Fen Bilimleri Müfredat ve Konular 2017-2018

3. Sınıf Fen Bilimleri Konular
1.Gezegenimizi Tanıyalım (Dünya ve Evren)
Dünya’nın Şekli
Dünya’nın Yapısı

2. Beş Duyumuz / Canlılar ve Yaşam (Canlılar ve Yaşam)
Duyu Organları ve Görevleri

3. Kuvveti Tanıyalım (Fiziksel Olaylar)
Varlıkların Hareket Özellikleri
Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma

4. Maddeyi Tanıyalım / Madde ve Doğası
Maddeyi Niteleyen Özellikler
Maddenin Halleri

5. Çevremizdeki Işık ve Sesler (Fiziksel Olaylar)
Işığın Görmedeki Rolü
Işık Kaynakları
Sesin İşitmedeki Rolü
Çevremizdeki Sesler

6. Canlılar Dünyasına Yolculuk / Canlılar ve Yaşam
Çevremizdeki Varlıları Tanıyalım
Ben ve Çevrem

7. Elektrikli Araçlar (Fiziksel Olaylar)
Elektrikli Araç-Gereçler
Elektrik Kaynakları
Elektriğin Güvenli Kullanımı

4. Sınıf Fen Bilimleri Konular
1. Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünya ve Evren)
Yer Kabuğunun Gizemi
Dünyamızın Hareketleri

2. Besinlerimiz (Canlılar ve Yaşam)
Besinler ve Özellikleri

3. Kuvvetin Etkileri (Fiziksel Olaylar)
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri
Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet

4. Maddenin Özellikleri (Madde ve Doğası)
# Maddeyi Niteleyen Özellikler
Maddenin Ölçülebilir Özellikleri
Maddenin Hâlleri
Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi
Saf Madde ve Karışım
Işık Kirliliği
Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri
Ses Kirliliği

5. Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Fiziksel Olaylar)
Aydınlatma Teknolojileri
Uygun Aydınlatma

6. İnsan ve Çevre (Canlılar ve Yaşam)
Bilinçli Tüketici

7. Basit Elektrik Devreleri (Fiziksel Olaylar)
Basit Elektrik Devreleri

8. Fen ve Mühendislik Uygulamaları (Uygulamalı Bilim)
Uygulamalı Bilim

5. Sınıf Fen Bilimleri Müfredat ve Konular
1. Güneş, Dünya ve Ay (Dünya ve Evren)
Güneş’in Yapısı ve Özellikleri
Ay’ın Yapısı ve Özellikleri
Ay’ın Hareketleri ve Evreleri
Güneş, Dünya ve Ay

2. Canlılar Dünyası (Canlılar ve Yaşam)
Canlıları Tanıyalım

3. Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme (Fiziksel Olaylar)
Kuvvetin Ölçülmesi
Sürtünme Kuvveti

4. Madde ve Değişim (Madde ve Doğası)
Maddenin Hâl Değişimi
Maddenin Ayırt
Isı ve Sıcaklık
Isı Maddeleri Etkiler

5. Işığın Yayılması (Fiziksel Olaylar)
Işığın Yayılması
Işığın Yansıması
Işığın Maddeyle Karşılaşması
Tam Gölge

6. İnsan ve Çevre (Canlılar ve Yaşam)
Biyoçeşitlilik
İnsan ve Çevre İlişkisi

7. Elektrik Devre Elemanları (Fiziksel Olaylar)
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları
Basit Bir elektrik devresinde lamba parlaklığını etkileyen değişkenler

8. Fen ve Mühendislik Uygulamaları (Uygulamalı Bilim)
Uygulamalı Bilim

6. Sınıf Fen Bilimleri Konular
1. Güneş Sistemi ve Tutulmalar (Dünya ve Evren)
Güneş Sistemi
Güneş ve Ay Tutulmaları

2. Vücudumuzdaki Sistemler (Canlılar ve Yaşam)
Destek ve Hareket Sistemi
Sindirim Sistemi
Dolaşım Sistemi
Solunum Sistemi
Boşaltım Sistemi

3. Kuvvet ve Hareket (Fiziksel Olaylar)
Bileşke Kuvvet
Sabit Süratli Hareket

4. Madde ve Isı (Madde ve Doğası)
Maddenin Tanecikli Yapısı
Yoğunluk
Madde ve Isı
Yakıtlar

5. Ses ve Özellikleri (Fiziksel Olaylar)
Sesin Yayılması
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
Sesin Maddeyle Etkileşmesi

6. Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı (Canlılar ve Yaşam)
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Duyu Organları
Sistemlerin Sağlığı

7. Elektriğin İletimi (Fiziksel Olaylar)
İletken ve Yalıtkan Maddeler
Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler

8. Fen ve Mühendislik Uygulamaları (Uygulamalı Bilim)
Uygulamalı Bilim

7. Sınıf Fen Bilimleri Müfredat ve Konular
1. Güneş Sistemi ve Ötesi (Dünya ve Evren)
Uzay Araştırmaları

2. Hücre, DNA ve Bölünmeler (Canlılar ve Yaşam)
Hücre
Mitoz
Mayoz

3. Kuvvet ve Enerji (Fiziksel Olaylar)
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
Enerji Dönüşümleri
Enerji Mühendisliği

4. Saf Madde ve Karışımlar (Madde ve Doğası)
Maddenin Tanecikli Yapısı
Saf Maddeler
Karışımlar
Karışımların Ayrıştırılması
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

5. Işığın Madde ile Etkileşimi (Fiziksel Olaylar)
Işığın Soğrulması
Aynalar
Işığın Kırılması ve Mercekler

6. Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme (Canlılar ve Yaşam)
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Ergenlik ve Sağlık
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

7. Elektrik Devreleri (Fiziksel Olaylar)
Ampullerin Bağlanma Şekilleri

8. Fen ve Mühendislik Uygulamaları
Uygulamalı Bilim

8. Sınıf Fen Bilimleri Müfredat ve Konular
1. Mevsimler ve İklim (Dünya ve Evren)
Mevsimlerin Oluşumu
İklim ve Hava Hareketleri
Yıkıcı Doğa Olayları

2. DNA ve Genetik Kod (Canlılar ve Yaşam)
DNA ve Genetik Kod
Kalıtım
Mutasyon ve Modifikasyon
Adaptasyon
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji

3. Basınç (Fiziksel Olaylar)
Basınç

4. Madde ve Endüstri (Madde ve Doğası)
Periyodik Sistem
Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler
Kimyasal Tepkimeler
Asitler ve Bazlar
Maddenin Isı ile Etkileşimi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi

5. Basit Makineler (Fiziksel Olaylar)
Basit Makineler

6. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi (Canlılar ve Yaşam)
Enerji Dönüşümleri
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
Sürdürülebilir Kalkınma

7. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi (Fiziksel Olaylar)
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
Elektrik Yüklü Cisimler
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

8. Fen ve Mühendislik Uygulamaları (Uygulamalı Bilim)
Uygulamalı Bilim