5. Sınıf Fen Müfredatı ve Konuları 2024-2025

1. Gökyüzündeki Komşularımız ve Biz
Gökyüzündeki Komşumuz: Güneş
Gökyüzündeki Komşumuz: Ay
# Dünya’mız ve Gökyüzündeki Komşularımız

2. Kuvveti Tanıyalım
# Kuvvet ve Kuvvetin Ölçülmesi
# Kütle ve Ağırlık İlişkisi
# Sürtünme Kuvveti

3. Canlıların Yapısına Yolculuk
# Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar
# Hücre-Doku-Organ-Sistem-Organizma İlişkisi
# Duyu Organlarının Özellikleri ve Görevleri
# Duyu Organlarının Sağlığı

4. Işığın Madde ile Etkileşimi
# Işığın Yayılması
# Işığın Maddeyle Etkileşimi
# Tam Gölgenin Oluşumu

5. Maddenin Doğası
# Taneciklerin Konumu
# Taneciklerin Boşluklu Yapısı
# Taneciklerin Hareketi
# Isı ve Sıcaklık
# Isı ve Sıcaklık Arasındaki Farklar
# Isı Akışı ile İlgili Temel Kavramlar
# Maddenin Hal Değişimi

6. Yaşamımızdaki Elektrik
# Devre Elemanlarının Sembolleri ve Devre Şeması
# Basit Elektrik Devresi
# Ampul Parlaklığını Etkileyen Değişkenler

7. Sürdürülebilir Yaşam ve Geri Dönüşüm
# Evsel Atıklar
# Geri Dönüşüm