6. Sınıf Fen Dersi Müfredatı ve Konuları 2023-2024 MEB

6. Sınıf Fen Bilimleri Müfredatı Meb Uyumlu **Yeni**

1. Güneş Sistemi ve Tutulmalar (Dünya ve Evren)
Güneş Sistemi (Güneş sistemi, gezegenler, meteor, göktaşı, asteroit)
Güneş ve Ay Tutulmaları (Güneş tutulması, Ay tutulması)

2. Vücudumuzdaki Sistemler (Canlılar ve Yaşam)
Destek ve Hareket Sistemi (Kıkırdak, kemik ve kemik çeşitleri, eklem ve eklem çeşitleri, kaslar ve kas çeşitleri)
Sindirim Sistemi (Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organlar, fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirim, enzimler, karaciğer, pankreas, karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevleri)
Dolaşım Sistemi (Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organlar, kalbin yapısı ve görevi, kan damarları, büyük ve küçük kan dolaşımı, kan grupları, kan bağışı, dolaşım sistemi)
Solunum Sistemi (Solunum sistemini oluşturan yapı ve organlar, akciğerler)
Boşaltım Sistemi (Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar, böbrekler, böbreklerin görevi)

3. Kuvvet ve Hareket (Fiziksel Olaylar)
Bileşke Kuvvet (Kuvvetin özellikleri (yön, doğrultu, büyüklük), bileşke kuvvet (net kuvvet), aynı doğrultulu ve aynı yönlü kuvvetlerde bileşke kuvvet, aynı doğrultulu ve zıt yönlü kuvvetlerde bileşke kuvvet, dengelenmiş
ve dengelenmemiş kuvvetler.)
Sabit Süratli Hareket (Yol, zaman, sürat ve birimleri, sabit süratli hareketin, yol-zaman ve sürat-zaman grafikleri.)

4. Madde ve Isı (Madde ve Doğası)
Maddenin Tanecikli Yapısı (Tanecikli yapı, boşluklu yapı, hareketli yapı)
Yoğunluk (Yoğunluk, yoğunluk birimi)
Madde ve Isı (Isı iletkenliği, ısı yalıtkanlığı, ısı yalıtımı, ısı yalıtım malzemeleri)
Yakıtlar (Katı yakıtlar, sıvı yakıtlar, gaz yakıtlar, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları.)

5. Ses ve Özellikleri (Fiziksel Olaylar)
Sesin Yayılması (Sesin katılarda yayılması, sesin sıvılarında yayılması, sesin gazlarda yayılması.)
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması (Farklı cisimlerde üretilen seslerin farklılığı, aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulması.)
Sesin Maddeyle Etkileşmesi (Sesin yansıması, sesin soğrulması, ses yalıtımı, akustik uygulamalar.)

6. Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı (Canlılar ve Yaşam)
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler (Sinir sistemi, sinir sisteminin bölümleri, merkezî ve çevresel sinir sistemi, refleks, iç salgı
bezleri, iç salgı bezlerinin görevleri)
Duyu Organları (Duyu organları, duyu organlarının yapıları, duyu organlarının sağlığı, duyu organları arasındaki ilişki)
Sistemlerin Sağlığı (Cücelik, devlik, şeker, guatr, duyu organı hastalıkları, kemik kırılmaları, romatizma, ishal, ülser, kanser, sarılık, anemi, zatürre, grip, böbrek taşı, böbrek yetmezliği, diyaliz, alkol, sigara, organ bağışı, ilk yardım)

7. Elektriğin İletimi (Fiziksel Olaylar)
İletken ve Yalıtkan Maddeler (İletken maddeler, yalıtkan maddeler, iletken ve yalıtkan maddelerin kullanım alanları.)
Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler (Elektriksel direnç, elektriksel direncin bağlı olduğu faktörler (kesit alanı, uzunluk, iletkenin cinsi))

8. Fen ve Mühendislik Uygulamaları (Uygulamalı Bilim)
Uygulamalı Bilim (Günlük hayattan bir problemi tanımlar.)