Biyoloji Müfredatı ve Konuları 2023-2024 MEB **Yeni**

9. Sınıf Biyoloji Konuları
1. Ünite Yaşam Bilimi Biyoloji
1.1 Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
Bilim ve bilimsel bilginin özelliklerini biyoloji ile ilişkilendirerek açıklar.
Biyoloji ile ilgili bir problemin çözümünde bilimsel çalışma basamaklarını uygular.
Biyolojinin tarihsel gelişim sürecine katkı sağlayan bilim insanlarını tanır.
Biyolojinin günlük hayatta karşılaşılan sorunların çözümüne sağladığı katkılara dair çıkarımlarda bulunur.

1.2 Canlıların Ortak Özellikleri
Canlıların ortak özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

1.3 Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.

2. Ünite Hücre
2.1 Hücre
Hücre modeli üzerinde hücresel yapıları ve görevlerini açıklar.
Hücre zarından madde geçişini deneylerle açıklar.
Farklı hücre örneklerini karşılaştırır.

3. Ünite Canlılar Dünyası
3.1 Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması
Canlıların çeşitliliğinin anlaşılmasında sınıflandırmanın önemini açıklar.
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar.

3.2 Canlı Âlemleri ve Özellikleri
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar.
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar.
Virüslerin genel özelliklerini açıklar.

10. Sınıf Biyoloji Konuları
1. Ünite Hücre Bölünmeleri
1.1 Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar.
Mitozu açıklar.
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.

1.2 Mayoz ve Eşeyli Üreme
Mayozu açıklar.
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar.

2. Ünite Kalıtımın Genel İlkeleri
2.1 Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular.

3. Ünite Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
3.1 Ekosistem Ekolojisi
Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar.
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder.
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar.

3.2 Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
Birey olarak çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki rolünü sorgular.
Çevremizde ve dünyada çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur.

3.3 Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar.
Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular.
Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çözüm önerilerinde bulunur.

11. Sınıf Biyoloji Konuları
1. Ünite İnsan Fizyolojisi
1.1 Sinirler, hormonlar ve homeostazi
Sinir sistemini oluşturan yapı ve organların görev ve işleyişini açıklar.
Endokrin bezleri ve salgıladıkları hormonları açıklar.
Homeostazinin sağlanmasında sinir sisteminin ve hormonların rolüyle ilgili çıkarımlarda bulunur.
Sinir sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
Sinir sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar.
Duyu organlarının sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.

1.2 Destek ve Hareket Sistemi
Destek ve hareket sistemini oluşturan yapıların görev ve işleyişini açıklar.
Destek ve hareket sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
Destek ve hareket sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.

1.3 Sindirim Sistemi
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görev ve işleyişini açıklar.
Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
Sindirim sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.

1.4 Dolaşım Sistemleri
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
Lenf dolaşımını açıklar.
Dolaşım sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
Dolaşım sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal koruma mekanizmalarını açıklar.

1.5 Solunum Sistemi
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görev ve işleyişini açıklar.
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar.
Solunum sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
Solunum sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.

1.6 Boşaltım Sistemi
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organların görev ve işleyişini açıklar.
Boşaltım sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
Boşaltım sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Boşaltımın homeostazi açısından önemini açıklar.

1.7 Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Üreme sistemini oluşturanyapı ve organların görev ve işleyişini açıklar.
Üreme sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar.

2. Ünite Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
2.1 Komünite Ekolojisi
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar.
Komünitede tür içi ve türler arasındaki rekabeti örneklerle açıklar.
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar.
Komünitelerdekisüksesyonu örneklerle açıklar.

2.2 Popülasyon Ekolojisi
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder.

12. Sınıf Biyoloji Konuları
1. Ünite Genden Proteine
1.1 Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
Nükleik asitlerin keşif sürecini özetler.
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar.
Hücre içerisinde genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar.
DNA’nın kendini eşlemesini açıklar.

1.2 Genetik şifre ve Protein sentezi
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar.
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji kavramlarını açıklar.
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar.
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının insan hayatına etkisini değerlendirir.

2. Ünite Canlılarda Enerji Dönüşümleri
2.1 Canlılık ve Enerji
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar.

2.2 Fotosentez
Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular.
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar.
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir.
Fotosentez hızını etkileyen faktörlerle ilgili deney tasarlar.

2.3 Solunum
Hücresel solunumun canlılar için önemini açıklar.
Hücresel solunumun glikoliz evresini açıklar.
Fermentasyonu günlük hayattan örnekler ile açıklar.
Oksijenli solunum sürecini şema üzerinde açıklar.
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney tasarlar.
Fotosentez ve solunum ilişkisi ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

3. Ünite Bitki Biyolojisi
3.1 Bitkilerin Yapısı
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar.
Bitki büyümesinde hormonların etkisini açıklar.
Bitkilerde hareket çeşitlerini örneklerle açıklar.
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği deney tasarlar.

3.2 Bitkilerde Madde Taşınması
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar.
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar.
Bitkilerde fotosentez ürünlerinin taşınma mekanizmasını açıklar.
Bitkilerde su ve madde taşınması ile ilgili deney tasarlar.

3.3 Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çiçeğin kısımlarını ve bu kısımların görevlerini açıklar.
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar.
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar.
Dormansi ve çimlenme arasında ilişki kurar.

4. Ünite Canlılar ve Çevre
4.1 Canlılar ve Çevre
Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar.
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir.