7. Sınıf Fen Müfredatı ve Konuları 2024-2025

1. Güneş Sistemi ve Ötesi (Dünya ve Evren)
Uzay Araştırmaları
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri

2. Hücre ve Bölünmeler (Canlılar ve Yaşam)
Hücre
Mitoz
Mayoz

3. Kuvvet ve Enerji (Fiziksel Olaylar)
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
Enerji Dönüşümleri
Enerji Mühendisliği

4. Saf Madde ve Karışımlar (Madde ve Doğası)
Maddenin Tanecikli Yapısı
Saf Maddeler
Karışımlar
Karışımların Ayrıştırılması
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

5. Işığın Madde ile Etkileşimi (Fiziksel Olaylar)
Işığın Soğrulması
Aynalar
Işığın Kırılması ve Mercekler

6. Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme (Canlılar ve Yaşam)
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Ergenlik ve Sağlık
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme (Eşeysiz üreme

7. Elektrik Devreleri (Fiziksel Olaylar)
Ampullerin Bağlanma Şekilleri

8. Fen ve Mühendislik Uygulamaları
Uygulamalı Bilim