4. Sınıf Fen Müfredatı ve Konuları 2024-2025

1. Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünya ve Evren)
Yer Kabuğunun Gizemi
Dünyamızın Hareketleri

2. Besinlerimiz (Canlılar ve Yaşam)
Besinler ve Özellikleri

3. Kuvvetin Etkileri (Fiziksel Olaylar)
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri
Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet

4. Maddenin Özellikleri (Madde ve Doğası)
Maddeyi Niteleyen Özellikler
Maddenin Ölçülebilir Özellikleri
Maddenin Hâlleri
Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi
Saf Madde ve Karışım
Işık Kirliliği
Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri
Ses Kirliliği

5. Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Fiziksel Olaylar)
Aydınlatma Teknolojileri
Uygun Aydınlatma

6. İnsan ve Çevre (Canlılar ve Yaşam)
Bilinçli Tüketici

7. Basit Elektrik Devreleri (Fiziksel Olaylar)
Basit Elektrik Devreleri

8. Fen ve Mühendislik Uygulamaları (Uygulamalı Bilim)
Uygulamalı Bilim