7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 7. sınıf ingilizce superstitions ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# 1. Look at the pictures and choose the best title for them. (Resimlere bakın ve onlar için en iyi başlığı seçin.)

a) Fortune Telling (falcılık)

# 2. Look at the pictures in exercise 1 and match them with these phrases. (Egzersiz 1’deki resimlere bakın ve bu ifadelerle onları karşılaştırın.)

a) fortune cookies 3 (içinden fal çıkan kurabiyeler)
b) coffee reading 4 (kahve falı)
c) palm reading 2 (el falı)
d) tarot reading 1 (tarot falı)

# 3. What do you think about fortune tellers? Do you believe in them or do you think they are lying? (Falcılar hakkında ne düşünüyorsun. Onlara inanıyormusun ya da yalan söylediklerini mi düşünüyorsun?)

# Öğrencinin Kendi Cevabı – I believe in fortune tellers. I think they don’t lie to people. I have visited one of them. She read tarot cards. 

# 4. Look at the photo and guess what they are doing. (Resme bak ve ne yaptıklarını tahmin et.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı – I think she read tarot cards. She believe fortune tellers. She is making predictions about her.

# 5. Listen to the dialogue. What would Sue like to do? Will she do it? (Diyaloğu dinleyin. Sue ne yapmaya çalışın? Yapacakmı?)

# She would like to study abroad. She won’t do it.

# 6. Listen again and put tick (√) for ‘Yes’ answers and put (X) for ‘No’ answers (Tekrar dinleyin ve ‘Evet” cevapları için (√) tik işareti ‘Hayır’ cevapları için (X) koyun.)

1) Will I study abroad? No
2) Will I have a good job? Yes
3) Will I marry? Yes
4) Will I be happy in my marriage? Yes

# 7. Make a similar dialogue using the questions in exercise 6. (Egzersiz 6’daki soruları kullanarak benzer bir diyalog oluşturun.)

Ahmet# Will you go to abroad this summer?
Mehmet# Yes
Ahmet# Will you study in Ankara?
Mehmet# No, I want to study in İstanbul.
Ahmet# Will you marry until 30.
Mehmet# Yes

# 8. Look at the picture and write a short dialogue as in exercise 5.(Resme bak ve egzersiz 5’deki gibi kısa bir diyalog yaz.)

Me # How many children will I have?
Fortune teller # You will have 3 children.
Me # Will I be successful in my career?
Fortune teller # Yes, you will.
Me # Will I have a healthy life?
Fortune teller # Yes, you will.
Me # Will I be happy in my relationship?
Fortune teller # No, you won’t.

# 9. Read the sentences. Do you agree with them? If no, what do you think?(Cümleleri okuyun. Onlarla aynı fikirdemisin? Eğer hayır ise, ne düşünüyorsun?)

# – We won’t do housework. Robots will do it.
# – No, I don’t think because robots doesn’t do all of housework.
# – Internet will probably become more popular.
# – Yes, i think so.
# – We won’t cook. We will use food tablets.
# – No, I don’t think because it’s not healthy.
# – We won’t go to work. We will do everything via computers.
# – Yes, i think so.
# – We won’t go to school. We will probably learn via computers.
# – No, i don’t think because it’s not good for relationship.
# – People will be healthier and live longer.
# – No, i don’t think because we eat gdo foods.

# 10. Read the sentences again. Write true (T) or false (F) for the statements below. (Cümleleri tekrar okuyun. Aşağıdaki ifadelere (T) doğru ya da (F) yanlış yazın.)

a) Robots will do the housework. (T)
b) Students will go to school.  (F)
c) People will live longer.  (T)
d) We won’t cook because we will eat in the restaurants. (F)
e) People won’t go to work. (T)

# 11. Look at the photos and write predictions about the future.  (Resimlere bakın ve gelecek hakkında tahminlerde bulunun.)

1) Robots will do all the housework.
2) People will travel into space.
3) Population will increase much more.
4) There will be flying cars.
5) Internet will be more popular.

# 12. Look at the superstitions and tick (√) the ones you know and tell about them. (Batıl inançlara bak ve bildiklerine (√) tik koy ve onları açıkla.)

1) Friday the thirteenth. (It brings bad luck.)
2) opening an umbrella indoors. (It brings bad luck.)
3) four-leaf clover (It brings good luck.)
4) seeing a black cat (It brings bad luck.)
5) walking under a ladder (It brings bad luck.)
6) blue beads ( It brings good luck.)
7) whistling at night ( It brings bad luck.)
8) spilling salt (It brings bad luck.)
9) horseshoe (It brings good luck.)
10) cutting nails at night (It brings bad luck.)

# 13. Match the photos in exercise 12 with the phrases. (Egzersiz 12’deki resimleri uygun cümlelerle karşılaştır.)

a) 5
b) 4
c) 10
d) 9
e) 8
f) 3
g) 1
h) 2
i) 7
j) 6

# 14. Listen and tick (√) the words you hear. (Dinle ve duyduğun kelimelere (√) tik koy.)

Cevap : ladder – black cat – number 13

# 15. Listen again and put the pictures in order. (Tekrar dinleyin ve resimleri sıraya koyun.)

1) d
2) a
3) b
4) c

# 16. Read the text. What is it about? Circle the correct option. (Yazıyı okuyun. Ne hakkında? Doğru seçeneği yuvarlak içine alın.)

Cevap B : Superstitions in different countries

# 17. Read the text again. Write the country names under the pictures. (Yazıyı tekrar okuyun. Resimlerin altına ülke isimlerini yazın.)

a) China 
b) Britain
c) the USA 
d) Britain
e) Turkey and Britain
f) Britain
g) 1Turkey
h) urkey and China
i) Australia

# 18. Complete the dialogue with the sentences below. (Aşağıdaki cümlelerle diyaloğu tamamlayın.)

1) b You should carry charms with you. 
2) c We shouldn’t pass someone on the stairs. 
3) a You should buy a lottery ticket. 

# 19. Read the dialogue again. Answer the questions. (Diyaloğu tekrar okuyun. Sorulara cevap verin.)

a) Steve is unlucky nowadays.
b) You should carry charms for good luck in Turkey.
c) Passing someone on the stairs is unlucky in Britain
d) No, she doesn’t.