7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 7. sınıf ingilizce environment ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# 1. Look at the pictures. What are they about? (Resimlere bakın. Ne hakkındalar?)

# Cevap : Environmental problems

# 2. Listen to the people talking about the environmental problems. Match the names with problems.(Çevre sorunları hakkında konuşan insanları dinleyin. Sorunları isimleriyle karşılaştırın.)

1) c
2) a
3) d
4) b

# 3. Listen and match the names with photographs. (Dinleyin ve fotoğrafları isimleriyle karşılaştırın.)

1) a
2) b
3) d
4) c

# 4. Listen again and answer the questions. (Tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.)

a. Global warming
b. Water pollution
c. Deforestation
d. Human beings / People

# 5. Read the newspaper captions. What are the environmental problems? (Gazete manşetlerini okuyun. Çevre sorunları neler?)

a. air pollution
b. water pollution 
c. deforestation 

# 6. Read the newspaper articles and write true (T) or false (F) for the statements below. (Gazete başlıklarını okuyun ve aşağıdaki ifadelere göre (t) doğru ya da (y) yanlış yazın.)

a. The carbon dioxide is warming the Earth’s temperature. (T)
b. They can use the river water to wash vegetables and fruits. (F)
c. Nearly half of the Amazon forest disappeared in forty years. (T)

# 7. Look at the dialogue below. Make similar dialogues using the phrases below. (Aşağıaki diyaloglara bakın. Aşağıdaki ifadeleri kullanarak benzer diyaloglar yapın.)

# Öğrencinin kendi cevabı :

# Öğrenci A : What should we do for our environment?
# Öğrenci B : We must use public-transportaion.
# Öğrenci A : Why?
# Öğrenci B : Because we need eco-friendly technology.

# 8. Look at the pictures and guess what they are about. (Resimlere bakın ve ne hakkında olduklarını tahmin edin.)

# Planting trees

# 9. Listen and put the pictures in order. (Dinleyin ve resimleri sıraya koyun.)

1) b
2) c
3) a
4) d

# 10. Do you know how to make NATURAL CLEANERS at home? Work in pairs. Look at the pictures. Ask and answer about the process. (Evde doğal temizleyiciler nasıl yapılır biliyormusun? Çift olarak çalışın. Resimlere bakın. Süreç hakkında soru sorun ve cevap verin.)

# Önerilen cevap :
1. What should I do first?
2. First, mix the washing soda and the borax in a bottle.
3. What is the next step?
4. Then, add some soap in it.
5. What is the last step?
6. Finally, put some warm water and shake them all together.

# 11. Do you know how to make a lava lamp? Look at the pictures and write a short description. (Nasıl lav lambası yapılır biliyormusun? Resimlere bak ve kısa bir açıklama yaz.)

# Önerilen cevap : First, put some oil in a bottle and add some water in it. Then, put food colouring and vitamin C tablet in it. Finally, shake it.

# 12. Look at the posters. Match them with environmental problems. (Posterlere bak. Onları çevre sorunlarıyla karşılaştır.)

1. b
2. a
3. d
4. c

# 13. Look at the pictures. Identify the environmental problems. Write slogans for them. (Resimlere bak. Çevre sorunlarını tanımla. Onları için sloganlar yaz.)

# Öğrencinin cevabı.