diaries

# 5. Listen again. Which TV programmes can you hear in the dialogue? (Tekrar dinle. Diyalogda hangi TV programlarının ismini duyabiliyorsun?)

# Cevap : series, talk shows, quiz shows, reality shows

# 6. Listen again. Write true (T) or false (F) for the statements below. (Tekrar dinleyin. Doğru(T) veya yanlış(f) diye aşağıdaki açıklamalara yazın.)

a) Brendon watched the Vampire Diaries last night. F
b) Jenny prefers quiz shows to series. F
c) ’The Big Brother’ is a reality show. T
d) Brendon prefers talk shows to reality shows. F

# 7. Work in pairs. Make a similar dialogue as in exercise 4 and act it out.(Çift olarak çalışın. Egzersiz 4’dekine benzer diyalog yapın ve canlandırın.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı 

# 8. Ask your friends the questions in the questionnaire and fill in the chart with their answers. (Arkadaşlarına anketlerdeki soruları sor ve çizelgeyi onların cevaplarına göre doldur.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı 

# 9. Write your answers in exercise 8 in sentences. (Egzersiz 8’deki cümlelerdeki cevaplarını yaz.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı 

# 10. Report two answers from the questionnaire to the class. (Sınıfa anketten iki cevabı ilet.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı 

# 11. Read and guess. Who is a couch potato? Why? (Sınıfa anketten iki cevabı ilet.)

# Cevap : Greg is a couch potato because he watches TV long hours, skipping meals and eating snacks.

# 12. Read the texts again. Answer the questions. (Yazıları tekrar okuyun. Soruları cevaplayın.)

a) Does Greg prefer watching TV in his free time? – Yes, he does. 
b) Who sometimes skips meals? – Greg does. 
c) Does Alice watch TV long hours? – No, she doesn’t. 
d) What does Alice do in her free time? – She reads books, plays the guitar and sings. 

# 13. Answer the questions for the quiz ‘Are You A Couch Potato?’. (“Televizyon bağımlısımızın” adlı testteki soruları cevaplayın.)

1) Günde kaç saat TV izliyorsun?
2) Okuldan sonra ne yapıyorsun?
3) Ne sıklıkla fiziksel egzersiz yapıyorsun?
4) Genellikle ne yiyorsun?
5) Yemeğini TV show’a ayarlıyormusun?
6) Daha büyük bir televizyon istiyormusun?
7) TV izlemek için yemeklerini atlıyormusun?
8) TV izlemek için geç saatlere kadar kalıyormusun?
9) Reklamları izliyormusun?
10) Anne ve baban çok fazla TV izlediğini düşünüyorlarmı?

Sonuç: Eğer a, seçeneği diğerlerinden fazlaysa, sen bir TELEVİZYON BAĞIMLISISIN.

# 14. Read the texts about people’s preferences on TV programmes and match them with the pictures. (İnsanların TV programlarındaki tercihleri hakkındaki yazıları okuyun ve onları resimlerle karşılaştırın.)

1) a
2) b
3) a

# 15. Read the texts again. Answer the questions. (Yazıları tekrar okuyun. Soruları cevaplayın.)

a) Who watched a talk show? What was it like? – Thomas watched a talk show. It was very educational. 
b) Who watched a sitcom? What was it like? – Sharon watched a sitcom. It was really amusing. 
c) Who watched a soap opera? What was it like? – Claire watched a soap opera. It was very emotional. 

# 16. Choose a TV programme you watched and write about it. Answer these questions. (İzlediğiniz bir TV programı seçin ve onun hakkında yazın. Bu sorulara cevap verin.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı : 

# 17. Listen and choose the correct movie poster. (Dinleyin ve doğru film afişini seçin.)

# Cevap :  a – Avengers, Age of Ultron

# 18. Listen again and fill in the blanks with the words below. (Tekrar okuyun ve aşağıdaki kelimelerle boşlukları doldurun.)

1) director
2) Chris Hemsworth
3) appear
4) 2015
5) in English
6) 1. 5 billion dollars
7) parent control

# 19. Answer the questions. (Soruları cevaplayın.)

a) Who is the director of the film? – Joss Whedon is the director of the film. 
b) Why should you watch it in English? – Because it will be more enjoyable and exciting for us. 
c) How much money did the film make? – 1. 5 billion dollars
d) How old must you be to watch it without your parents? – We must be over 13 years old to watch it without our parents. 

# 20. Look at the information and write about the movie. (Bilgileri gözden geçir ve film hakkında yaz.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı :