6. Sınıf Fen Müfredatı ve Konuları 2024-2025

1. Güneş Sistemi ve Tutulmalar (Dünya ve Evren)
Güneş Sistemi
Güneş ve Ay Tutulmaları

2. Vücudumuzdaki Sistemler (Canlılar ve Yaşam)
Destek ve Hareket Sistemi
Sindirim Sistemi
Dolaşım Sistemi
Solunum Sistemi
Boşaltım Sistemi

3. Kuvvet ve Hareket (Fiziksel Olaylar)
Bileşke Kuvvet
Sabit Süratli Hareket

4. Madde ve Isı (Madde ve Doğası)
Maddenin Tanecikli Yapısı
Yoğunluk
Madde ve Isı
Yakıtlar

5. Ses ve Özellikleri (Fiziksel Olaylar)
Sesin Yayılması
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
Sesin Maddeyle Etkileşmesi

6. Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı (Canlılar ve Yaşam)
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Duyu Organları
Sistemlerin Sağlığı

7. Elektriğin İletimi (Fiziksel Olaylar)
İletken ve Yalıtkan Maddeler
Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler

8. Fen ve Mühendislik Uygulamaları (Uygulamalı Bilim)
Uygulamalı Bilim